Filformater som støttes i PowerPoint

PowerPoint støtter flere ulike presentasjons fil formater, som beskrevet nedenfor.

Bruk fil > Lagre som for å lagre presentasjonen som en av fil typene oppført nedenfor.  

Standard fil format i PowerPoint versjon 2007 eller nyere er PPTX.

Beskrivelse

Filtype

Bruke til å lagre

PowerPoint-presentasjon

.pptx

En presentasjon som du kan åpne på en PC i PowerPoint 2007 og nyere versjoner, eller som du kan åpne på en Mac i PowerPoint 2008 og nyere versjoner. 

Du kan også åpne presentasjonen på en hvilken som helst mobil enhet som har PowerPoint installert.

Makro aktivert PowerPoint-presentasjon

.pptm

En presentasjon som inneholder VBA-kode (Visual Basic for Applications).

PowerPoint 97-2003-presentasjon

PPT

En presentasjon som du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

Dokument format for PDF

.pdf

Et PostScript-basert elektronisk fil format utviklet av Adobe Systems som bevarer dokument formatering og muliggjør fil deling.

XPS-dokument format

XPS

Et nytt elektronisk papir format for utveksling av dokumenter i det endelige skjemaet.

Utformings maler i PowerPoint

.potx

En PowerPoint presentasjons mal som du kan bruke til å formatere fremtidige presentasjoner.

Makro aktivert utformings mal for PowerPoint

.potm

En mal som inneholder forhåndsgodkjente makroer som du kan legge til i en mal, som skal brukes i en presentasjon.

Utformings malen PowerPoint 97-2003

POT

En mal du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

Office-tema

.thmx

Et stilark som inneholder definisjoner av et farge tema, skrift tema og effekt tema.

PowerPoint-fremvisning

.ppsx

En presentasjon som alltid åpnes i lysbilde fremvisning i stedet for i normal visning.

Makro aktivert PowerPoint-fremvisning

.ppsm

En lysbilde fremvisning som inneholder forhånds godkjente makroer som du kan kjøre fra en lysbilde fremvisning.

PowerPoint 97-2003-fremvisning

PPS

En lysbilde fremvisning som du kan åpne i PowerPoint 97, til Office PowerPoint 2003.

PowerPoint-tillegg

PPAM

Et tillegg som lagrer egen definerte kommandoer, VBA-kode (Visual Basic for Applications) og spesialiserte funksjoner, for eksempel et tillegg.

PowerPoint 97-2003-tillegg

. ppa

Et tillegg som du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

PowerPoint XML-presentasjon

XML

En presentasjon i et standard XML-aktivert fil format.

MPEG-4 Video

MP4

En presentasjon som er lagret som en video.

MP4-fil formatet spilles av mange medie spillere, for eksempel Windows Media Player.

Windows Media Video

WMV

En presentasjon som er lagret som en video.

WMV-filformatet spilles av på mange medie spillere.

Obs!: Dette formatet er bare tilgjengelig i PowerPoint 2010 og nyere versjoner.

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

Et lysbilde som grafikk for bruk på Netts IDer.

GIF-filformatet er begrenset til støtte for 256-farger. Det er derfor mer effektivt for skannede bilder, for eksempel illustrasjoner. GIF kan også være god for linje tegninger, svart-hvitt-bilder og liten tekst som bare er flere piksler høye. GIF støtter også animasjon.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) FileFormat

JPG

Et lysbilde som grafikk for bruk på Netts IDer.

JPEG-filformatet støtter 16 000 000-farger og passer best for bilder og kompleks grafikk.

PNG (Portable Network Graphics)-format

.png

Et lysbilde som grafikk for bruk på Netts IDer.

PNG ble godkjent som standard av World Wide Web Consortium (W3C) for å erstatte GIF. PNG støtter ikke animasjon som GIF, og noen eldre nett lesere støtter ikke dette fil formatet. PNG støtter gjennomsiktige bakgrunner.

TIFF (Tagged Image File Format)

*.tif

Et lysbilde som grafikk for bruk på Netts IDer.

TIFF er det beste fil formatet for lagring av bits-tilordnede bilder på personlige data maskiner. TIFF-grafikk kan være en hvilken som helst oppløsning, og de kan være svart-hvitt, gråtoner eller farger.

Enhets uavhengig punkt grafikk

.bmp

Et lysbilde som grafikk for bruk på Netts IDer.

En punkt grafikk er en representasjon som består av rader og kolonner med prikker, i et grafikk bilde i data maskin minnet. Verdien for hver prikk (om den er fylt ut eller ikke) lagres i én eller flere biter med data.

Windows-metafil

.wmf

Et lysbilde som en 16-biters grafikk (for bruk med Microsoft Windows 3. x og nyere).

Utvidet Windows-metafil

.emf

Et lysbilde som en 32-biters grafikk (for bruk med Microsoft Windows 95 og nyere).

Disposisjon/RTF

RTF

En presentasjons disposisjon som et ren tekst dokument som gir mindre fil størrelser og muligheten til å dele makro frie filer med andre som kanskje ikke har samme versjon av PowerPoint eller operativ systemet du har. Tekst i notat ruten lagres ikke med dette fil formatet.

PowerPoint-bilde presentasjon

.pptx

En PowerPoint-presentasjon der hvert lysbilde er konvertert til et bilde. Når du lagrer en fil som en PowerPoint-bilde presentasjon, reduseres fil størrelsen. Noe informasjon vil imidlertid gå tapt.

Streng Open XML-presentasjon

.pptx

En presentasjon i ISO Strict-versjonen av PowerPoint-presentasjonens fil format.

OpenDocument-presentasjon

. ODP

Du kan lagre PowerPoint filer slik at de kan åpnes i presentasjons programmer som bruker OpenDocument-presentasjon-formatet, for eksempel Google Docs og OpenOffice.org Imponer. Du kan også åpne presentasjoner i ODP-formatet i PowerPoint. Noe informasjon kan gå tapt når du lagrer og åpner ODP-filer.

Nettside i enkelt fil

MHT, MHTML

En nettside som en enkelt fil med en HTM-fil og alle støtte filer, for eksempel bilder, lyd filer, gjennom gripende stilark, skript og mer. Bra for å sende en presentasjon i e-post

Obs!: Dette formatet er bare tilgjengelig i PowerPoint 2007.

Nettside

. htm;. html

En nettside som en mappe med en HTM-fil og alle støtte filer, for eksempel bilder, lyd filer, gjennom gripende stilark, skript og mer. Bra for publisering på et nettsted eller en redigering med Microsoft Office FrontPage eller et annet HTML-redigeringsprogram.

Obs!: Dette formatet er bare tilgjengelig i PowerPoint 2007.

Viktig!: PowerPoint støtter ikke følgende:

 • Lagre i PowerPoint 95-filformater (eller tidligere).

 • Pakke vei viser (. PPZ)-filer.

Til toppen av siden

Bruk fil > Lagre som for å lagre presentasjonen som en av fil typene oppført nedenfor.  

Standard fil format i PowerPoint for macOS versjon 2008 eller nyere er PPTX.

Beskrivelse

Filtype

Bruke til å lagre

PowerPoint-presentasjon

.pptx

En presentasjon som du kan åpne på en Mac i PowerPoint 2008 og nyere versjoner, eller som du kan åpne på en PC i PowerPoint 2007 og nyere versjoner. 

Du kan også åpne presentasjonen på en hvilken som helst mobil enhet som har PowerPoint installert.

Makro aktivert PowerPoint-presentasjon

.pptm

En presentasjon som inneholder VBA-kode (Visual Basic for Applications).

PowerPoint 97-2003-presentasjon

PPT

En presentasjon som du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

Dokument format for PDF

.pdf

Et PostScript-basert elektronisk fil format utviklet av Adobe Systems som bevarer dokument formatering og muliggjør fil deling.

Utformings maler i PowerPoint

.potx

En PowerPoint presentasjons mal som du kan bruke til å formatere fremtidige presentasjoner.

Makro aktivert utformings mal for PowerPoint

.potm

En mal som inneholder forhåndsgodkjente makroer som du kan legge til i en mal, som skal brukes i en presentasjon.

Utformings malen PowerPoint 97-2003

POT

En mal du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

PowerPoint-fremvisning

.ppsx

En presentasjon som alltid åpnes i lysbilde fremvisning i stedet for i normal visning.

Makro aktivert PowerPoint-fremvisning

.ppsm

En lysbilde fremvisning som inneholder forhånds godkjente makroer som du kan kjøre fra en lysbilde fremvisning.

PowerPoint 97-2003-fremvisning

PPS

En lysbilde fremvisning som du kan åpne i PowerPoint 97, til Office PowerPoint 2003.

PowerPoint-tillegg

PPAM

Et tillegg som lagrer egen definerte kommandoer, VBA-kode (Visual Basic for Applications) og spesialiserte funksjoner, for eksempel et tillegg.

Dette alternativet finnes på fil > eksport.

PowerPoint 97-2003-tillegg

. ppa

Et tillegg som du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

Dette alternativet finnes på fil > eksport.

PowerPoint XML-presentasjon

XML

En presentasjon i et standard XML-aktivert fil format.

MPEG-4 Video

MP4

En presentasjon som er lagret som en video.

MP4-fil formatet spilles av mange medie spillere, for eksempel Windows Media Player.

Obs!: Dette formatet er bare tilgjengelig i PowerPoint for Microsoft 365 for Mac. Du kan finne den ved å velge fil > eksport.

MOV

. mov

En presentasjon som er lagret som en video.

MOV-filer kan spilles av i et hvilket som helst program som støtter QuickTime-filmer.

Obs!: Dette formatet er bare tilgjengelig i PowerPoint for Microsoft 365 for Mac. Du kan finne den ved å velge fil > eksport.

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

Et lysbilde som grafikk for bruk på Netts IDer.

GIF-filformatet er begrenset til støtte for 256-farger. Det er derfor mer effektivt for skannede bilder, for eksempel illustrasjoner. GIF kan også være god for linje tegninger, svart-hvitt-bilder og liten tekst som bare er flere piksler høye. GIF støtter animasjoner og gjennomsiktige bakgrunner.

Dette alternativet finnes på fil > eksport.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) FileFormat

JPG

Et lysbilde som grafikk for bruk på Netts IDer.

JPEG-filformatet støtter 16 000 000-farger og passer best for bilder og kompleks grafikk.

Dette alternativet finnes på fil > eksport.

PNG (Portable Network Graphics)-format

.png

Et lysbilde som grafikk for bruk på Netts IDer.

PNG ble godkjent som standard av World Wide Web Consortium (W3C) for å erstatte GIF. PNG støtter ikke animasjon som GIF, og noen eldre nett lesere støtter ikke dette fil formatet.

Dette alternativet finnes på fil > eksport.

TIFF (Tagged Image File Format)

*.tif

Et lysbilde som grafikk for bruk på Netts IDer.

TIFF er det beste fil formatet for lagring av bits-tilordnede bilder på personlige data maskiner. TIFF-grafikk kan være en hvilken som helst oppløsning, og de kan være svart-hvitt, gråtoner eller farger.

Dette alternativet finnes på fil > eksport.

Enhets uavhengig punkt grafikk

.bmp

Et lysbilde som grafikk for bruk på Netts IDer.

En punkt grafikk er en representasjon som består av rader og kolonner med prikker, i et grafikk bilde i data maskin minnet. Verdien for hver prikk (om den er fylt ut eller ikke) lagres i én eller flere biter med data.

Dette alternativet finnes på fil > eksport.

Rikt tekstformat

RTF

En presentasjons disposisjon som et ren tekst dokument som gir mindre fil størrelser og muligheten til å dele makro frie filer med andre som kanskje ikke har samme versjon av PowerPoint eller operativ systemet du har. Tekst i notat ruten lagres ikke med dette fil formatet.

Dette alternativet finnes på fil > eksport.

OpenDocument-presentasjon

. ODP

Du kan lagre PowerPoint filer slik at de kan åpnes i presentasjons programmer som bruker OpenDocument-presentasjon-formatet, for eksempel Google Docs og OpenOffice.org Imponer. Du kan også åpne presentasjoner i ODP-formatet i PowerPoint. Noe informasjon kan gå tapt når du lagrer og åpner ODP-filer.

Lagre som JPEG eller annen bilde type

Når du lagrer en presentasjon som en JPEG-fil eller en annen bildefiltype, blir hvert lysbilde et bilde som lagres som en separat fil i en ny mappe.

 1. Klikk Fil > Eksport.

 2. Velg hvor du vil lagre filene, og klikk et alternativ, enten JPEG, TIFF, PNG, GIF eller BMP, i Filformat-boksen.

 3. Klikk Lagre.

I PowerPoint for nettet kan du åpne disse fil typene for redigering:

 • .pptx

 • .ppsx

 • . ODP

Du kan også åpne disse eldre fil typene, men bare for å lese filen, ikke redigere den. Hvis du vil redigere en fil av denne typen, åpner du den og bruker deretter fil > Lagre en kopi for å lagre filen som en PPTX som kan redigeres:

 • PPT

 • PPS

Du kan ikke åpne følgende fil formater i PowerPoint for nettet, men du kan åpne en PPTX-, PPSX-eller ODP-fil og deretter bruke filPowerPoint for nettetLast ned som for å lagre en presentasjon i disse formatene:

 • .pdf

 • . jpg (når du velger dette formatet, blir hvert lysbilde i presentasjonen lagret som en enkelt jpg-bildefil.)

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Se også

Video-og lyd fil formater som støttes i PowerPoint

Pakke en presentasjon for CD eller USB-flash-enhet

Blokkere eller oppheve blokkering av eksternt innhold i Office-dokumenter

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×