Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen FTEST i Microsoft Excel.

Returnerer resultatet av en F-test. En F-test returnerer den tosidige sannsynligheten for at variansen i matrise1 og matrise2 ikke er signifikant forskjellig. Bruk denne funksjonen til å bestemme om to utvalg har ulik varians. Hvis du for eksempel har testresultater fra offentlige og private skoler, kan du undersøke om disse skolene har ulikt variansnivå i testresultatene.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om den nye funksjonen, kan du se F.TEST (funksjon).

Syntaks

FTEST(matrise1;matrise2)

Syntaksen for funksjonen FTEST har følgende argumenter:

  • Matrise1     Obligatorisk. Første matrise eller dataområde.

  • Matrise2     Obligatorisk. Andre matrise eller dataområde.

Merknader

  • Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

  • Hvis antall datapunkt i matrise1 eller matrise2 er mindre enn 2, eller hvis variansen til matrise1 eller matrise2 er null, returnerer FTEST #DIV/0! som feilverdi.

  • F-testverdien som returneres av RETTLINJE-funksjonen er forskjellig fra F-testverdien som returneres av FTEST-funksjonen. RETTLINJE returnerer F-statistikken, mens FTEST returnerer sannsynligheten.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data1

Data2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Formel

Beskrivelse

Resultat

=FTEST(A2:A6;B2:B6)

F-test for datasettene ovenfor

0,64831785

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×