Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av AVEDEV  -funksjonen i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra middelverdien. GJENNOMSNITTSAVVIK er et mål på variabiliteten i et datasett.

Syntaks

GJENNOMSNITTSAVVIK(tall1; [tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen GJENNOMSNITTSAVVIK har følgende argumenter:

  • Tall1; tall2; ...    Tall1 er obligatorisk, etterfølgende tall er valgfritt. 1 til 255 argumenter du vil finne de gjennomsnittlige absoluttavvikene for. Du kan også bruke en enkel matrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter atskilt med semikolon.

Kommentarer

  • GJENNOMSNITTSAVVIK påvirkes av målenheten til inndataene.

  • Argumenter må være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

  • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

  • Ligningen for gjennomsnittsavvik er:

    Formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

4

Det gjennomsnittlige absoluttavviket for tallene i celle A2 til A8 fra den tilhørende middelverdien (1,020408)

5

6

7

5

4

3

Formel

Resultat

=GJENNOMSNITTSAVVIK(A2:A8)

1,020408

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×