FINN.RAD (funksjon)

Tips!: Prøv å bruke den nye XLOOKUP -funksjonen, en forbedret versjon av Finn. rad som fungerer i hvilken som helst retning og returnerer nøyaktig samsvar som standard, noe som gjør det enklere og mer praktisk å bruke enn forgjengeren.

Bruk Finn. rad når du har behov for å finne ting i en tabell eller et område etter rad. Du kan for eksempel slå opp en pris på en bil del med dele nummeret, eller finne et ansatt navn basert på deres ansatt-ID.

Tips!: Se disse YouTube-videoene fra Microsoft Creators for mer hjelp med Finn. rad!

I sin enkleste form sier FINN.RAD-funksjonen:

= Finn. rad (det du vil slå opp, der du vil se etter det, hvor som helst i området som inneholder verdien som skal returneres, returnerer et omtrentlig eller nøyaktig samsvar – angitt som 1/sann eller 0/USANN).

Gjør stort inntrykk med Kunngjøringer

Tips!: Hemmeligheten til Finn. rad er å organisere dataene slik at verdien du slår opp (frukt), er til venstre for retur verdien (beløpet) du vil finne.

Bruk FINN.RAD-funksjonen til å søke etter en verdi i en tabell.

Syntaks

FINN.RAD(søkeverdi; matrise; kolonneindeks; [søkeområde])

Eksempel:

 • = FINN. RAD (A2; A10: C20; 2; SANN)

 • =FINN.RAD("Martini";B2:E7;2;USANN)

 • = Finn. rad (a2, "klient detaljer"! A:F, 3, USANN)

Argumentnavn

Beskrivelse

søkeverdi    (obligatorisk)

Verdien du vil slå opp. Verdien du vil slå opp, må være i den første kolonnen i celle området du angir i table_array -argumentet.

Hvis for eksempel tabell-matrise strekker seg over celle B2: D7, må lookup_value være i kolonne B.

Søkeverdien kan være en verdi eller en referanse til en celle.

Matrise    (obligatorisk)

Celleområdet der FINN.RAD søker etter søkeverdien og returverdien. Du kan bruke et navngitt område eller en tabell, og du kan bruke navn i argumentet i stedet for celle referanser. 

Den første kolonnen i celle området må inneholde lookup_value. Celle området må også inneholde retur verdien du vil finne.

Lær hvordan du merker områder i et regneark.

kolonneindeks    (obligatorisk)

Kol onne nummeret (fra og med 1 for kolonnen lengst til venstre i table_array) som inneholder retur verdien.

søkeområde    (valgfritt)

En logisk verdi som angir om FINN.RAD skal finne en tilnærmet lik verdi eller en nøyaktig lik verdi:

 • Omtrentlig samsvar – 1/sann antar at den første kolonnen i tabellen er sortert enten numerisk eller alfabetisk, og vil deretter søke etter den nærmeste verdien. Dette er standardmetoden så lenge du ikke angir noe annet. For eksempel = Finn. rad (90; a1: B100; 2; sann).

 • Nøyaktig treff – 0/USANN søker etter den nøyaktige verdien i den første kolonnen. For eksempel = Finn. rad ("Smith"; a1: B100; 2; USANN).

Slik kommer du i gang

For å bygge opp FINN.RAD-syntaksen trenger du fire deler med informasjon:

 1. Verdien du vil slå opp, også kalt oppslagsverdien.

 2. Området der oppslagsverdien finnes. Husk at oppslagsverdien alltid må være i den første kolonnen i området for at FINN.RAD skal fungere riktig. Hvis for eksempel oppslagsverdien din er i C2, må området ditt begynne med C.

 3. Antall kolonner i området som inneholder returverdien. Hvis du for eksempel angir B2: D11 som området, bør du telle B som den første kolonnen, C som den andre og så videre.

 4. Du kan eventuelt angi SANN hvis du vil ha et tilnærmet samsvar, eller USANN hvis du vil ha et nøyaktig samsvar for returverdien. Hvis du ikke angir noe, er standardverdien alltid SANN eller tilnærmet lik verdi.

Sett nå sammen alt ovenfor på følgende måte:

= Finn. rad (oppslags verdi, område som inneholder oppslags verdien, Kol onne nummeret i området som inneholder retur verdien, tilnærmet treff (sann) eller nøyaktig samsvar (USANN)).

Eksempler

Her er noen eksempler på Finn. rad:

Eksempel 1

FINN.RAD eksempel 1

Eksempel 2

FINN.RAD eksempel 2

Eksempel 3

FINN.RAD eksempel 3

Eksempel 4

FINN.RAD eksempel 4

Eksempel 5

FINN.RAD eksempel 5

Du kan bruke Finn. rad til å kombinere flere tabeller i én, så lenge én av tabellene har felles felt med alle de andre. Dette kan være spesielt nyttig hvis du trenger å dele en arbeids bok med personer som har eldre versjoner av Excel som ikke støtter data funksjoner med flere tabeller som data kilder – ved å kombinere kildene i én tabell og endre data kildens data kilde til den nye tabellen, kan data funksjonen brukes i eldre Excel-versjoner (hvis selve data funksjonen støttes av den eldre versjonen).

Et regne ark med kolonner som bruker Finn. rad til å hente data fra andre tabeller

Her, kolonne A-F og H har verdier eller formler som bare bruker verdier i regne arket, og resten av Kol onnene bruker Finn. rad og verdiene i kolonne A (klient kode) og kolonne B (Attorney) for å hente data fra andre tabeller.

 1. Kopier tabellen som inneholder felles feltene, til et nytt regne ark, og gi dem et navn.

 2. Klikk data > data verktøy > relasjoner for å åpne dialog boksen behandle relasjoner.

  Dialog boksen behandle relasjoner
 3. Legg merke til følgende for hver oppført relasjon:

  • Feltet som kobler tabellene (oppført i parentes i dialog boksen). Dette er lookup_value for Finn. rad-formelen.

  • Navnet på den relaterte oppslags tabellen. Dette er table_array i Finn. rad-formelen.

  • Feltet (kolonnen) i den relaterte oppslags tabellen som inneholder dataene du vil ha i den nye kolonnen. Denne informasjonen vises ikke i dialog boksen behandle relasjoner – du må se på den relaterte oppslags tabellen for å se hvilket felt du vil hente. Du vil notere ut Kol onne nummeret (A = 1) – Dette er col_index_num i formelen.

 4. Hvis du vil legge til et felt i den nye tabellen, skriver du inn Finn. rad-formelen i den første tomme kolonnen ved hjelp av informasjonen du innhentet i trinn 3.

  I vårt eksempel bruker kolonne G Attorney ( lookup_value) for å hente data fra den fjerde kolonnen (col_index_num = 4) fra attorneys regne ark tabellen tblAttorneys ( table_array), med formelen = Finn. rad ([@Attorney], tbl_Attorneys, 4, USANN).

  Formelen kan også bruke en celle referanse og en område referanse. I vårt eksempel vil det være = Finn. rad (a2, "attorneys"! A:D, 4, USANN).

 5. Fortsett med å legge til felt til du har alle feltene du trenger. Hvis du prøver å klargjøre en arbeids bok som inneholder data funksjoner som bruker flere tabeller, endrer du data kilden for data-funksjonen til den nye tabellen.

Problem

Hva gikk galt

Feil verdi returneres

Hvis søkeområde er SANN eller utelatt, må den første kolonnen sorteres alfabetisk eller numerisk. Hvis den første kolonnen ikke er sortert, kan returverdien bli noe du ikke forventer. Du må enten sortere den første kolonnen eller bruke USANN for å få et nøyaktig samsvar.

#I/T i celle

 • Hvis søkeområde er SANN, og hvis søkeverdi er mindre enn den minste verdien i den første kolonnen i matrise, får du #I/T.

 • Hvis søkeområde er USANN, indikerer feilverdien #I/T at det nøyaktige nummeret ikke ble funnet.

Du finner mer informasjon om hvordan å løse #I/A-feil i FINN.RAD i Slik retter du #I/A-feil i FINN.RAD-funksjonen.

#REF! i celle

Hvis col_index_num er større enn antall kolonner i tabell mat risen, får du #REF i den. som feilverdi.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser #REF! feil i Finn. rad: se hvordan du retter en #REF! feil.

#VERDI! i celle

Hvis table_array er mindre enn 1, får du #VALUE! som feilverdi.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser #VALUE! feil i Finn. rad: se hvordan rette en #VALUE!-feil i Finn. rad-funksjonen.

#NAVN? i celle

Feilverdien #NAVN? betyr vanligvis at formelen mangler anførselstegn. Pass på at du bruker anførselstegn rundt navnet i formelen når du skal slå opp navnet på en person. Angi for eksempel navnet som "Formo" i =FINN.RAD("Formo";B2:E7;2;USANN).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik retter du en #NAME! feil.

#OVERFLYT!-feil i celle

Denne bestemte #SPILL!-feilen betyr vanligvis at formelen er avhengig av implisitt skjærings punkt for oppslags verdien, og bruk av en hel kolonne som referanse. For eksempel = Finn. rad (A:A; A:C; 2; USANN). Du kan løse problemet ved å forankre oppslags referansen med @-operatoren som denne: = Finn. rad (@A: A, A:C, 2, USANN). Du kan også bruke den tradisjonelle Finn. rad-metoden og referere til en enkelt celle i stedet for en hel kolonne: = Finn. rad (a2; A:C; 2; USANN).

Gjør du dette

Hvorfor

Bruk absolutte referanser for søkeområde

Ved hjelp av absolutte referanser kan du fylle ned en formel slik at den alltid ser på nøyaktig det samme søkeområdet.

Lær hvordan du bruker absolutte cellereferanser.

Ikke lagre tall- eller datoverdier som tekst.

Når du søker etter tall- eller datoverdier, må du kontrollere at dataene i den første kolonnen i matrise ikke er lagret som tekstverdier. Ellers kan FINN.RAD returnere feil eller uventet verdi.

Sortere den første kolonnen

Sorter den første kolonnen i matrise før du bruker FINN.RAD når søkeområde er SANN.

Bruke jokertegn

Hvis søkeområde er USANN og søkeverdi er tekst, kan du bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i søkeverdi. Et spørsmålstegn svarer til et hvilket som helst enkelttegn. En stjerne svarer til en hvilken som helst tegnsekvens. Hvis du vil finne et spørsmålstegn eller en stjerne, skriver du en tilde (~) foran tegnet.

For eksempel = Finn. rad ("form?"; B2: E7; 2; USANN) vil søke etter alle forekomster av Formo med en siste bokstav som kan variere.

Kontroller at dataene ikke inneholder feilaktige tegn.

Når du søker etter tekstverdier i den første kolonnen, må du kontrollere at dataene i denne kolonnen ikke har innledende mellomrom, etterfølgende mellomrom, typografiske anførselstegn (« eller “) i stedet for rette tommetegn (' eller "), eller tegn som ikke kan skrives ut. Hvis du ikke gjør dette, kan FINN.RAD returnere en uventet verdi.

Du kan prøve å bruke funksjonen RYDD eller TRIMME-funksjonen til å fjerne mellomrom etter tabellverdier i en celle for å få nøyaktige resultater.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Hurtig referanse kort:
hurtig referanse kort for Finn. rad: Finn feil søkings tips
YouTube: Finn videoer fra Microsoft Creators
Slik retter du en #VALUE! feil i Finn. rad-funksjonen
Slik retter du en #N/a-feil i funksjonen
Finn. rad påformler i Excel
Slik unngår du skadede formler
oppdage feil i formler
Excel-funksjoner (alfabetisk)
Excel-funksjoner (etter kategori)
Finn. rad (gratis forhånds visning)

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×