Frys ruter for å låse første rad eller kolonne i Excel for Mac

Du vil rulle, men du vil at øverste rad eller venstre kolonne ikke skal bevege seg. Det gjør du ved å bruke Frys-knappene på Visning-fanen. Hvis Frys-knappene ikke er tilgjengelige på Visning-fanen, må du bytte til normal visning. Klikk NormalVisning-fanen.

Frys øverste rad

Klikk Frys øverste radVisning-fanen.

Visning-fanen, Frys øverste rad-knappen

Når du gjør dette, blir kantlinjen under rad 1 litt mørkere enn de andre kantlinjene, noe som betyr at raden ovenfor er frosset.

Frys første kolonne

Hvis du heller vil fryse kolonnen helt til venstre, klikker du Frys første kolonneVisning-fanen.

Visning-fanen, Frys første kolonne-knappen

Når du gjør dette, blir linjen til høyre for kolonne A litt mørkere enn de andre linjene, noe som betyr at kolonnen til venstre er frosset.

Frys øverste rad og første kolonne

For å fryse øverste rad og første kolonne samtidig, klikker du celle B2. Klikk Frys ruterVisning-fanen.

Frys så mange rader og kolonner som du vil

Vil du fryse flere rader og/eller kolonner? Du kan fryse så mange du vil, så lenge du alltid starter med øverste rad og første kolonne. Hvis du vil fryse flere rader (fra og med rad 1), merker du raden nedenfor den siste raden du vil fryse, og klikker Frys ruter. Hvis du vil fryse flere kolonner, merker du kolonnen til høyre for den siste kolonnen du vil fryse, og klikker Frys ruter.

La oss si at du vil fryse de fire øverste radene og de tre kolonnene lengst til venstre. Da merker du celle D5 og klikker Frys ruterVisning-fanen. Når du fryser rader og kolonner, blir kantlinjen nedenfor den siste frosne raden og til høyre for den siste frosne kolonnen litt tykkere (i dette tilfellet nedenfor rad 4 og til høyre for kolonne C).

Fryse rader og kolonner

Frigi rader eller kolonner

Vil du frigi en rad, kolonne eller begge deler? Klikk Frigi ruterVisning-fanen.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×