Hurtigtaster i Publisher

Noen ganger kan du arbeide raskere ved å holde fingrene på tastaturet og ikke bytte til å bruke musen eller styreputen. Du bruker sannsynligvis allerede snarveier som Ctrl + C for å kopiere og Ctrl + S for å lagre, men det er også andre snarveier du kanskje ikke vet om. Her er de:

I denne artikkelen

Nye snarveier

Figur- og bildeeffekter

figureffekter

Bildeeffekter

Teksteffekter

Rullegardinlisten for tekstfyll

Rullegardinlisten for tekstomriss

Rullegardinlisten for teksteffekter

Opprette, åpne, lukke eller lagre en publikasjon

Opprette, åpne, lukke en publikasjon

Redigere eller formatere tekst eller objekter

Redigere eller formatere tekst

Kopiere tekstformater

Kopiere, klippe ut, lime inn eller slette tekst eller objekter

Angre eller gjøre om en handling

Finjustere et objekt

Legge objekter lagvis

Feste objekter

Merke eller gruppere objekter

Arbeide med sider

Merke eller sette inn sider

Flytte mellom sider

Bruke hovedsiden

Vise eller skjule grenselinjer eller støttelinjer

Zoom

Skrive ut en publikasjon

Bruke forhåndsvisning

Skrive ut en publikasjon

Sett inn hyperkoblinger

Sende e-post

Automatisere oppgaver

Arbeide med makroer

Arbeide med Visual Basic

Snarveier på båndet

Disse snarveiene ble innført med Publisher-båndet. Noen faner er kontekstavhengige og vises bare når du har satt inn eller merket et objekt, for eksempel en figur eller en tabell. Snarveier med to bokstaver gjør det mulig å bruke tastatursnarveier med kontekstavhengige kategorier.

Nye hurtigtaster, med to bokstaver, åpner kategorien Tegneverktøy.

Når du vil bruke disse, må du først merke objektet og trykke ALT. Trykk snarveien på to bokstaver til hurtigmenyen, og trykk deretter resten av tastene (hvis aktuelt). Hvis du for eksempel vil åpne Figureffekter-menyen og legge til en skygge for en figur, merker du figuren, trykker ALT, JF for å åpne fanen TegneverktøyFormat, FI for å åpne Figureffekter-menyen, S for å velge Skyggegalleri. Bla deretter gjennom skyggealternativene for å legge skyggen på figuren.

Figur- og bildeeffekter

Figureffekter

Hvis du vil

Trykker du

Åpne Figureffekter-menyen

ALT, JD, SE

Åpne Figureffekter –  skyggegalleriet

ALT, JD, SE, S – bla deretter gjennom alternativene

Åpne Figureffekter  –  gjenspeilingsgalleriet

ALT, JD, SE, R – bla deretter gjennom alternativene

Åpne Figureffekter  – nyansegalleriet

ALT, JD, SE, G – bla deretter gjennom alternativene

Åpne Figureffekter – galleriet med myke kanter

ALT, JD, SE, E – bla deretter gjennom alternativene

Åpne Figureffekter  – skråkantgalleriet

ALT, JD, SE, B – bla deretter gjennom alternativene

Åpne Figureffekter – galleriet med 3D-rotasjoner

ALT, JD, SE, D – bla deretter gjennom alternativene

Åpne figurstilgalleriet

ALT, JD, ST – bla deretter gjennom alternativene

Bildeeffekter

Hvis du vil

Trykker du

Åpne Bildeeffekter-menyen

ALT, JP, PE

Åpne Bildeeffekter – skyggegalleriet

ALT, JP, PE, S – bla deretter gjennom alternativene

Åpne Bildeeffekter – gjenspeilingsgalleriet

ALT, JP, PE, R – bla deretter gjennom alternativene

Åpne Bildeeffekter – nyansegalleriet

ALT, JP, PE, G – bla deretter gjennom alternativene

Åpne Bildeeffekter – galleriet med myke kanter

ALT, JP, PE, E – bla deretter gjennom alternativene

Åpne Bildeeffekter – skråkantgalleriet

ALT, JP, PE, B – bla deretter gjennom alternativene

Åpne Bildeeffekter – galleriet med 3D-rotasjoner

ALT, JP, PE, D – bla deretter gjennom alternativene

Åpne bildestilgalleriet

ALT, JP, K – bla deretter gjennom alternativene

Fjerne bildestil

ALT, JP, K, C

Teksteffekter

Rullegardinlisten for tekstfyll

Hvis du vil

Trykker du

Åpne rullegardinlisten for tekstfyll

ALT, JX, TI

Uten fyll

ALT, JX, TI, N – bla deretter gjennom alternativene

Flere fyllfarger…

ALT, JX, TI, M – bla deretter gjennom alternativene

Fylleffekter…

ALT, JX, TI, F – bla deretter gjennom alternativene

Fargetoner

ALT, JX, TI, T – bla deretter gjennom alternativene

Skriftfarge for eksempel

ALT, JX, TI, S

Rullegardinlisten for tekstomriss

Hvis du vil

Trykker du

Åpne rullegardinlisten for tekstomriss

ALT ,JX, TO

Uten omriss

ALT ,JX, TO, N

Flere disposisjonsfarger…

ALT, JX, TO, M – bla deretter gjennom alternativene

Omrisseeffekter…

ALT, JX, TO, O – bla deretter gjennom alternativene

Linjefarge for eksempel

ALT, JX, TO, S – bla deretter gjennom alternativene

Tykkelse

ALT, JX, TO, W – bla deretter gjennom alternativene

Stiplet

ALT, JX, TO, D – bla deretter gjennom alternativene

Rullegardinlisten for teksteffekter

Hvis du vil

Trykker du

Åpne rullegardinlisten for teksteffekter

ALT, JX, TE

Skygge

ALT, JX, TE, S – bla deretter gjennom alternativene

Gjenspeiling

ALT, JX, TE, R – bla deretter gjennom alternativene

Nyanse

ALT, JX, TE, G – bla deretter gjennom alternativene

Skråkant

ALT, JX, TE, B – bla deretter gjennom alternativene

Til toppen av siden

Opprette, åpne, lukke eller lagre en publikasjon

Opprette, åpne, lukke en publikasjon

Hvis du vil gjøre dette:

Tastetrykk

Åpne en ny forekomst av Publisher.

CTRL+N

Vise dialogboksen Åpne publikasjon.

CTRL+O

Lukke gjeldende publikasjon.

CTRL+F4 eller CTRL+W

Vise dialogboksen Lagre som

CTRL+S

Til toppen av siden

Redigere eller formatere tekst eller objekter

Redigere eller formatere tekst

Hvis du vil

Trykker du

Viser oppgaveruten Søk og erstatt med Søk-alternativet valgt

F3 eller CTRL+B eller SKIFT+F4

Viser oppgaveruten Søk og erstatt med Erstatt-alternativet valgt

CTRL+H

Kjøre stavekontroll

F7

Vise oppgaveruten Synonymordbok.

SKIFT+F7

Vise oppgaveruten Oppslag.

ALT + klikk et ord

Merke all teksten. Hvis markøren er i en tekstboks, vil dette merke all teksten i den gjeldende fortellingen. Hvis markøren ikke er i en tekstboks, vil dette merke alle objektene på en side.

CTRL+A

Gjøre teksten fet.

CTRL+F

Kursivere tekst.

CTRL+I

Understreke tekst.

CTRL+U

Gjøre teksten om til kapitéler, eller returnere kapitéler til store og små bokstaver.

CTRL+SKIFT+K

Åpne dialogboksen Skrift.

CTRL+SKIFT+F

kopiere formatering

CTRL+SKIFT+C

Lime inn formatering.

CTRL+SKIFT+V

Aktivere eller deaktivere spesialtegn.

CTRL+SKIFT+Y

Gjenopprette tegnformatering til gjeldende tekststil.

CTRL+MELLOMROM

Bruke eller fjerne formatering for senket skrift.

CTRL+=

Bruke eller fjerne formatering for hevet skrift.

CTRL+SKIFT+=

Øke avstanden mellom bokstaver i et ord (tilpasning av tekst).

CTRL+SKIFT+]

Redusere avstanden mellom bokstaver i et ord (tilpasning av tekst).

CTRL+SKIFT+[

Øke skriftstørrelsen med ett punkt.

CTRL+]

Redusere skriftstørrelsen med ett punkt.

CTRL+[

Øke til neste størrelse i Skriftstørrelse-boksen.

CTRL+SKIFT+>

Redusere til neste størrelse i Skriftstørrelse-boksen.

CTRL+SHIFT+<

Midtstille et avsnitt.

CTRL+E

Justere et avsnitt til venstre.

CTRL+L

Justere et avsnitt til høyre.

CTRL+R

Justere et avsnitt på begge sider (blokkjustert).

CTRL+J

Fordele et avsnitt jevnt vannrett.

CTRL+SKIFT+D

Angi avisspaltejustering for et avsnitt (bare østasiatiske språk).

CTRL+SKIFT+J

Vise dialogboksen Orddeling.

CTRL+SKIFT+H

Sette inn gjeldende klokkeslett

ALT+SKIFT+T

Sette inn gjeldende dato

ALT+SKIFT+D

Sette inn gjeldende sidetall

ALT+SKIFT+P

Hindre et ord fra å bli delt hvis det er på slutten av en linje.

CTRL+SKIFT+0 (null)

Kopiere tekstformater

Hvis du vil

Tastetrykk

Kopiere formatering fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+C

Bruke kopiert formatering på tekst.

CTRL+SKIFT+V

Kopiere, klippe ut, lime inn eller slette tekst eller objekter

Hvis du vil gjøre dette:

Tastetrykk

Kopiere merket tekst eller objekt.

CTRL+C eller CTRL+INS

Klippe ut merket tekst eller objekt.

CTRL+X eller SKIFT+DEL

Lime inn tekst eller objekt.

CTRL+V eller SKIFT+INS

Slette det merkede objektet.

DEL eller CTRL+SKIFT+X

Angre eller gjøre om en handling.

Hvis du vil gjøre dette:

Tastetrykk

Angre det du gjorde sist.

CTRL+Z eller ALT+TILBAKE

Gjøre om det du gjorde sist.

CTRL+Y eller F4

Finjustere et objekt

Hvis du vil gjøre dette:

Tastetrykk

Skyve et merket objekt oppover, nedover, mot venstre eller mot høyre.

Piltaster

Hvis det merkede objektet har en markør i teksten, skyve det merkede objektet oppover, nedover, mot venstre eller mot høyre.

ALT+piltaster

Legge objekter lagvis

Hvis du vil

Trykker du

Plassere objektet lengst frem.

ALT+F6

Plassere objektet lengst bak.

ALT+SKIFT+F6

Feste objekter

Hvis du vil

Trykker du

Aktivere eller deaktivere Fest til rutenett

F10, SKIFT+R, SKIFT+S, SKIFT+M

Merke eller gruppere objekter

Hvis du vil

Tastetrykk

Merke alle objektene på siden (Hvis pekeren er i en tekstboks, vil dette merke all teksten i en artikkel)

CTRL+A

Gruppere merkede objekter, eller dele opp grupperte objekter.

CTRL+SKIFT+G

Fjerne merkingen fra merket tekst

ESC

Fjerne merkingen fra et valgt objekt

ESC

Merke objektet i gruppen – hvis dette objektet inneholder merket tekst

ESC

Til toppen av siden

Arbeide med sider

Merke eller sette inn sider

Hvis publikasjonen er i visningen Tosiders oppslag, vil disse kommandoene gjelde det valgte tosiders oppslaget. Ellers vil disse kommandoene bare gjelde den valgte siden.

Oppgave

Tastetrykk

Vise dialogboksen Gå til side.

F5 eller CTRL+G

Sette inn en side eller et tosiders oppslag. Hvis du oppretter et nyhetsbrev, åpnes dialogboksen Sett innpublikasjonstypesider.

CTRL+SKIFT+N

Sette inn en duplikat side etter den valgte siden.

CTRL+SKIFT+U

Flytte mellom sider

Hvis du vil gjøre dette:

Tastetrykk

Vise dialogboksen Gå til side.

F5 eller CTRL+G

Gå til neste side

CTRL+PGDN

Gå til forrige side

CTRL+PGUP

Bytte mellom gjeldende side og hovedsiden.

CTRL+M

Bruke hovedsiden

Hvis du vil

Trykker du

Bytte mellom gjeldende side og hovedsiden.

CTRL+M

Vise eller skjule grenselinjer eller støttelinjer

Hvis du vil

Tastetrykk

Aktivere eller deaktivere grenselinjer.

CTRL+SKIFT+O

Aktivere eller deaktivere vannrette støttelinjer for grunnlinje (ikke tilgjengelig i nettvisning)

CTRL+F7

Aktivere eller deaktivere loddrette støttelinjer for grunnlinje (bare østasiatiske språk – ikke tilgjengelig i nettvisning).

CTRL+SKIFT+F7

Zoome

Hvis du vil gjøre dette:

Tastetrykk

Bytte mellom gjeldende visning og faktisk størrelse.

F9

Zoome til full sidevisning.

CTRL+SKIFT+L

Til toppen av siden

Utskrift

Bruke forhåndsvisning

Disse tastatursnarveiene er tilgjengelige når du er i utskriftsvisning, og de virker inn på forhåndsvisningsruten.

Hvis du vil

Tastetrykk

Bytte mellom gjeldende visning og faktisk størrelse.

F9

Rulle opp eller ned

PIL OPP eller PIL NED

Rulle til venstre eller høyre.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Rulle opp i store intervaller.

PGUP eller CTRL+PIL OPP

Rulle ned i store intervaller.

PGDN eller CTRL+PIL NED

Rulle til venstre i store intervaller.

CTRL+PIL VENSTRE

Rulle til høyre i store intervaller.

CTRL+PIL HØYRE

Rulle til øverste venstre hjørne på siden.

HOME

Rulle til nederste høyre hjørne på siden.

END

Vise dialogboksen Gå til side.

F5 eller CTRL+G

Gå til forrige side

CTRL+PGUP

Gå til neste side

CTRL+PGDN

Gå til neste vindu (hvis du har flere publikasjoner åpne)

CTRL+F6

Avslutte forhåndsvisning og gå til utskriftsvisning

CTRL+P

Avslutte forhåndsvisning.

ESC

Skrive ut en publikasjon

Hvis du vil gjøre dette:

Tastetrykk

Åpne dialogboksen Skriv ut.

CTRL+P

Til toppen av siden

Arbeide med nettsider og e-post

Sette inn hyperkoblinger

Hvis du vil gjøre dette:

Tastetrykk

Vise dialogboksen Sett inn hyperkobling (markøren må være i en tekstboks)

CTRL+I

Sende e-post

Når du har valgt Send som melding (Fil > Del > E-post), kan du bruke følgende tastatursnarveier.

Viktig!: Outlook må være åpnet før du kan sende e-postmeldinger. Hvis Outlook ikke er åpnet, vil meldingen bli lagret i Utboks-mappen.

Hvis du vil

Trykker du

Sende gjeldende side eller publikasjon.

ALT+S

Åpne adresseboken (markøren må være i meldingshodet)

CTRL+SKIFT+B

Åpne Utformingskontroll (markøren må være i meldingshodet)

ALT+K

Merk av for navnene på linjene Til, Kopi, og Blindkopi (markøren må være i meldingshodet)

CTRL+K

Åpne adresseboken med Til-boksen merket (markøren må være i meldingshodet)

Alt+. (punktum)

Åpne adresseboken med Kopi-boksen merket (markøren må være i meldingshodet)

ALT+C

Åpne adresseboken med Blindkopi-boksen merket (markøren må være i meldingshodet, og Blindkopi-boksen må være synlig)

ALT+T

Gå til Emne-boksen.

ALT+J

Åpne dialogboksen Meldingsalternativer i Outlook

ALT+P

Åpne dialogboksen Egendefinert for å opprette et e-postmeldingsflagg (markøren må være i e-postmeldingshodet)

CTRL+SKIFT+G

Flytt markøren til neste felt i e-postmeldingsholdet (markøren må være i e-postmeldingshodet)

TAB

Flytte markøren til det forrige feltet i e-postmeldingsholdet.

SKIFT+TAB

Veksle mellom innsettingspunktet i e-postmeldingshodet og Send-knappen på e-postverktøylinjen

CTRL+TAB

Åpne adresseboken når markøren er i e-postmeldingshodet.

CTRL+SKIFT+B

Til toppen av siden

Automatisere oppgaver

Arbeide med makroer

Hvis du vil

Trykker du

Vise dialogboksen Makroer.

ALT+F8

Arbeide med Visual Basic

Hvis du vil

Trykker du

Vise Visual Basic-redigering.

ALT+F11

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×