Forespørsel/krav (tildelingsfelt)

Datatype    Opplistet

Oppføringstype    Angitt

Beskrivelse    Forespørsel/krav-feltet inneholder valg for hvordan ressurser kan tildeles ved hjelp av veiviseren for ressurserstatting. Du kan be om at en bestemt ressurs blir brukt hvis den ikke er overallokert, kreve at en bestem ressurs blir brukt, eller bruke en hvilken som helst kvalifisert ressurs som gir raskest fullføring.

Beste bruksområder    Legg til Forespørsel/krav-feltet i arkdelen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen hvis du vil vise eller endre ressurserstattingstypen for en tildeling. Forespørsel-innstillingen angir at den angitte ressursen skal brukes med mindre ressursen er overallokert. Krav-innstillingen angir at den angitte ressursen må brukes og ikke kan erstattes. Hvis du bruker den tomme innstillingen, som er standard, angir det at en hvilken som helst kvalifisert ressurs kan tildeles aktiviteten. Ressursen er den ressursen som gir raskest fullføringstid på tvers av alle prosjekter.

Eksempel    Du tildeler en ressurs til en aktivitet. Du vet at denne ressursen er den eneste som kan utføre aktiviteten. Hvis du vil beholde denne ressurstildelingen når du kjører veiviseren for ressurserstatting, velger du Krav i Forespørsel/krav-feltet for tildelingen.

Merknader    Dette feltet er også tilgjengelig i dialogboksen Ressurstildeling, i kategorien Ressurser i dialogboksen Aktivitetsinformasjon og i kategorien Generelt i dialogboksen Tildelingsinformasjon.

Forespørsel/krav-feltet er deaktivert for generelle ressurser.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×