FINN, funksjon

finner en tekststreng (finn_tekst) inni en annen tekststreng (innen_tekst), og returnerer tallet for startposisjonen til finn_tekst, regnet fra det første tegnet i innen_tekst. Du kan også bruke SØK til å finne en tekststreng inni en annen streng, men i motsetning til SØK skiller FINN mellom store og små bokstaver, og tillater ikke jokertegn.

Syntaks

FINN(finnn_tekst,innen_tekst,startpos)

Finn     er teksten du vil finne.

Innen_tekst     er teksten som inneholder teksten du vil finne.

Startpos     angir hvilket tegn søket skal starte ved. Det første tegnet i innen_tekst har nummer 1. Hvis du vil utelate startpos, antas det at den er 1.

Du kan også bruke startpos til å hoppe over et angitt antall tegn. Anta for eksempel at du arbeider med tekststrengen "AYF0093.Hudkrem for unge menn". Hvis du vil finne nummeret for den første forekomsten av "H" i den beskrivende delen av tekststrengen, setter du startpos lik 8 slik at serienummerdelen av teksten utelates fra søket. FINN begynner med tegn nummer 8, finner teksten det søkes etter i neste tegn, og returnerer tallet 9. FINN returnerer alltid antall tegn fra begynnelsen av innen_tekst, og teller med antall tegn du hopper over hvis startpos er større enn 1.

Kommentarer

  • Hvis finn er lik "" (tom tekst), vil den passe til det første tegnet i søkestrengen (det vil si tegnet angitt med startpos eller 1).

  • Finn kan ikke inneholde jokertegn.

  • Hvis ikke finn_tekst kan finnes i innen_tekst, returnerer FINN feilverdien #VERDI!.

  • Hvis startpos ikke er større enn null, returnerer FINN feilverdien #VERDI!.

  • Hvis startpos er større enn lengden på innen_tekst, returnerer FINN feilverdien #VERDI!.

Eksempelsett 1

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=FINN("M";"Miriam McGovern")

Plasseringen for første "M" i strengen (1)

=FINN("m";"Miriam McGovern")

Plasseringen for første "m" i strengen (6)

=FINN("M","Miriam McGovern",3)

Posisjonen for første "M" i strengen, med det tredje tegnet som startposisjon (3)

Eksempelsett 2

Kol1

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Keramiske isolatorer #124-TD45-87

=DELTEKST([Kol1];1;FINN(" #";[Kol1];1)-1)

Trekker ut tekst fra posisjon 1 til posisjonen til "#" i strengen (Keramiske isolatorer)

Induksjonsspoler #12-671-6772

=DELTEKST([Kol1];1;FINN(" #";[Kol1];1)-1)

Trekker ut tekst fra posisjon 1 til posisjonen til "#" i strengen (Induksjonsspoler)

Reguleringsmotstander #116010

=DELTEKST([Kol1];1;FINN(" #";[Kol1];1)-1)

Trekker ut tekst fra posisjon 1 til posisjonen til "#" i strengen (Reguleringsmotstander)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×