GåTilPost, makrohandling

Du kan bruke makrohandlingen GåTilPost i Access-skrivebordsdatabaser og Access-nettapper for å gjøre den angitte posten til gjeldende post i en åpen tabell, et åpent skjema eller et åpent resultatsett for en spørring.

Innstilling

Makrohandlingen GåTilPost har følgende argumenter i Access-skrivebordsdatabaser:

Handlingsargument

Beskrivelse

Objekttype

Objekttypen som inneholder posten du vil gjøre gjeldende. Velg Tabell, Spørring, Skjema, Visning av server, Lagret prosedyre eller Funksjon i Objekttype-boksen. La dette argumentet stå tomt hvis du vil velge det aktive objektet.

Objektnavn

Navnet på objektet som inneholder den posten du vil gjøre til gjeldende post. Objektnavn-boksen viser alle objekter i den gjeldende databasen for den typen som er merket av argumentet Objekttype. Hvis du lar argumentet Objekttype stå tomt, lar du også dette argumentet stå tomt.

Post

Posten som skal gjøres til gjeldende post. Klikk Forrige, Neste, Første, Siste, Gå til eller Ny i Post-boksen. Standardverdien er Neste.

Forskyvning

Et heltall eller et uttrykk som evalueres til et heltall. Et uttrykk må innledes med et likhetstegn (=). Dette argumentet angir posten som skal gjøres til gjeldende post. Du kan bruke argumentet Forskyvning på to måter:

  • Når argumentet Post er satt til Neste eller Forrige, flytter Access like mange poster fremover eller bakover som det er angitt i argumentet Forskyvning.

  • Når argumentet Post er satt til Gå til, går Access til posten med det nummeret som samsvarer med argumentet Forskyvning. Postnummeret vises i postnummerboksen nederst i vinduet.

Obs!: Hvis du bruker innstillingen Første, Siste eller Ny for argumentet Post, ignoreres argumentet Forskyvning. Hvis du angir et Forskyvning-argument som er for stort, vises det en feilmelding. Du kan ikke angi negative tall for argumentet Forskyvning.

Makrohandlingen GåTilPost har bare ett argument i Access-nettapper.

Handlingsargument

Beskrivelse

Post

Posten som skal gjøres til gjeldende post. Velg Forrige, Neste, Første eller Siste i Post-boksen. Standardverdien er Neste.

Merknader

Hvis fokuset er i en bestemt kontroll i en post, fører denne makrohandlingen til at fokuset forblir i den samme kontrollen for den nye posten.

Du kan bruke innstillingen Ny for argumentet Post hvis du vil gå til den tomme posten på slutten av et skjema eller en tabell slik at du kan legge inn nye data.

I Access-skrivebordsdatabaser er denne handlingen det samme som å klikke pilen under Søk-knappen på Hjem-fanen og deretter klikke Gå til. Underkommandoene Første, Siste, Neste, Forrige og Ny post for Gå til-kommandoen har samme effekt på det valgte objektet som innstillingene Første, Siste, Neste, Forrige og Ny for argumentet Post. Du kan også gå til poster ved hjelp av navigasjonsknapper nederst i vinduet.

I Access-skrivebordsdatabaser kan du bruke handlingen GåTilPost for å gjøre en post i et skjult skjema til gjeldende post, hvis du angir det skjulte skjemaet i argumentene Objekttype og Objektnavn.

Du kan kjøre handlingen GoToRecord i en modul for Visual Basic for Applications (VBA) ved å bruke metoden GoToRecord til objektet DoCmd.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×