Gjenstående overtidskostnader-feltene viser gjenstående planlagte overtidsutgifter for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Det finnes flere kategorier av Gjenstående overtidskostnader-felt.

Datatype    Valuta

Gjenstående overtidskostnader (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du oppretter en aktivitet, er gjenstående overtidskostnader-feltet det samme som innholdet i feltet Overtidskostnader. Når en ressurs begynner å arbeide på aktiviteten og rapporterer faktisk overtidsarbeid, beregner Microsoft Office Project gjenstående overtidsarbeid for alle tildelte ressurser på aktiviteten. Gjenstående overtidskostnader for aktiviteten er summen av alle gjenstående overtidskostnader for alle tildelte ressurser.

Beste bruksområder    Legg til gjenstående overtidskostnader-feltet i en aktivitetsliste for å se hvor mye som ennå ikke er brukt på overtid for en aktivitet.

Eksempel    En aktivitet krever 10 timer overtid for to ressurser med timepris for overtid på 300 kr per time. På begynnelsen av aktiviteten er gjenstående overtid 3 000 kr. Når ressursene rapporterer to timer faktisk overtid (kr 60), er gjenstående overtidsarbeid åtte timer, og gjenstående overtidskostnader blir kr 240.

Merknader    Beregningen av gjenstående overtidskostnader er basert på feltet Timepris for overtid for ressursen og mengden overtidsarbeid som er tilordnet ressursen for aktiviteten.

Gjenstående overtidskostnader (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du legger til en ressurs for første gang, er gjenstående overtidskostnader-feltet det samme som innholdet i feltet Overtidskostnader. Når en ressurs begynner å arbeide på tildelte aktiviteter og rapporterer faktisk overtidsarbeid, beregner Microsoft Office Project gjenstående overtidsarbeid og beregner deretter gjenstående overtidskostnader på følgende måte:

Gjenstående overtidskostnader = gjenstående overtidsarbeid * Timepris for overtid

Beste bruksområder    Legg til gjenstående overtidskostnader-feltet i en ressursliste for å se over hvor mye som ennå ikke er brukt på overtid for en ressurs.

Eksempel    Du sporer kostnader for en ressurs med en timepris for overtid på kr 300 per time. Du tildeler ressursen til mange forskjellige aktiviteter gjennom hele prosjektets varighet og planlegger 40 timer overtidsarbeid. Før ressursen begynner å rapportere faktisk overtidsarbeid, er de gjenstående overtidskostnadene for alle aktiviteter som er tilordnet ressursen, kr 1 200. Deretter rapporterer ressursen 6 timer overtidsarbeid på én aktivitet og 4 timer overtidsarbeid på en annen aktivitet for 10 timer faktisk overtidsarbeid, eller 3000 kroner av faktiske overtidskostnader. Gjenstående overtidskostnader endres fra kr 12 000 til kr 900.

Merknader    Beregningen av gjenstående overtidskostnader er basert på feltet Timepris for overtid for ressursen og mengden overtidsarbeid som er tilordnet ressursen.

Gjenstående overtidskostnader (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en tilordning først utføres, er gjenstående overtidskostnader-feltet det samme som innholdet i feltet Overtidskostnader. Når en ressurs begynner å arbeide på aktiviteten og rapporterer faktisk overtidsarbeid, beregner Microsoft Office Project gjenstående overtidsarbeid og beregner deretter gjenstående overtidskostnader på følgende måte:

Gjenstående overtidskostnader = gjenstående overtidsarbeid * Timepris for overtid

Beste bruksområder    Legg til gjenstående overtidskostnader-feltet i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for å se over hvor mye som ennå ikke er brukt på overtid for en tildeling.

Eksempel    En tildeling krever 10 timer overtid for en ressurs med en timepris på kr 300 per time. På begynnelsen av tildelingen er gjenstående overtid kr 3000. Når ressursen rapporterer to timer faktisk overtid (kr 60), er gjenstående overtidsarbeid åtte timer, og gjenstående overtidskostnader blir kr 240.

Merknader    Beregningen av gjenstående overtidskostnader er basert på feltet Timepris for overtid for ressursen og mengden overtidsarbeid som er tilordnet ressursen for aktiviteten.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×