Hurtigtaster for Skype for Business

Hurtigtaster er kombinasjoner av to eller flere taster du trykker på for å gjøre oppgaver som vanligvis krever mus eller en annen pekeenhet. Hurtigtastene som er beskrevet her, viser til det amerikanske tastaturoppsettet for Lync. Det kan hende taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Disse hurtigtastene gjelder for funksjonsområdene i brukergrensesnittet for Lync. Du må for eksempel være i et kontaktkort for å kunne lukke kontaktkortet med ESC.

TAB og SKIFT+TAB er vanlige metoder for å flytte gjennom grensesnittet. TAB flytter gjennom grensesnittet i rekkefølge, mens SKIFT+TAB flytter i omvendt rekkefølge.

Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige for din konto. Vi har angitt disse.

Hurtigtaster for

Generelt (alle vinduer)

Hovedvinduet for Skype for Business (Lync)

Kontaktliste

Kontaktkort

samtalevindu

Anropskontroller (i samtalevinduet)

Video (samtalevindu)

Skjermbilde av samtalevinduet for direktemeldinger

Samtale- eller møtetrinn

Samtalemiljø

PPT-deling: Eldre PPT-visningsprogram

Fanebaserte samtaler

Fast chat

Generelt (alle vinduer)

Følgende hurtigtaster kan brukes uansett hvilket vindu som har fokus.

Trykk denne tasten
eller hurtigtasten

Hvis du vil

Windows-tasten+SKIFT+O

Godta et innkommende invitasjonsvarsel.

Windows-logotast+ESC

Avvise et invitasjonsvarsel.

WINDOWS-logotast+F4

Dempe / oppheve demping av deg selv.

WINDOWS-logotast+F5

Slå kameraet på/av når video allerede er opprettet i anropet.

CTRL+SHIFT+MELLOMROM

Fokusere på verktøylinjen for programdeling.

CTRL+ALT+SHIFT+3

Åpne hovedvinduet og fokusere på søkeboksen.

CTRL+ALT+MELLOMROM

Ta tilbake kontrollen ved deling av skjermen.

CTRL+SKIFT+S

Avslutte deling av skjermen.

Hovedvinduet i Skype for Business

Bruk disse hurtigtastene når hovedvinduet for Lync er i forgrunnen.

Trykk denne tasten
eller hurtigtasten

Hvis du vil

CTRL+1

Gå til fanen Kontaktliste.

CTRL+2

Gå til fanen for vedvarende chat.

CTRL+3

Gå til fanen Samtaleliste.

CTRL+4

Gå til fanen Telefon.

CTRL+1 eller CTRL+SKIFT+1

Overføre et anrop til noen andres jobbnummer som representant. (Ikke tilgjengelig i Lync Basic eller med alle Microsoft 365 abonnementer.)

ALT+MELLOMROM

Åpne systemmenyen. ALT åpner menylinjen.

ALT+F

Åpne Fil-menyen.

ALT+M

Starte Møt nå.

ALT+T

Åpne Verktøy-menyen.

ALT+H

Åpne Hjelp-menyen.

Kontaktliste

Bruk disse hurtigtastene når du er i kontaktlisten.

Trykk denne tasten
eller hurtigtasten

Hvis du vil

DEL

Slette den valgte egendefinerte gruppen eller kontakten.

ALT+PIL OPP

Flytte den valgte gruppen opp.

ALT+PIL NED

Flytte den valgte gruppen ned.

ALT+ENTER

På hurtigtastmenyen – åpne det valgte kontakt- eller gruppekontaktkortet.

MELLOMROM

Skjule eller vise den valgte gruppen.

SKIFT+DELETE

Fjerne den valgte kontakten fra kontaktlisten (bare medlemmer av gruppe som ikke skal distribueres).

Kontaktkort

Bruk disse hurtigtastene når du er i et kontaktkort. Bruk ALT+ENTER til å åpne et kontaktkort.

Trykk denne tasten
eller hurtigtasten

Hvis du vil

ESC

Lukke kontaktkortet.

CTRL+TAB

Flytte gjennom fanene nederst i kontaktkortet.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte gjennom fanene nederst i kontaktkortet i omvendt rekkefølge.

Samtalevindu

Bruk disse hurtigtastene når du er i samtalevinduet.

Trykk denne tasten
eller hurtigtasten

Hvis du vil

F1

Åpne Hjelp-startsiden (på Hjelp-menyen).

ESC

Avslutte fullskjermvisning hvis den brukes. Ellers lukkes bare samtalevinduet hvis ikke lyd, video eller deling brukes.

ALT+C

Godta invitasjonsvarsler. Disse inkluderer lyd-, video-, anrops- og delingsforespørsler.

ALT+F4

Lukke samtalevinduet.

ALT+l

Ignorere invitasjonsvarsler. Disse inkluderer lyd-, video-, anrops- og delingsforespørsler.

ALT+R

Bli med i lyd på nytt i et møte.

ALT+S

Åpne dialogboksen Lagre som for en fil som ble sendt i samtalevinduet.

ALT+V

Invitere en kontakt til en eksisterende samtale.

CTRL+S

Lagre innholdet i direktemeldingsloggen. Fungerer for samtaler mellom personer når du bruker Outlook.

CTRL+W

Vise eller skjule direktemeldingsområdet.

CTRL+F

Sende en fil eller, i sammenheng med en konferanse, legge til et møtevedlegg.

CTRL+N

Ta egne notater ved å bruke programmet Microsoft OneNote. Starter OneNote. (Ikke tilgjengelig i Lync Basic.)

CTRL+R

Vise eller skjule deltakerlisten.

CTRL+SHIFT+ALT+PIL HØYRE

Gå til det neste elementet (til høyre) i brukergrensesnittet i samtalevinduet. Denne tastekombinasjonen kan brukes for å flytte fokuset fra ett element i brukergrensesnittet til det neste elementet i stedet for TAB-tasten.

CTRL+SHIFT+ALT+PIL VENSTRE

Gå til forrige elementet (til venstre) i brukergrensesnittet i samtalevinduet. Denne tastekombinasjonen kan brukes for å flytte fokuset fra ett element i brukergrensesnittet til det forrige elementet i stedet for TAB-tasten.

CTRL+SHIFT+ENTER

Legge til video / avslutte video.

CTRL+SHIFT+H

Holde eller fortsette en pågående lydsamtale.

CTRL+SHIFT+I

Merke en samtale som svært viktig. Fungerer for samtaler mellom personer, men er ikke tilgjengelig for møter.

CTRL+SHIFT+Y

Vise eller skjule delingstrinnet.

CTRL+SHIFT+P

Bytte til kompaktvisning.

CTRL+SHIFT+K

Bytte til visning av bare innhold.

CTRL+ENTER

Legge til lyd / avslutte lyd.

PIL OPP

Åpne den tilhørende boblen når fokus er på en modusknapp.

MELLOMROM

Utføre en standardhandling når fokus er på en modusknapp. Når det gjelder lyd, utføres demping eller oppheving av demping, mens når det gjelder video, starter eller stopper den kameraet.

ESC

Lukke eller skjule åpen boble med tastaturfokus.

Anropskontroller (i samtalevinduet)

Bruk disse hurtigtastene i anropskontroller mens du er i en node-til-node-samtale. Dette fungerer ikke i en telefonkonferanse.

Trykk denne
hurtigtasten

Hvis du vil

ALT+Q

Avslutte en samtale.

CTRL+SHIFT+T

Sette over: Åpne kontaktvelgeren under en node-til-node-samtale. (Ikke tilgjengelig i Lync Basic eller med alle Microsoft 365 abonnementer.)

CTRL+SHIFT+H

Sette et anrop på vent.

CTRL+SHIFT+D

Vise det numeriske tastaturet.

Video (samtalevindu)

Bruk disse hurtigtastene når du arbeider med video i samtalevinduet.

Trykk denne tasten
eller hurtigtasten

Hvis du vil

F5

Vise video på full skjerm. Hvis trinnområdet vises i samtalevinduet, vil ikke F5 vise video på full skjerm.

ESC

Avslutte fullskjermvideo.

CTRL+SHIFT+O

Ta ut galleri, sette inn galleri.

CTRL+SHIFT+L

Låse videoen for alle i møtet.

Direktemeldinger (samtalevindu)

Bruk disse hurtigtastene når du er i en direktemeldingssamtale med noen.

Trykk denne tasten
eller hurtigtasten

Hvis du vil

F1

Åpne Hjelp.

F12

Lagre direktemeldingssamtalen.

SHIFT+ENTER

Legge til vognreturer.

SKIFT+INSERT eller CTRL+V

Lim inn.

CTRL+A

Merke alt innhold.

CTRL+B

Gjøre merket tekst fet.

CTRL+C

Kopiere merket tekst.

CTRL+X

Klippe ut merket tekst.

CTRL+l

Sette merket tekst i kursiv.

CTRL+U

Understreke merket tekst.

CTRL+Y

Gjøre om siste handling.

CTRL+Z

Angre forrige handling.

CTRL+SHIFT+F

Endre fargen på skriften. (Endrer bare farge for det du skriver, ikke for det den andre personen skriver.)

ALT+P

Åpne en fil som er mottatt.

ALT+D

Avvise en fil som er sendt.

CTRL+SHIFT+M

For å få fokus på innskrivingsområdet for direktemeldingen.

Samtale- eller møtetrinn

Trykk denne tasten
eller hurtigtasten

Hvis du vil

F5

Vise møtetrinn i samtalevindu i full skjerm.

ESC

Avslutte full skjerm.

ALT+T

Stoppe deling.

CTRL+SHIFT+E

Behandle presenterbart innhold.

CTRL+SHIFT+Y

Vise eller skjule delingstrinnet.

CTRL+SHIFT+A

Tvinge ventende L1-varsel til fullskjermvisning.

CTRL+SHIFT+J

Bytte til visning for foredragsholder.

CTRL+SHIFT+I

Bytte til gallerivisning.

CTRL+ALT+PIL HØYRE eller

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Gå ut av delingsområdet fremover og/eller gå ut av delingsområdet bakover.

Samtalemiljø

Trykk denne tasten
eller hurtigtasten

Hvis du vil

DEL

Slette valgte elementer.

HOME

Flytte til toppen av listen.

END

Flytte til bunnen av listen.

PGUP

Flytte en side opp.

PGDN

Flytte en side ned.

PIL OPP

Flytte opp til forrige kontakt for samtale.

PIL NED

Flytte ned til neste kontakt for samtale.

PPT-deling: Eldre PPT-visningsprogram

Trykk denne tasten
eller hurtigtasten

Hvis du vil

TAB

Når innholdsområdet er i fokus, trykker du TAB for å gå gjennom kontrollene for PPT-deling (forrige-pil, neste-pil, miniatyrbilder og notater).

PIL HØYRE

Når fokus er på innholdsområdet, flytter du til neste klikk. Hvis det ikke finnes klikk for animasjon på gjeldende lysbilde, flytter du til neste lysbilde.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Når miniatyrbildeområdet er i fokus, flytter du fokus til forrige eller neste miniatyrbilde uten å endre det aktive lysbildet.

PIL VENSTRE

Når fokus er på innholdsområdet, flytter du til forrige klikk. Hvis det ikke finnes klikk for animasjon på gjeldende lysbilde, flytter du til forrige lysbilde.

HOME

Når miniatyrbildeområdet er i fokus, fokuserer du på første miniatyrlysbilde uten å endre det aktive lysbildet.

ENTER

Velger kontrollen i fokus eller miniatyrbilder hvis en miniatyrbilderemse er i fokus (endre i aktivt lysbilde).

END

Når miniatyrbildeområdet er i fokus, fokuserer du på siste miniatyrlysbilde uten å endre det aktive lysbildet.

Fanebaserte samtaler

Trykk denne tasten
eller hurtigtasten

Oppgave

ALT+MELLOMROM

Åpne systemmenyen for fanevinduet.

CTRL+SHIFT+T

Plassere fokus på faneelement i fanebasert samtalevisning.

CTRL+TAB

Bytte til neste fane (gå gjennom alle faner i en løkke).

CTRL+1,2…9

Bytte til et bestemt fanenummer, og sette tastaturfokus på denne samtalen. CTRL+1.

CTRL+O

Koble den valgte samtalen fra/til fanevinduet.

ESC

Lukke en fane.

Fast chat

Det faste chattevinduet bruker de samme hurtigtastene som samtalevinduet og direktemeldinger. (Ikke tilgjengelig for Microsoft 365 abonnementer.)

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×