Hurtigtaster i OneNote for Mac

Hurtigtaster i OneNote for Mac

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Denne artikkelen inneholder hurtigtastene for OneNote for Mac. Hurtigtaster gjør at du raskt kan utføre kommandoer og funksjoner uten å bruke musen.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet viser til det amerikanske tastaturoppsettet. Taster på andre oppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på et amerikansk tastatur.

 • Kommandoer som krever at du trykker og slipper flere taster samtidig, er angitt med et plusstegn (+). Kommandoer som krever at du kan trykke på flere taster i rekkefølge, angis med et kommategn (,).

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor viser de mest brukte snarveiene i OneNote for Mac.

Hvis du vil

Trykker du

Opprette en ny side.

KOMMANDO +N

Merke alle elementer på gjeldende side.

KOMMANDO +A

(Fortsett å trykke for å utvide det merkede området.)

Velge sidetittelen.

KOMMANDO +SKIFT+T

Klippe ut merket tekst eller element.

KOMMANDO +X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

KOMMANDO +C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

KOMMANDO +V

Angre forrige handling.

KOMMANDO +Z

Gjøre om siste handling.

KOMMANDO +Y

Åpne notatblokken.

KOMMANDO + O

Lukk notatblokk.

KOMMANDO + SKIFT + W

Sette inn et avsnittsinnrykk til venstre for et ord.

TAB

Sette inn et avsnittsinnrykk hvor som helst i et avsnitt.

KOMMANDO +HØYRE HAKEPARENTES( ] )

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

SKIFT+TAB eller KOMMANDO +VENSTRE HAKEPARENTES( [ )

Zoom inn.

KOMMANDO + Plusstegn ( + )

Zoom ut.

KOMMANDO + Minustegn ( - )

Tilbakestill zoom.

KOMMANDO + 0(null)

Skjul en utvidet disposisjon.

CTRL + SKIFT + PLUSSTEGN (+)

Utvid en skjult disposisjon.

CTRL + SKIFT + MINUSTEGN (-)

Åpne en kobling.

Velg koblingen, SKIFT+ENTER

Kopier formatet til den merkede teksten.

TILVALG+ KOMMANDO +C

Lime inn den kopierte tekstformateringen på valgt tekst.

TILVALG+ KOMMANDO +V

Start diktering.

Trykk på Fn to ganger

Sette inn emoji.

CTRL+ KOMMANDO +MELLOMROM

Komme i gang

Hurtigtaster som krever at du trykker to eller flere taster samtidig er skilt fra hverandre av et plusstegn (+). Hvis du må trykke én tast direkte etter en annen, er tastene skilt fra hverandre med et komma (,).

Mange tastaturer tilordner som standard spesielle funksjoner til funksjonstaster. For å bruke funksjonstasten for andre formål, må du trykke FN+funksjonstasten.

På et Mac-tastatur er Kommando-tasten merket med symbolet KOMMANDO . Du finner mer informasjon om å endre tilordning av en hurtigtast i Mac-hjelpe for din versjon av Macintosh-operativsystemet (OS), eller les i dokumentasjon for tilleggsprogrammet. Se også Hurtigtaster i OneNote for Mac senere i dette emnet.

Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple.

Endre funksjonstastinnstillinger med musen

 1. I Apple-menyen trykker du Systemvalg.

 2. Velg Tastatur.

 3. Tastatur-fanen merker du av Bruk alle F1, F2 osv. som standard funksjonstaster.

Endre funksjonstastinnstillingene med tastaturet

 1. Trykk KOMMANDO + MELLOMROM. Du hører «Spotlight-systemet, dialogboksen», og du blir bedt om å skrive. Skriv inn sys og trykk ENTER.

 2. Du hører «Systemvalg». Fokus er i søkevinduet.

 3. Skriv inn a og trykk deretter PIL NED til du hører «Tilgjengelighet, fullfør valgt». Trykk ENTER. Tilgjengelighet-dialogboksen åpnes, slik at du kan angi innstillinger.

 4. Trykk TAB-tasten til du hører «Du er i en tabell».

 5. Trykk PIL NED til du hører «Tastatur». Trykk TAB-tasten for å gå til Åpne tastatur-innstillinger-knappen, og trykk MELLOMROM-tasten.

 6. Trykk TAB-tasten til du hører «Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster». Fokus er på en avmerkingsboks. For å merke av boksen trykker du MELLOMROM-tasten.

 7. Du lagrer endringene og lukker dialogboksen ved å trykke KOMMANDO + Tilvalg + W.

Snarveikonflikter

Noen Windows-hurtigtaster er i konflikt med tilsvarende standard for Mac OS-hurtigtaster. Dette emnet flagger slike snarveier med en stjerne. Hvis du vil bruke disse snarveiene, må du kanskje endre innstillingene for Mac-tastaturet for å endre Vis skrivebord-hurtigtasten for tasten.

Endre systemvalgene for hurtigtaster med musen

 1. I Apple-menyen trykker du Systemvalg.

  Obs!: Hvis du vil bruke Systemvalg, må full tastaturtilgang være aktivert.

 2. Trykk Tastatur

 3. Trykk Snarveier-fanen.

 4. Klikk Oppdragskontroll.

 5. Fjern merket for hurtigtasten du vil bruke.

Hvis du trenger å utføre denne funksjonen bare ved bruk av tastaturet, kan du se emnet Tilgjengelighet i Office for Mac.

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykker du

Starte en punktliste (usortert).

Skriv inn en stjerne (*), og trykk på MELLOMROM

MERK: Hvis du vil sette inn et enkelt punkt i en tekst, trykk på ALT+8

Starte en nummerert liste (sortert).

Skriv inn 1. og trykk på MELLOMROM

MERK: Du kan også trykke på KOMMANDO +/

Fremheve det valgte listeelementet (innrykk).

KOMMANDO +]

Senke det valgte listeelementet (redusere innrykket).

KOMMANDO +[

Formater merket tekst som hevet skrift

KOMMANDO + Skift + Alt + likhets tegn (=)

Formater merket tekst som senket skrift

KOMMANDO + Alt + likhets tegn (=)

Angre forrige handling.

KOMMANDO +Z

Gjøre om siste handling.

KOMMANDO +Y

Sett inn innhold

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT + ENTER

Sette inn et linjeskift.

SKIFT + ENTER

Sette inn gjeldende dato.

KOMMANDO +D

Sette inn gjeldende dato og klokkeslett.

KOMMANDO +SKIFT+D

Sett inn formler (eller konverter merket tekst til en matematisk formel).

CTRL + LIKHETSTEGN (=)

Bruk Smartoppslag.

CTRL+TILVALG+ KOMMANDO +L

Slett innhold

Hvis du vil

Trykk

Slette et tegn til venstre for markøren.

DELETE

Slette et tegn til høyre for markøren.

FN+SLETT

Slette ett ord til venstre.

TILVALG + DELETE

Slette ett ord til høyre.

FN+TILVALG+SLETT eller TILVALG+SLETT

Flytt markøren

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

TILVALG+PIL VENSTRE

Gå én linje oppover.

PIL OPP

Gå én linje nedover.

PIL NED

Gå til begynnelsen av linjen.

KOMMANDO +PIL VENSTRE

Gå til slutten av linjen.

KOMMANDO +PIL HØYRE

Flytte til begynnelsen av ordet til venstre.

TILVALG + PIL VENSTRE

Flytte til slutten av ordet til høyre.

TILVALG + PIL HØYRE

Gå til neste avsnitt.

KOMMANDO +PIL OPP

Gå til forrige avsnitt.

KOMMANDO +PIL NED

Rulle oppover på gjeldende side.

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side.

PGDN

Gå til øverst på siden.

KOMMANDO + PIL OPP

Gå til nederst på siden.

KOMMANDO + PIL NED

Gå til neste avsnitt.

TILVALG + PIL OPP

Gå til forrige avsnitt.

TILVALG + PIL NED

Formater tabeller

Hvis du vil

Trykk

Opprette en tabell.

Skriv inn en ny linje med tekst, og trykk på TAB

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TAB

Opprette en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

Obs: Trykk ENTER én gang til for å gjøre ferdig tabellen.

ENTER

Opprette en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

KOMMANDO +TILVALG+R

Opprette en kolonne til venstre for gjeldende kolonne i en tabell.

KOMMANDO +TILVALG+E

Opprett en rad under gjeldende rad i en tabell.

KOMMANDO +ENTER

Opprette et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

TILVALG + ENTER

Søk

Hvis du vil

Trykk

Søk på siden.

KOMMANDO +F

Søke i alle notatblokker.

KOMMANDO +TILVALG+ F

Naviger i en notatblokk

Hvis du vil

Trykk

Veksle mellom inndelinger i en notatblokk.

KOMMANDO +SKIFT+VENSTRE KLAMMEPARENTES( { ) eller HØYRE KLAMMEPARENTES( } )

Veksle mellom sider i en inndeling.

 1. Start med markøren på en side.

 2. Trykk på KOMMANDO +CTRL+G for å flytte fokus til sidelisten.

 3. Trykk på PIL OPP- eller PIL NED-tastene for å velge forrige eller neste side i inndelingen eller KOMMANDO +SIDE OPP eller SIDE NED .

Flytt opp merkede avsnitt.

KOMMANDO +SKIFT+PIL OPP

Flytte ned merkede avsnitt.

KOMMANDO +SKIFT+PIL NED

Flytt de merkede avsnittene mot venstre (redusere innrykket).

KOMMANDO +SKIFT+PIL VENSTRE

Avansert markørnavigasjon

Hvis du vil

Trykk

Flytte innsettingspunktet opp på gjeldende side, eller utvide siden oppover.

KOMMANDO +TILVALG+PIL OPP

Flytte innsettingspunktet ned på gjeldende side, eller utvide siden nedover.

KOMMANDO +TILVALG+PIL NED

Flytte innsettingspunktet til venstre på gjeldende side, eller utvide siden til venstre.

KOMMANDO +TILVALG+PIL VENSTRE

Flytte innsettingspunktet til høyre på gjeldende side, eller utvide siden til høyre.

KOMMANDO +TILVALG+PIL HØYRE

Flytte (omplassere) et bilde eller objekt oppover på siden.

Merk bildet eller objektet, og trykk på KOMMANDO +TILVALG+PIL OPP

Flytte (omplassere) et bilde eller objekt nedover på siden.

Merk bildet eller objektet, og trykk på KOMMANDO +TILVALG+PIL NED

Andre kommandoer

Hvis du vil

Trykk

Åpne andre notatblokker eller opprett nye.

KOMMANDO +O

Vise listen over åpne notatblokker.

CTRL + G

Opprette en ny notatblokkside.

KOMMANDO +N

Åpne OneNote-innstillinger.

KOMMANDO +KOMMA( , )

Flytte siden til et annet sted.

KOMMANDO + SKIFT + M

Kopiere siden til et annet sted.

KOMMANDO +SKIFT+C

Flytt eller kopier siden på nytt til siste merkede del.

TILVALG+ KOMMANDO +T

Angi fullskjermmodus.

CTRL+ KOMMANDO +F

Synkroniser denne notatblokken.

KOMMANDO +S

Synkroniser alle notatblokker

SKIFT+ KOMMANDO +S

Flytt tastaturfokus til side-listen.

CTRL+ KOMMANDO +G

Flytt tastaturfokus til inndelingslisten.

CTRL+SKIFT+G

Se også

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk en skjermleser til å utføre grunnleggende oppgaver i OneNote

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×