Feltkoder: TOA (kildeliste)

TOA-feltet (kildeliste) oppretter og setter inn en kildeliste. TOA-feltet samler oppføringer som er merket med TA-felter (kildelisteoppføring). TOA-feltet settes inn når du klikker Sett inn kildeliste i Kildeliste-gruppen i kategorien Referanser.

Syntaks

Når du viser TOA-feltet i dokumentet, ser syntaksen slik ut:

{ TOA [brytere ] }

Obs!:  En feltkode angir hva feltet skal vise. Feltresultater er det som vises i dokumentet når feltkoden er behandlet. Du kan trykke ALT+F9 for å veksle mellom å vise feltkoden og feltkoderesultatene.

Brytere

\c "kategori"

Angir oppføringskategorien som skal samles inn i en kildeliste. Det kreves en \c-bryter for hvert TOA-felt. Feltet { TOA \c 2 } samler bare oppføringer merket med TA-felter, for eksempel { TA \l "Hoteller vs. Fritid" \c 2 }.

\b bokmerke

Samler inn oppføringer bare fra den delen av dokumentet som er merket av det angitte bokmerke.

\e "skilletegn"

Angir tegnene (opptil fem) som skiller en kildeliste og sidetallet. Sett tegnene i anførselstegn. Hvis ingen \e-bryter er angitt, brukes en tabulatorstopp med innledende prikker. I kildelisten generert av feltet { TOA \e ", " } (med komma og mellomrom) vises oppføringer som «Skjold vs. Rasmussen, 3».

\f

Fjerner formateringen for oppføringsteksten fra oppføringen i kildelisten. Eksempel: Teksten «Bortelid AS. vs. Hotellfirma. LOV-2005-06-17-90-§20-2 (Tvisteloven)» i dokumentet vises som «Bortelid AS. vs. Hotellfirma.LOV-2005-06-17-90-§20-2 (Tvisteloven)» i kildelisten.

\g "skilletegn"

Brukes til å angi tegnene (opptil fem) som skiller et sideområde. Sett tegnene i anførselstegn. Hvis du utelater \g-bryteren, brukes en tankestrek (–). Feltet { TOA \g "–" } viser sideområder som «Skjold vs. Rasmussen ......... 4–5» i kildelisten.

\h

Tar med kategorioverskriften for oppføringene i en kildeliste. Feltet { TOA \h \c "5" } setter inn overskriften Konvensjoner over kildelisten i kategorien Konvensjoner.

\l

Angir tegnene (opptil fem) som skiller flere sidehenvisninger. Sett tegnene i anførselstegn. Hvis du utelater \l-bryteren, brukes et komma og et mellomrom (,). Feltet { TOA \l "," } viser oppføringer som «Skjold vs. Rasmussen ......... 23, 45, 66» i kildelisten.

\p

Erstatter fem eller flere forskjellige sidehenvisninger til samme kilde med «spredt», for eksempel «Skjold vs. Rasmussen.........spredt».

\s Identifikator

Tar med et tall, for eksempel et saksnummer eller inndelingsnummer, før sidetallet. Elementet må være nummerert med et SEQ-felt, og identifikator må tilsvare identifikatoren i SEQ-feltet. Hvis for eksempel feltet { SEQ-saker } brukes til å nummerere saker, viser { TOA \s saker } sidetall med formatet «2-14», der 2 er saksnummeret.

\d "skilletegn"

Brukes med \s-bryteren til å angi tegnene (opptil fem) som skiller sekvensnumre og sidetall. Sett tegnene i anførselstegn. Hvis ingen \d-bryter er angitt, brukes en bindestrek (-). I kildelisten generert av { TOA \e ":" } skiller et kolon delen og sidenumrene, for eksempel «Skjold vs. Rasmussen, VII:3».

Eksempel

Feltet { TOA \e " " \h \c 1 \p \f } oppretter en kildeliste fra kategori 1 med overskriften «Saker».

Saker
Rasmussen vs. Nesset, LOV-1989-06-16-69-§-2 (FAL) 5, 6
Design-instituttet vs. Engen blomster, LOV-1915-08-13-6-§176 (Tvml) spredt

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×