Gjenstående overtidskostnader, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Feltene Gjenstående overtidskostnader viser de gjenstående planlagte overtidsutgiftene for en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Det finnes flere kategorier av feltene Gjenstående overtidskostnader.

Datatype    Valuta

Gjenstående overtidskostnader (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du oppretter en aktivitet for første gang, inneholder feltet Gjenstående overtidskostnader samme verdi som feltet Overtidskostnader. Når en ressurs starter arbeidet på en aktivitet og rapporterer faktisk overtidsarbeid, beregnes gjenstående overtidsarbeid for alle tildelte ressurser på aktiviteten. Gjenstående overtidskostnad for aktiviteten er summen av gjenstående overtidskostnader for alle tildelte ressurser.

Beste bruksområder    Legg til feltet Gjenst. overtidskostnader i en aktivitetsliste for å kontrollere hvor stort beløp som gjenstår å bruke på overtid for en aktivitet.

Eksempel    En aktivitet krever 10 timer overtid for to ressurser med en timepris for overtid på 300 kroner. På begynnelsen av aktiviteten er gjenstående overtid 3 000 kroner. Når ressursene rapporterer 2 timer med faktisk overtid (600 kroner), er gjenstående overtidsarbeid 8 timer, og gjenstående overtidskostnad er 2 400 kroner.

Merknader    Beregningen av gjenstående overtidskostnader er basert på feltet Timepris for overtid for ressursen og overtidsmengden som er tildelt ressursen for den aktuelle aktiviteten.

Gjenstående overtidskostnader (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du først legger til en ressurs, inneholder feltet Gjenstående overtidskostnader samme verdi som feltet Overtidskostnader. Når en ressurs begynner å arbeide på tildelte aktiviteter og registrerer faktisk overtidsarbeid, beregnes gjenstående overtidsarbeid og deretter gjenstående overtidskostnader på følgende måte i Microsoft Office Project:

Gjenst. overtidskostnader = Gjenstående overtidsarbeid * Timepris for overtid

Beste bruksområder    Legg til feltet Gjenst. overtidskostnader i en ressursliste hvis du vil se over hvor mye som ennå ikke er brukt på overtid for en ressurs.

Eksempel    Du følger opp kostnadene for en ressurs med en timepris for overtid på 300 kroner. Du tildeler ressursen mange forskjellige aktiviteter i løpet av prosjektet og planlegger 40 timer overtidsarbeid. Før ressursen begynner å rapportere faktisk overtidsarbeid, er gjenstående overtidskostnader for alle de tildelte aktivitetene 12 000 kroner. Ressursen rapporterer så 6 timer overtid på én aktivitet og 4 timer overtid på en annen aktivitet, altså 10 timer faktisk overtidsarbeid eller 3 000 kroner i faktiske overtidskostnader. De gjenstående overtidskostnadene endres fra 12 000 kroner til 9 000 kroner.

Merknader    Beregningen av gjenstående overtidskostnader er basert på feltet Timepris for overtid for ressursen og overtidsmengden som er tildelt ressursen.

Gjenstående overtidskostnader (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Første gang du utfører en tildeling, inneholder feltet Gjenstående overtidskostnader samme verdi som feltet Overtidskostnader. Når en ressurs begynner å arbeide med aktiviteten og registrerer faktisk overtidsarbeid, beregnes gjenstående overtidsarbeid og deretter gjenstående overtidskostnader på følgende måte i Microsoft Office Project:

Gjenst. overtidskostnader = Gjenstående overtidsarbeid * Timepris for overtid

Beste bruksområder    Legg til feltet Gjenst. overtidskostnader i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen hvis du vil se gjennom hvor mye som fortsatt kan brukes på overtid for en tildeling.

Eksempel    En tildeling krever 10 timer overtid for en ressurs med en timepris på 300 kroner. På begynnelsen av tildelingen er gjenstående overtid 3 000 kroner. Når ressursen registrerer 2 timer faktisk overtid (600 kroner), er gjenstående overtidsarbeid 8 timer, og gjenstående overtidskostnad endres til 2 400 kroner.

Merknader    Beregningen av gjenstående overtidskostnader er basert på feltet Timepris for overtid for ressursen og overtidsmengden som er tildelt ressursen for den aktuelle aktiviteten.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×