Height-egenskapen

Gjelder for

BoundObjectFrame-objektet

Image-objektet

OptionButton-objektet

Section-objektet

CheckBox-objektet

Label-objektet

OptionGroup-objektet

SubForm-objektet

ComboBox-objektet

Line-objektet

Page-objektet

TabControl-samlingen

CommandButton-objektet

ListBox-objektet

Rectangle-objektet

TextBox-objektet

CustomControl-objektet

ObjectFrame-objektet

Report-objektet

ToggleButton-objektet

Du kan bruke egenskapen Height (sammen med egenskapen Width) for å angi størrelsen på et objekt til spesifikke dimensjoner. Heltall med lese-/skrivetilgang for alle objekter i Applies To-listen, unntatt Report-objektet, som er Lang med lese-/ skrivetilgang.

uttrykk.Height

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene ovenfor.

&nbspMerknader

Egenskapen Height gjelder bare for skjema- og rapportinndelinger, ikke for skjemaer og rapporter.

Skriv inn et tall for den ønskede høyden i gjeldende målenhet. Hvis du vil bruke en annen målenhet enn innstillingen i Regionale innstillinger-boksen i kontrollpanelet, angir du enheten, for eksempel centimeter eller tommer (for eksempel 5 cm eller 3 tommer).

Du kan angi denne egenskapen ved hjelp av objektets egenskapsark, en makro, eller Visual Basic for Applications (VBA)-koden.

For kontroller kan du angi standard for denne egenskapen ved hjelp av standard kontrollstil eller egenskapen DefaultControl i VBA-koden.

For VBA: Bruk en numerisk uttrykk for å angi verdien til denne egenskapen. Verdiene uttrykkes i twips.

For rapportinndelinger kan du kan ikke bruke en makro eller VBA-kode til å angi egenskapen Height når du skriver ut eller forhåndsviser en rapport. For rapportkontroller kan du angi egenskapen Height når du skriver ut eller forhåndsviser en rapport, bare ved å bruke en makro eller en hendelsesprosedyre angitt i egenskapsinnstillingen for hendelsen OnFormat.

Du kan ikke angi denne egenskapen for et objekt når utskriftsprosessen har startet. Hvis du for eksempel forsøker å angi egenskapen Height i Skriv ut-hendelsen for en rapport, genereres det en feil.

Microsoft Office Access 2007 angir automatisk egenskapen Height når du oppretter eller endrer størrelse på en kontroll eller når du endrer størrelse for et vindu i utformingsvisning for et skjema eller en rapport.

Høyden på inndelingene måles fra innsiden av margene. Høyden på kontrollene måles fra midten av margene, slik at kontroller med forskjellige margbredder justeres riktig. Margene for skjemaer og rapporter angis ved å klikke på MargerSideoppsett-fanen.

Obs!: Hvis du vil angi venstre og øvre plassering for et objekt, kan du bruke egenskapene Left og Top.

Eksempel

Følgende kode endrer størrelsen på en kommandoknapp til en firkantet knapp med størrelsen 1x1 tomme (standard målenhet i VBA er twips – 1440 twips tilsvarer én tomme):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×