Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen GAMMAINV i Microsoft Excel.

Returnerer den inverse av den kumulative gammafordelingen. Hvis p = GAMMAFORDELING(x;...), så er GAMMAINV(p;...) = x. Du kan bruke funksjonen til å studere en variabel som muligens har skjev fordeling.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om den nye funksjonen, kan du se GAMMA.INV (funksjon).

Syntaks

GAMMAINV(sannsynlighet;alfa;beta)

Syntaksen for funksjonen GAMMAINV har følgende argumenter:

  • Sannsynlighet     Obligatorisk. Sannsynligheten knyttet til gammafordelingen.

  • Alfa     Obligatorisk. En parameter for fordelingen.

  • Beta     Obligatorisk. En parameter for fordelingen. Hvis beta = 1, returnerer GAMMAINV standard gammafordeling.

Merknader

  • Hvis noen av argumentene er tekst, returnerer GAMMAINV feilverdien #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis sannsynlighet < 0 eller sannsynlighet > 1, returnerer GAMMAINV feilverdien #NUM! som feilverdi.

  • Hvis alfa ≤ 0 eller hvis beta ≤ 0, returnerer GAMMAINV feilverdien #NUM! som feilverdi.

Med en angitt sannsynlighetsverdi søker GAMMAINV at verdi x er slik at GAMMAFORDELING (x, alpha, beta, A, B) = sannsynlighet. Derfor er presisjon av GAMMAINV avhengig av presisjon av GAMMAFORDELING. GAMMAINV bruker en interaktiv søketeknikk. Hvis søket ikke har funnet resultater etter 100 gjentakelser, returneres feilverdien #I/T.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,068094

Sannsynlighet knyttet til gammafordelingen

9

Alfa-parameter for fordelingen

2

Beta-parameter for fordelingen

Formel

Beskrivelse

Resultat

=GAMMAINV(A2;A3;A4)

Den inverse av den kumulative gammafordelingen for sannsynlighets-, alfa- og beta-argumentene i A2, A3 og A4.

10,0000112

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×