Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Når du deler kopier av Microsoft 365-dokumentfiler med klienter eller kolleger, er det lurt å se gjennom dokumentet for skjulte data eller personlige opplysninger og fjerne det.

Obs!: Med mindre du sender dokumentet til Microsoft, har ikke Microsoft tilgang til noe av informasjonen i dokumentet.

Dokumentinspeksjon hjelper deg med å finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger som er lagret i dokumenter som du planlegger å dele. Slik bruker du den.  

Tips!: Hvis du bare ønsker å skrive ut uten kommentarer, velger du Skriv ut alle sider på Fanen Fil, velger Skriv ut alle sider og fjerner merket for Skriv ut markering.

Informasjon som blir funnet og fjernet med Dokumentinspeksjon i Word-dokumenter

Den Dokumentinspeksjon viser flere forskjellige inspeksjoner som hjelper deg med å finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger iWord dokumenter før du deler.  

Viktig!: Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker Dokumentinspeksjon på en kopi av det opprinnelige dokumentet, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette dataene som Dokumentinspeksjon fjerner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke dokumentinspeksjon.

Slik finner og fjerner du data og informasjon raskt:: 

 1. Velg eller fjern merket for alternativene (som beskrevet nedenfor) i Dokumentinspeksjon for å fjerne eller lagre.

 2. Velg Undersøk.

 3. Se gjennom inspeksjonsresultatene, og velg Fjern alle på alle elementer som skal slettes.
  Hvis du vil ha advarsler og informasjon om fjerning av informasjon, kan du se Bruke dokumentinspeksjon.

 4. Velg Ny underskuelse eller Lukk.

OBS!Det finnes noe informasjon som Dokumentinspeksjon ikke kan fjerne, forklart i tabellene nedenfor. 

Inspeksjonsnavn

Brukes til å søke etter og fjerne

Kommentarer, korrektur, versjoner og merknader

 • Kommentarer

 • Korrekturmerker fra sporede endringer

 • Informasjon om dokumentversjon

 • Håndskriftmerknader

Dokumentegenskaper og personlige opplysninger

 • Dokumentegenskaper, blant annet informasjon fra kategoriene Sammendrag, Statistikk og Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper

 • E-posthoder

 • Distribusjonslister

 • Informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang

 • Egenskaper for dokumentserver

 • Informasjon om policy for dokumentbehandling

 • Informasjon om innholdstype

 • Databindingskoblingsinformasjon for databundne felt (siste verdi konverteres til tekst)

 • Brukernavn

 • Navn på mal

Topptekst, bunntekst og vannmerker

 • Informasjon i topptekst

 • Informasjon i bunntekst

 • Vannmerker

Skjult tekst

Tekst som er formatert som skjult tekst (en skrifteffekt som er tilgjengelig i dialogboksen Skrift)

Obs!: Når du bruker denne inspeksjonen, oppdages ikke tekst som ble skjult på andre måter (for eksempel hvit tekst på hvit bakgrunn).

Egendefinerte XML-data

 • Egendefinerte XML-data som kan være lagret inne i et dokument

Usynlig innhold

Objekter som ikke er synlige, fordi de er formatert som usynlige

Obs!: Denne inspeksjonen oppdager ikke objekter som dekkes av andre objekter.

Obs!: Hvis organisasjonen har tilpasset Dokumentinspeksjon ved å legge til inspeksjonsmoduler, kan du kanskje kontrollere om det finnes andre typer informasjon i dokumentet.

Typer skjulte data og personlige opplysninger

Word-dokumenter kan inneholde følgende typer skjulte data og personlige opplysninger:

 • Kommentarer, korrekturmerker fra sporede endringer, versjoner og håndskriftmerknader     Hvis du samarbeidet med andre om å opprette dokumentet, kan det være at dokumentet inneholder elementer som korrekturmerker fra sporede endringer, kommentarer, håndskriftmerknader eller versjoner. Denne informasjonen gjør at andre kan se navnene på alle som har arbeidet med dokumentet, kommentarer fra korrekturlesere og endringer som ble gjort i dokumentet – ting du kanskje ikke vil dele utenfor teamet.

 • Dokumentegenskaper og personlige opplysninger     Dokumentegenskaper, eller metadata, inneholder detaljer om dokumentet, for eksempel forfatter, emne og tittel. Dokumentegenskapene inneholder også informasjon som håndteres automatisk i Microsoft 365-programmer, for eksempel navnet på personen som sist lagret et dokument, og datoen et dokument ble opprettet. Hvis du har brukt bestemte funksjoner, kan dokumentet også inneholde flere typer personlig identifiserbar informasjon (PII), for eksempel e-posthoder, informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang, distribusjonslister og malnavn.

 • Topptekst, bunntekst og vannmerker     Word-dokumenter kan inneholde informasjon i topptekst og bunntekst. Det kan også hende at du har lagt til et vannmerke i Word-dokumentet.

 • Skjult tekst     Word-dokumenter kan inneholde tekst som er formatert som skjult tekst. Hvis du ikke vet om dokumentet inneholder skjult tekst, kan du bruke Dokumentinspeksjon til å søke etter slik tekst.

 • Egenskaper for dokumentserver     Hvis dokumentet ble lagret i en mappe på en dokumentbehandlingsserver, for eksempel et nettsted for et dokumentarbeidsområde eller et bibliotek som er basert på Windows SharePoint Services, kan dokumentet inneholde flere dokumentegenskaper eller informasjon som er relatert til denne serverplasseringen.

 • Egendefinerte XML-data     Dokumenter kan inneholde egendefinerte XML-data som ikke er synlige i selve dokumentet. Dokumentinspeksjon kan hjelpe deg med å finne og fjerne slike XML-data.

Finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger med Dokumentinspeksjon

Viktig!: Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker Dokumentinspeksjon på en kopi av det opprinnelige dokumentet, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette dataene som Dokumentinspeksjon fjerner.

 1. Åpne Word-dokumentet du vil undersøke om det finnes skjulte data og personlige opplysninger i.

 2. Velg Lagre somFil-fanen, og skriv deretter inn et navn i Filnavn-boksen for å lagre en kopi av det opprinnelige dokumentet.

 3. Velg InformasjonFil-fanen i kopien av det opprinnelige dokumentet.

 4. Velg Kontroller for problemer, og velg deretter Undersøk dokument.

 5. Merk av for å angi hvilke typer skjult innhold du vil undersøke, i dialogboksen Dokumentinspeksjon.

 6. Velg Undersøk.

 7. Se gjennom resultatet av inspeksjonen i dialogboksen Dokumentinspeksjon.

 8. Velg Fjern alle ved siden av inspeksjonsresultatene for typene skjult innhold du vil fjerne fra dokumentet.

  Viktig!: 

  • Hvis du fjerner skjult innhold fra dokumentet, kan det hende du ikke kan gjenopprette det ved å velge Angre.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige opplysninger fra dokumenter du lagrer i ODT-format (OpenDocument Text), må du kjøre Dokumentinspeksjon hver gang du lagrer dokumentet i dette formatet.


Dokumentinspeksjon kan hjelpe deg med å finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger som er lagret i Excel dokumenter før du deler.

Obs!: Selv om du kan fjerne skjulte data og personlige opplysninger fra arbeidsbøker du har sendt til andre, kan du ikke fjerne kommentarer, merknader, dokumentegenskaper og personlige opplysninger hvis Excel arbeidsboken er lagret som en delt arbeidsbok. Hvis du vil fjerne denne informasjonen fra en delt arbeidsbok, må du først kopiere og deaktivere funksjonen Delt arbeidsbok.

Informasjon som blir funnet og fjernet med Dokumentinspeksjon i Excel-dokumenter

Denne tabellen viser hvilke typer skjulte data og personlige opplysninger Dokumentinspeksjon kan finne og fjerne fra arbeidsbøkene.

Viktig!: Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker Dokumentinspeksjon på en kopi av den opprinnelige arbeidsboken, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette dataene som Dokumentinspeksjon fjerner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke dokumentinspeksjon.

Slik finner og fjerner du raskt data og informasjon:

 1. Velg eller fjern merket for alternativene (som beskrevet nedenfor) i Dokumentinspeksjon for å fjerne eller lagre.

 2. Velg Undersøk.

 3. Se gjennom inspeksjonsresultatene, og velg Fjern alle på alle elementer som skal slettes.
  Hvis du vil ha advarsler og informasjon om fjerning av informasjon, kan du se Bruke dokumentinspeksjon.

 4. Velg Ny underskuelse eller Lukk.

Ikke all informasjon kan fjernes, hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Informasjon dokumentinspeksjon finner, men ikke kan fjerne.

Obs!: Hvis organisasjonen har lagt til egendefinerte inspeksjonsmoduler i Dokumentinspeksjon, kan det hende du ser flere typer informasjon.

For disse elementene:

Dokumentinspeksjon brukes til å finne og fjerne:

Kommentarer og merknader

 • Merknader

 • Håndskriftmerknader

Dokumentegenskaper og personlige opplysninger

 • Dokumentegenskaper, blant annet informasjon fra kategoriene Sammendrag, Statistikk og Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper

 • (Excel 2013 eller nyere versjoner) Dokumentplassering når du velger Fjern alle, ryddes den eksisterende dokumentplasseringen opp fra filen. Dokumentplasseringen legges ikke tilbake til filen mens du lagrer før du lukker Excel 2013 eller senere, og åpner filen på nytt.

 • E-postoverskrifter

 • Distribusjonslister

 • Informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang

 • Egenskaper for dokumentserver

 • Informasjon om policy for dokumentbehandling

 • Informasjon om innholdstype

 • Brukernavn

 • Informasjon om skriverbane

 • Scenariekommentarer

 • Filbane for publisering av nettsider

 • Kommentarer for definerte navn og tabellnavn

 • Inaktive eksterne datatilkoblinger

Topptekst og bunntekst

 • Informasjon i topptekst i regneark

 • Informasjon i bunntekst i regneark

Skjulte rader og kolonner

 • Skjulte rader

 • Skjulte kolonner som inneholder data

  Obs!: 

  • Hvis det er skjulte kolonner i arbeidsboken som ikke inneholder data, og som er plassert mellom kolonner som inneholder data, oppdages og fjernes også disse tomme skjulte kolonnene.

  • Hvis de skjulte radene eller kolonnene i arbeidsboken inneholder data, kan det hende resultatene av beregninger eller formler i arbeidsboken endres når du fjerner dem. Hvis du ikke vet hvilken informasjon de skjulte radene eller kolonnene inneholder, bør du lukke Dokumentinspeksjon, vise de skjulte radene eller kolonnene og deretter se gjennom innholdet i dem.

  • Dokumentinspeksjon finner ikke figurer, diagrammer, kontroller, Microsoft ActiveX-objekter og -kontroller, bilder eller SmartArt-grafikk som kanskje befinner seg i skjulte kolonner.

  • Skjulte rader eller kolonner fjernes ikke hvis de er en del av en tabelloverskrift, listeoverskrift eller en pivottabell. Disse radene og kolonnene er ikke skjulte.

Skjulte regneark

Skjulte regneark

Obs!: Hvis de skjulte regnearkene i arbeidsboken inneholder data, kan det hende resultatene av beregninger eller formler i arbeidsboken endres når du fjerner dem. Hvis du ikke vet hvilken informasjon de skjulte regnearkene inneholder, bør du lukke Dokumentinspeksjon, vise de skjulte regnearkene og deretter se gjennom innholdet i dem.

Egendefinerte XML-data

Egendefinerte XML-data som kan være lagret inne i en arbeidsbok

Usynlig innhold

Objekter som ikke er synlige, fordi de er formatert som usynlige elementer

Obs!:  Dokumentinspeksjon oppdager ikke objekter som dekkes av andre objekter.

Finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger

Dokumentinspeksjon kan brukes til å finne og fjerne skjulte data og personopplysninger i Excel-arbeidsbøker.

Viktig!: Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker Dokumentinspeksjon på en kopi av den opprinnelige arbeidsboken, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette dataene som Dokumentinspeksjon fjerner.

 1. Åpne arbeidsboken du vil undersøke om det finnes skjulte data og personlige opplysninger i.

 2. Velg Lagre somFil-fanen, og skriv inn et annet navn i Filnavn-boksen for å lagre en kopi av den opprinnelige arbeidsboken.

 3. Velg InformasjonFil-fanen i kopien av den opprinnelige arbeidsboken.

 4. Velg Kontroller for problemer, og velg deretter Undersøk dokument.

 5. Merk av i boksene for hva slags skjult innhold du vil undersøke, i Dokumentinspeksjon-boksen. Hvis du vil ha mer informasjon om individuelle inspeksjoner, kan du se Hva dokumentinspeksjon finner og fjerner i Excel-dokumenter.

 6. Velg Undersøk.

 7. Se gjennom resultatet av inspeksjonen i Dokumentinspeksjon-boksen.

 8. Velg Fjern alle ved siden av inspeksjonsresultatene for typene skjult innhold du vil fjerne fra dokumentet.

  Viktig!: 

  • Hvis du fjerner skjult innhold fra arbeidsboken, kan det hende du ikke kan gjenopprette det ved å velge Angre.

  • Hvis du fjerner skjulte rader, kolonner eller regneark som inneholder data, kan det hende resultatene av beregninger eller formler i arbeidsboken endres. Hvis du ikke vet hvilken informasjon de skjulte radene, kolonnene eller regnearkene inneholder, bør du lukke Dokumentinspeksjon, vise de skjulte radene, kolonnene eller regnearkene og deretter se gjennom innholdet i dem.

  • Inspeksjonsfunksjonene for Kommentarer og merknader, Dokumentegenskaper og personlige opplysninger og Topptekst og bunntekst kan ikke brukes i en arbeidsbok som har blitt lagret som en delt arbeidsbok (Se gjennom > Del arbeidsbok). Grunnen til dette er at delte arbeidsbøker bruker personlige opplysninger for å gjøre det mulig for forskjellige personer å samarbeide om den samme arbeidsboken. Hvis du vil fjerne denne informasjonen fra en delt arbeidsbok, kan du kopiere arbeidsboken og deretter oppheve delingen. Hvis du vil oppheve delingen av en arbeidsbok, velger du Del arbeidsbokSe gjennom-fanen og fjerner merket for Tillat flere brukere å gjøre endringer samtidig.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige opplysninger fra regneark du lagrer i ODS-format (OpenDocument Spreadsheet), må du kjøre Dokumentinspeksjon hver gang du lagrer regnearket i dette formatet.

Typer skjulte data og personlige opplysninger i Excel

Her er noen av elementene som kan være kilden til skjulte data og personlige opplysninger i Excel-arbeidsbøker:

 • Kommentarer og håndskriftmerknader     Hvis du samarbeidet med andre om å opprette arbeidsboken, inneholder kanskje arbeidsboken kommentarer eller håndskriftmerknader. Denne informasjonen gjør at andre kan se navnene på alle som har arbeidet med arbeidsboken, kommentarer fra korrekturlesere og endringer som ble gjort i arbeidsboken.

 • Dokumentegenskaper og personlige opplysninger     Metadata eller dokumentegenskaper iExcel, på lik linje med andre Microsoft 365-programmer, inneholder detaljer, for eksempel forfatter, emne og tittel. Microsoft 365 lagrer automatisk navnet på personen som sist lagret en arbeidsbok, datoen et dokument ble opprettet og dokumentplasseringen (Excel 2013 eller nyere versjoner). Dokumentet kan også inneholde flere typer personlig identifiserbar informasjon (PII), for eksempel e-posthoder, informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang, distribusjonslister, skriveregenskaper (for eksempel skriverbane og passord for sikker utskrift) og informasjon om filbaner for publisering av nettsider.

 • Topptekst og bunntekst     Arbeidsbøker kan inneholde informasjon i toppteksten og bunnteksten.

 • Skjulte rader, kolonner og regneark    Rader, kolonner og hele regneark kan være skjult i arbeidsbøker. Hvis du distribuerer en kopi av en arbeidsbok som inneholder skjulte rader, kolonner eller regneark, kan det hende at andre kan vise dataene som er skjult.

 • Egenskaper for dokumentserver     Hvis arbeidsboken ble lagret på en plassering på en dokumentbehandlingsserver, for eksempel et nettsted for et dokumentarbeidsområde eller et bibliotek som er basert på Windows SharePoint Services, kan dokumentet inneholde flere dokumentegenskaper eller informasjon som er relatert til denne serverplasseringen.

 • Egendefinerte XML-data     Arbeidsbøker kan inneholde egendefinerte XML-data som ikke er synlige i selve dokumentet. Du kan finne og fjerne slike XML-data ved hjelp av Dokumentinspeksjon.

 • Usynlig innhold     En arbeidsbok kan inneholde objekter som ikke er synlige fordi de er formatert som usynlige elementer.

 • Eksterne koblinger    Arbeidsbøker kan ha koblinger til data i andre arbeidsbøker (eksterne koblinger). Navnene på regneark som inneholder de dataene, blir deretter lagret sammen med arbeidsbøkene, men kan være usynlige.

 • Innebygde filer eller objekter    Arbeidsbøker kan ha innebygde filer (for eksempel et Microsoft 365- eller tekstdokument) eller innebygde objekter (for eksempel et diagram eller en formel) som kan ha data som ikke er synlige.

 • Makroer eller VBA-kode    Arbeidsbøker kan inneholde makroer, VBA-moduler, COM- eller ActiveX-kontroller, brukerskjemaer eller brukerdefinerte funksjoner (UDF-er) som kan inneholde skjulte data.

 • Elementer som kan ha bufrede data    Arbeidsbøker kan inneholde bufrede data for pivottabeller, pivotdiagrammer, slicere, tidslinjer og kubeformler som kanskje ikke er synlige.

 • Excel-undersøkelser    Arbeidsbøker kan inneholde skjulte spørsmål fra Excel-undersøkelser som ble registrert i Excel for nettet og lagret sammen med arbeidsboken, men som ikke er synlige der.

 • Scenarioer i Scenariobehandling    Arbeidsbøker kan inneholde scenarioer som er blitt definert ved hjelp av Scenariobehandling. Disse scenarioene kan inneholde bufrede eller skjulte data.

 • Filtre    Arbeidsbøker kan ha aktive autofiltre eller tabellfiltre som kan føre til at bufrede eller skjulte data lagres sammen med arbeidsboken.

 • Skjulte navn    Arbeidsbøker kan inneholde skjulte navn som kan være kilden til skjulte data.

Informasjon som blir funnet, men ikke kan fjernes med dokumentinspeksjon

Dokumentinspeksjon oppdager følgende elementer som kan inneholde data som ikke er synlige i arbeidsboken. Den kan ikke fjerne disse elementene for deg, fordi det kan føre til at arbeidsboken ikke fungerer som den skal. Du kan undersøke hvert element som er oppdages og avgjøre om du vil fjerne det manuelt eller erstatte det med et element som ikke inneholder skjulte data, for eksempel et statisk bilde.

For disse elementene:

Dokumentinspeksjon finner:

Eksterne koblinger

Koblinger til data i andre arbeidsbøker. Navnene på regneark som inneholder dataene som lagres med arbeidsboken, men ikke er synlige der. Eksterne koblinger inkluderer eksterne referanser som brukes i:

 • Regnearkceller

 • Navn

 • Objekter, for eksempel tekstbokser eller figurer

 • Diagramtitler

 • Dataserier i diagrammer

Innebygde filer eller objekter

Innebygde filer (for eksempel et Microsoft 365- eller tekstdokument) eller objekter (for eksempel et diagram eller en formel) som har data som ikke er synlige i arbeidsboken. Her er eksempler på noen objekttyper:

 • Objekter i punktgrafikkbilder

 • Microsoft Equation 3.0-objekter

 • Microsoft Graph Chart-objekter

 • PowerPoint Presentasjonsobjekter

 • Visio Tegneobjekter

 • Word Dokumentobjekter

 • Objekter i OpenDocument-tekst

Makroer i VBA-kode

Makro- eller VBA-elementer som kan ha skjulte data i arbeidsboken. Dette inkluderer:

 • Makroer, inkludert Excel 4.0-makroark (XLM)

 • VBA-moduler

 • COM- eller ActiveX-kontroller

 • Brukerskjemaer, inkludert Excel 5.0-skjemaer

 • Brukerdefinerte funksjoner (UDF-er)

BI-funksjoner med bufrede data

BI-funksjoner som kan ha bufrede data som er lagret i arbeidsboken, og muligens inneholder data som ikke er synlige. Dokumentinspeksjon søker etter følgende elementer som kan inneholde hurtigbufferne PivotCache, SlicerCache eller kubeformel:

 • Pivottabeller og pivotdiagrammer

 • Slicere og tidslinjer

 • Kubeformler

Excel-undersøkelser

Excel Spørsmål om undersøkelser som ble opprettet i Excel for nettet og lagret med arbeidsboken uten å være synlige der.

Scenarioer i Scenariobehandling

Scenarioer som er definert med Scenariobehandling, og som kan føre til at bufrede eller skjulte data lagres sammen med arbeidsboken.

Filtre

Filtre som kan være årsaken til bufrede eller skjulte data i arbeidsboken. Dokumentinspeksjon søker etter autofiltre og tabellfiltre som er brukt på dataene.

Skjulte navn

Skjulte navn som kan lagre skjulte data i arbeidsboken.

Du kan finne og fjerne skjult informasjon i PowerPoint presentasjoner ved hjelp av Dokumentinspeksjon.

Tips!: Hvis du bare ønsker å skrive ut uten kommentarer, velger du Skriv ut alle sider på Fanen Fil, velger Skriv ut alle sider og fjerner merket for Skriv ut markering.

Informasjon dokumentinspeksjon finner og fjerner

Denne tabellen viser hvilke typer skjulte data og personlige opplysninger Dokumentinspeksjon kan finne og fjerne fra PowerPoint-presentasjoner.

Viktig!: Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker Dokumentinspeksjon på en kopi av den opprinnelige presentasjonen, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette dataene som Dokumentinspeksjon fjerner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke dokumentinspeksjon.

Slik finner og fjerner du raskt data og informasjon:

 1. Velg eller fjern merket for alternativene (som beskrevet nedenfor) i Dokumentinspeksjon for å fjerne eller lagre.

 2. Velg Undersøk.

 3. Se gjennom inspeksjonsresultatene, og velg Fjern alle på alle elementer som skal slettes.
  Hvis du vil ha advarsler og informasjon om fjerning av informasjon, kan du se Bruke dokumentinspeksjon.

 4. Velg Ny underskuelse eller Lukk.

Ikke alle skjulte data og all informasjon kan fjernes med Dokumentinspeksjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Informasjon dokumentinspeksjon finner, men ikke kan fjerne.

Hvis organisasjonen har tilpasset Dokumentinspeksjon-funksjonen ved å legge til inspeksjonsmoduler, kan du kanskje kontrollere om det finnes andre typer informasjon i presentasjonen.

Inspeksjonsnavn

Brukes til å søke etter og fjerne

Kommentarer og merknader

 • Merknader

 • Håndskriftmerknader

Dokumentegenskaper og personlige opplysninger

 • Dokumentegenskaper, blant annet informasjon fra kategoriene Sammendrag, Statistikk og Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper

 • E-postoverskrifter

 • Distribusjonslister

 • Informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang

 • Egenskaper for dokumentserver

 • Informasjon om policy for dokumentbehandling

 • Informasjon om innholdstype

 • Filbane for publisering av nettsider

Korrektursporingsdata

Data om hvem som har redigert filen og hvor det ble gjort.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Office 365-abonnenter som har blitt med i Office Insider-programmet. Hvis du abonnerer på Microsoft 365, bør du forsikre deg om at du har den nyeste versjonen av Office.

Usynlig innhold på lysbildet

Objekter som ikke er synlige, fordi de er formatert som usynlige elementer

Når du bruker denne inspeksjonen, oppdages ikke objekter som dekkes av andre objekter.

Innhold utenfor lysbilde

 • Innhold eller objekter som ikke er umiddelbart synlige i en presentasjon, fordi de er plassert utenfor lysbildeområdet, for eksempel:

  • Utklipp

  • Tekstbokser

  • Grafikk

  • Tabeller

   Når du bruker Dokumentinspeksjon, oppdages og fjernes ikke objekter med animasjonseffekter som er plassert utenfor lysbildet.

Presentasjonsnotater

Tekst som ble lagt til i Notater-delen i en presentasjon

Dokumentinspeksjon kan ikke fjerne bilder som er lagt til i Notater-delen i en presentasjon.

Egendefinerte XML-data

Egendefinerte XML-data som kan være lagret inne i en presentasjon

Finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger

Viktig!: Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker Dokumentinspeksjon på en kopi av den opprinnelige presentasjonen, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette dataene som Dokumentinspeksjon fjerner.

 1. Åpne PowerPoint-presentasjonen du vil undersøke om det finnes skjulte data og personopplysninger i.

 2. Velg Lagre somFil-fanen, og skriv deretter inn et navn i Filnavn-boksen for å lagre en kopi av den opprinnelige presentasjonen.

 3. Velg InformasjonFil-fanen i kopien av den opprinnelige presentasjonen.

 4. Velg Kontroller for problemer, og velg Undersøk dokument.

 5. Merk av for å angi hvilke typer skjult innhold du vil undersøke, i dialogboksen Dokumentinspeksjon. Hvis du vil ha mer informasjon om individuelle inspeksjoner, kan du se Fjerne skjulte data og personlige opplysninger ved å undersøke dokumenter, presentasjoner eller arbeidsbøker.

 6. Velg Undersøk.

 7. Se gjennom resultatet av inspeksjonen i dialogboksen Dokumentinspeksjon.

 8. Velg Fjern alle ved siden av inspeksjonsresultatene for typene skjult innhold du vil fjerne fra dokumentet.

  • Hvis du fjerner skjult innhold fra presentasjonen, kan det hende du ikke kan gjenopprette det ved å velge Angre.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige opplysninger fra presentasjoner du lagrer i ODP-format (OpenDocument Presentation), må du kjøre Dokumentinspeksjon hver gang du lagrer presentasjonen i dette formatet.

Typer skjulte data og personlige opplysninger

Flere typer skjulte data og personlige opplysninger kan lagres i PowerPoint-presentasjoner. Det er ikke alltid denne informasjonen er synlig ved første øyekast, men den kan likevel hentes ut fra presentasjonen.

Skjult informasjon kan være data som legges inn i PowerPoint, for at du skal kunne samarbeide med andre om å opprette presentasjonen. Det kan også være informasjon som du selv har valgt å skjule.

PowerPoint-presentasjoner kan inneholde følgende typer skjulte data og personlige opplysninger:

 • Kommentarer og håndskriftmerknader    Hvis du samarbeider med andre om å opprette presentasjonen, inneholder kanskje presentasjonen elementer som kommentarer eller håndskriftmerknader. Denne informasjonen gjør at andre kan se endringer som ble gjort og navnene på alle som har arbeidet med presentasjonen, i tillegg til kommentarer fra korrekturlesere.

 • Korrektursporingsdata   Når du samarbeider med andre på et dokument som lagres i skyen, lagres data i PowerPoint 2016 for Microsoft 365 om hvem som gjorde endringer i dokumentet og når endringene ble gjort.

 • Dokumentegenskaper og personlige opplysninger     Dokumentegenskaper, som også kalles metadata, inneholder detaljer om presentasjonen, for eksempel forfatter, emne og tittel. Dokumentegenskaper inneholder også informasjon som håndteres automatisk i Microsoft 365-programmene, for eksempel navnet på personen som sist lagret et dokument, og datoen et dokument ble opprettet. Hvis du har brukt bestemte funksjoner, kan dokumentet også inneholde flere typer personlig identifiserbar informasjon (PII), for eksempel e-posthoder, informasjon som er lagret fordi presentasjonen er sendt til gjennomgang, distribusjonslister og informasjon om filbaner for publisering av nettsider.

 • Usynlig innhold på lysbildet     Presentasjonen kan inneholde objekter som ikke er synlige, fordi de er formatert som usynlige elementer.

 • Innhold utenfor lysbildet     PowerPoint presentasjoner kan inneholde objekter som ikke er synlige umiddelbart, fordi de ble dratt av lysbildet til området utenfor lysbildet. Dette innholdet utenfor lysbildet kan omfatte tekstbokser, utklipp, grafikk og tabeller.

 • Presentasjonsnotater     Notater-delen i en PowerPoint-presentasjon kan inneholde tekst som du kanskje ikke vil offentliggjøre, særlig hvis notatene bare ble skrevet som en hjelp til vedkommende som holder presentasjonen.

 • Egenskaper for dokumentserver     Hvis presentasjonen ble lagret i en mappe på en dokumentbehandlingsserver, for eksempel et område på et dokumentarbeidsområde eller et bibliotek som er basert på Windows SharePoint Services, kan presentasjonen inneholde flere dokumentegenskaper eller informasjon som er relatert til denne serverplasseringen.

 • Egendefinerte XML-data    Presentasjoner kan inneholde egendefinerte XML-data som ikke er synlige i selve dokumentet. Du kan finne og fjerne slike XML-data ved hjelp av Dokumentinspeksjon.

Informasjon som blir funnet, men ikke kan fjernes med dokumentinspeksjon

Følgende elementer som kan inneholde data som ikke er synlige i presentasjonen, oppdages medDokumentinspeksjon. Disse elementene kan ikke fjernes med Dokumentinspeksjon, fordi det kan føre til at presentasjonen ikke fungerer som den skal. Du kan undersøke hvert element som er oppdaget, og avgjøre om du vil fjerne det manuelt eller erstatte det med et element som ikke inneholder skjulte data, for eksempel et statisk bilde.

For disse elementene:

Dokumentinspeksjon finner:

Innebygde filer eller objekter

Innebygde filer (for eksempel et Microsoft 365- eller tekstdokument) eller objekter (for eksempel et diagram eller en formel) som har data som ikke er synlige i arbeidsboken. Her er eksempler på noen objekttyper:

 • Objekter i punktgrafikkbilder

 • Microsoft Equation 3.0-objekter

 • Microsoft Graph Chart-objekter

 • PowerPoint Presentasjonsobjekter

 • Visio Tegneobjekter

 • Word Dokumentobjekter

 • Objekter i OpenDocument-tekst

Makroer i VBA-kode

Makro- eller VBA-elementer som kan ha skjulte data i presentasjonene. Dette inkluderer:

 • Makroer

 • VBA-moduler

 • COM- eller ActiveX-kontroller

Dokumentinspeksjon og personlig data

Korrektursporingsdata, som illustrerer en begrensning av Dokumentinspeksjon, ble introdusert i PowerPoint 2016-bygg 8403 forMicrosoft 365 Insiders. Kelly og Linda samarbeider for eksempel på presentasjon A i Microsoft 365. Korrektursporingsdata (det vil si brukernavn og tidene de gjorde endringer) legges til i presentasjonen. Hvis Mohammed åpner Presentasjon A i PowerPoint 2013 og kjører Dokumentinspeksjon på filen for å fjerne personlig data, kan han ikke med Dokumentinspeksjon i den versjonen av PowerPoint oppdage og fjerne korrektursporingsdataene som ble lagt til i presentasjonen med den nye Microsoft 365-versjonen av PowerPoint som Kelly og Linda brukte. Mohammed må oppgradere til den nye versjonen av PowerPoint og så kjøre Dokumentinspeksjon for å fjerne korrektursporingsdata.

I Visio kan du fjerne skjulte og personlige opplysninger før du deler en kopi av et Visio dokument med andre. 

Viktig!: Vi anbefaler på det sterkeste at du fjerner personlig og skjult informasjon på en kopi av det opprinnelige dokumentet, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette dataene som fjernes. 

Personlige og skjulte opplysninger kan fjernes fra følgende funksjonsområder i Visio:

 • Kommentarer som er satt inn på dokumentsidene

 • Filegenskaper (Forfatter, Administrator og Firma)

 • Korrekturlesernes navn, initialer og markeringer

 • Sjablongfilbaner

 • Malers navn og filbaner

Obs!: Hvis et dokument er tilgjengelig for andre personer på en delt server, vises informasjon om navnet på brukeren som har filen åpen, og navnet på datamaskinen der filen er lagret, når noen åpner dokumentet. Hvis du vil beskytte denne informasjonen, må du kontrollere at alle delte dokumenter bare kan åpnes av klarerte brukere.

Du kan finne og fjerne skjult informasjon i Visio presentasjoner ved å følge disse trinnene.

 1. Velg InformasjonFil-fanen.

 2. Velg Kontroller for problemer, og velg Fjern personlige opplysninger.

 3. Velg Fjern disse elementene fra dokumentet på fanenPersonlige opplysninger.

  Tips!: Hvis du vil se et varsel hver gang du prøver å legge inn personlige opplysninger, velger du avmerkingsboksen Varsle meg hvis jeg legger inn disse opplysningene på nytt.

 4. Hvis du vil fjerne potensielt sensitive data fra eksterne datakilder, velger du Fjern data fra eksterne kilder som er lagret i dokumentet.

  Obs!: Hvis du velger denne avmerkingsboksen, fjernes ikke data som er koblet til en form. Dette fjerner datakilden fra diagrammet, men hvis annen data fra datakilden finnes i diagrammet, må du fjerne det manuelt.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×