Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Gjenstående kostnader-feltene viser de gjenstående planlagte utgiftene som vil bli påløpt når du fullfører det gjenstående planlagte arbeidet.

Det finnes flere kategorier av Gjenstående kostnader-felt.

Datatype    Valuta

Gjenstående kostnader (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du oppretter en aktivitet, er Gjenstående kostnader-feltet det samme som Kostnader-feltet. Når de tildelte ressursene begynner å arbeide på aktiviteten og rapporterer faktisk arbeid, beregner Microsoft Office Project gjenstående kostnader som følger:

Gjenstående kostnader = (gjenstående arbeid * standard timepris) + Gjenstående overtidskostnader

Beste bruksområder    Legg til Gjenstående kostnader-feltet i en aktivitetsliste for å se hvor mye som ennå ikke er brukt for en aktivitet.

Eksempel    Aktiviteten "Utvikle estimat" tilordnes Stig og Jens i fem timer med arbeid hver. Standardsatsene er begge kr 200 per time. På begynnelsen av aktiviteten er de gjenstående kostnadene 2000 kr. Når ressursene rapporterer to timer faktisk arbeid (kr 40), er gjenstående arbeid åtte timer, og de gjenstående kostnadene blir kr 160.

Gjenstående kostnader (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du legger til en ressurs for første gang, er Gjenstående kostnader-feltet det samme som Kostnader-feltet. Når ressursen begynner å rapportere faktisk arbeid på aktiviteter, Microsoft Office Project beregner gjenstående kostnader på følgende måte:

Gjenstående kostnader = (gjenstående arbeid * standard timepris) + Gjenstående overtidskostnader

Beste bruksområder    Legg til Gjenstående kostnader-feltet i en ressursliste for å se over hvor mye som ennå ikke er brukt for en ressurs. Dette gjelder for alt arbeid som er tildelt ressursen for alle tildelte aktiviteter.

Eksempel    Du sporer kostnader for en ressurs med en timepris på kr 200 per time. Ressursen tildeles til mange forskjellige aktiviteter gjennom hele prosjektets varighet, som til sammen vil ta 100 timer. Før ressursen har begynt å rapportere faktisk arbeid, er gjenstående kostnader for alle aktiviteter som er tildelt ressursen 20 000 kroner. Deretter rapporterer ressursen 3 timer arbeid på én aktivitet og 7 timer arbeid på en annen aktivitet for 10 timer faktisk arbeid, eller kr 200 av faktiske kostnader. De gjenstående kostnadene endres fra kr 20 000 til kr 1 800.

Gjenstående kostnader (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når det tilordning første gang, er Gjenstående kostnader-feltet det samme som Kostnader-feltet. Når ressursen begynner å arbeide på tildelingen og rapportene faktisk arbeid, beregner Microsoft Office Project gjenstående kostnader som følger:

Gjenstående kostnader = (gjenstående arbeid * standard timepris) + Gjenstående overtidskostnader

Beste bruksområder    Legg til Gjenstående kostnader-feltet i tidsinndelt av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg- visning for å se over hvor mye som ennå ikke er brukt for en tildeling.

Eksempel    En tildeling består av 10 timer for en ressurs med en timepris på kr 200 per time. På begynnelsen av oppgaven er gjenstående kostnader kr 200. Når ressursen rapporterer to timer faktisk arbeid (kr 40), er gjenstående arbeid åtte timer, og de gjenstående kostnadene blir kr 160.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×