Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Gjenstående arbeid-feltene viser hvor mye tid, for eksempel persontimer eller dager, som fortsatt kreves for å fullføre en aktivitet eller et sett med aktiviteter.

Det finnes flere kategorier av Gjenstående arbeid-felt.

Datatype    Varighet

Gjenstående arbeid (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når en ny aktivitet opprettes, og det ikke er rapportert arbeid, inneholder Gjenstående arbeid-feltet samme verdi som Arbeid-feltet for aktiviteten. Når det rapporteres faktisk arbeid for aktiviteten, beregnes gjenstående arbeid på følgende måte:

Gjenstående arbeid = Arbeid - Faktisk arbeid

Beste bruksområder    Legg til feltet Gjenstående arbeid i aktivitetsvisningen når du vil redigere, vise eller filtrere informasjon om gjenstående arbeid. Du kan redigere feltet Gjenstående arbeid for aktiviteten når du har behov for å øke eller redusere arbeidsmengden som kreves for å fullføre aktiviteten. Når du redigerer gjenstående arbeid, endres verdien i % fullført-feltet.

Eksempel    Du har planlagt 40 arbeidstimer for aktiviteten "Skrive forslag". De tildelte ressursene har akkurat informert deg om at de trenger 8 timer ekstra til å fullføre aktiviteten. Du legger til Gjenstående arbeid-feltet i Aktivitetsliste-visningen og redigerer feltet for å legge til 8 timer med gjenstående arbeid for aktiviteten.

Merknader    Hvis du skriver inn en verdi i Gjenstående arbeid-feltet, deles det gjenstående arbeidet du legger inn, på de tildelte ressursene.

Når du angir prosent fullført eller totalt faktisk arbeid, kan det hende at gjenstående arbeid planlegges på nytt i forhold til statusdatoen. Hvis du vil, kan du beholde disse oppfølgingsfeltene som de var da prosjektet ble planlagt, selv om fullført arbeid vises som fremtidig arbeid, eller gjenstående arbeid vises som utført arbeid. Det kan du angi i dialogboksen Alternativer for Project.

Du kan angi en annen statusdato enn dagens dato i dialogboksen Prosjektinformasjon.

Gjenstående arbeid (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Gjenstående arbeid for en ressurs er summen av alt gjenstående arbeid for alle ressursens tildelinger.

Beste bruksområder    Legg til feltet Gjenstående arbeid i en ressursliste når du vil vise eller filtrere ut informasjon om gjenstående arbeid for en ressurs.

Eksempel    Du ser at Ståle alltid virker overarbeidet, mens Kristian virker lite brukt i prosjektet. Du vil analysere om arbeidsmengdene virkelig er forskjellige, slik at du kan forbedre balansen i tildelingene. Du legger til feltet Gjenstående arbeid i Ressursliste-visningen for å sammenligne gjenstående arbeid for de to ressursene.

Gjenstående arbeid (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når det opprettes en ny tildeling, og det ikke er utført noe arbeid, inneholder Gjenstående arbeid-feltet samme verdi som feltet for totalt arbeid. Når det rapporteres faktisk arbeid på denne tildelingen, beregnes gjenstående arbeid i henhold til følgende formel:

Gjenstående arbeid = Arbeid - Faktisk arbeid

Beste bruksområder    Legg til feltet Gjenstående arbeid i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil redigere, vise eller filtrere informasjon om gjenstående arbeid. Du kan redigere feltet Gjenstående arbeid for tildelingen når du har behov for å øke eller redusere arbeidsmengden som kreves for å fullføre aktiviteten.

Eksempel    Det er planlagt 40 timer arbeid på aktiviteten "Skrive forslag" som er tildelt Kristian. Kristian har nettopp gitt beskjed om at han trenger 8 timer ekstra til å fullføre aktiviteten. Du legger til Gjenstående arbeid-feltet i Aktivitetsbelegg-visningen og legger deretter inn 8 timer til med gjenstående arbeid for tildelingen.

Merknader    Når du angir prosent fullført eller totalt faktisk arbeid, kan det hende at gjenstående arbeid planlegges på nytt i forhold til statusdatoen. Hvis du vil, kan du beholde disse oppfølgingsfeltene som de var da prosjektet ble planlagt, selv om fullført arbeid vises som fremtidig arbeid, eller gjenstående arbeid vises som utført arbeid. Det kan du angi i dialogboksen Alternativer for Project.

Du kan angi en annen statusdato enn dagens dato i dialogboksen Prosjektinformasjon.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×