Gjenstående kostnader, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Gjenstående kostnader-feltene viser gjenstående planlagte utgifter som vil påløpe når det gjenstående planlagte arbeidet fullføres.

Det finnes flere kategorier av Gjenstående kostnader-felt.

Datatype    Valuta

Gjenstående kostnader (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en aktivitet opprettes for første gang, inneholder Gjenstående kostnader-feltet samme verdi som Kostnader-feltet. Når de tildelte ressursene begynner å arbeide på aktiviteten og rapporterer faktisk arbeid, beregnes de gjenstående kostnadene slik:

Gjenst. kostnader = (Gjenstående arbeid * Standard timepris) + Gjenstående overtidskostnader

Beste bruksområder    Legg til feltet Gjenst. kostnader i en aktivitet hvis du vil se over hvor mye som ennå ikke er brukt på en aktivitet.

Eksempel    Stig og Jens er tildelt fem timer arbeid hver på aktiviteten "Utarbeide estimat". Begge har en standard timepris på 200 kroner. På begynnelsen av aktiviteten er gjenstående kostnad 2 000 kroner. Når ressursene rapporterer 2 timer med faktisk arbeid (400 kroner), blir gjenstående arbeid 8 timer og gjenstående kostnad 1 600 kroner.

Gjenstående kostnader (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en ressurs legges til for første gang, inneholder Gjenstående kostnader-kostnader samme verdi som Kostnader-feltet. Når en ressurs begynner å rapportere faktisk arbeid på aktiviteter, beregnes de gjenstående kostnadene slik:

Gjenst. kostnader = (Gjenstående arbeid * Standard timepris) + Gjenstående overtidskostnader

Beste bruksområder    Legg til feltet Gjenstående kostnader i en ressursliste hvis du vil se over hvor mye som ennå ikke er brukt på en ressurs. Dette gjelder alt arbeid tildelt ressursen for alle tildelte aktiviteter.

Eksempel    Du følger opp kostnadene for en ressurs med en timepris på 200 kroner. Ressursen er tildelt mange forskjellige aktiviteter i løpet av prosjektet, og aktivitetene vil til sammen ta 100 timer. Før ressursen begynner å rapportere faktisk arbeid, er gjenstående kostnader for alle de tildelte aktivitetene 20 000 kroner. Ressursen rapporterer så 3 timer på én aktivitet og 7 timer på en annen aktivitet, altså 10 timer faktisk arbeid eller 2 000 kroner i faktiske kostnader. De gjenstående kostnadene endres fra 20 000 kroner til 18 000 kroner.

Gjenstående kostnader (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en tilordning gjøres første gang, inneholder Gjenstående kostnader-feltet samme verdi som Kostnader-feltet. Når ressursen begynner å arbeide på tildelingen og rapporterer faktisk arbeid, beregnes de gjenstående kostnadene slik:

Gjenst. kostnader = (Gjenstående arbeid * Standard timepris) + Gjenstående overtidskostnader

Beste bruksområder    Legg til Gjenstående kostnader-feltet i den tidsinndelt delen av visning Aktivitetsbelegg eller Ressursbelegg hvis du vil se hvor mye som fortsatt kan brukes på en tildeling.

Eksempel    En tildeling består av 10 timer for en ressurs med en pris på 200 kroner per time. På begynnelsen av tildelingen er gjenstående kostnader 2 000 kroner. Når ressursen registrerer 2 timer faktisk arbeid (400 kroner), er gjenstående arbeid 8 timer, og gjenstående kostnad endres til 1 600 kroner.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×