FileDialog-egenskapen

Gjelder for

Application-objekt

Returnerer et FileDialog-objekt som representerer én enkelt forekomst av en fildialogboks.

uttrykk.FileDialog(dialogType)

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

dialogType    obligatorisk MsoFileDialogType. Typen fildialogboks.

MsoFileDialogType kan være én av disse MsoFileDialogType-konstantene.

msoFileDialogFilePicker

msoFileDialogFolderPicker

msoFileDialogOpen støttes ikke i Microsoft Access.

msoFileDialogSaveAs støttes ikke i Microsoft Access.

Merknader

msoFileDialogOpen- og msoFileDialogSaveAs-konstantene støttes ikke i Microsoft Office Access 2007.

Eksempel

Dette eksemplet illustrerer hvordan du bruker FileDialog-objektet til å vise en dialogboks som lar brukeren velge én eller flere filer. De valgte filene legges deretter til i en listeboks kalt FileList.

Private Sub cmdFileDialog_Click()
' Requires reference to Microsoft Office 11.0 Object Library.
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
' Clear listbox contents.
Me.FileList.RowSource = ""
' Set up the File Dialog.
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fDialog
' Allow user to make multiple selections in dialog box
.AllowMultiSelect = True
' Set the title of the dialog box.
.Title = "Please select one or more files"
' Clear out the current filters, and add our own.
.Filters.Clear
.Filters.Add "Access Databases", "*.ACCDB"
.Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
.Filters.Add "All Files", "*.*"
' Show the dialog box. If the .Show method returns True, the
' user picked at least one file. If the .Show method returns
' False, the user clicked Cancel.
If .Show = True Then
'Loop through each file selected and add it to our list box.
For Each varFile In .SelectedItems
Me.FileList.AddItem varFile
Next
Else
MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."
End If
End With
End Sub
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×