Hurtigtaster i Skype for Business for Android

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Skype for Business for Android . Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjermen for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming. Dette emnet inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelige for Skype for Business for Android på Windows.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Kommandoer som krever at du trykker og slipper flere taster samtidig, er angitt med et plusstegn (+). Kommandoer som krever at du kan trykke på flere taster i rekkefølge, angis med et kommategn (,).

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Her er de mest brukte hurtigtastene i Skype for Business for Android. Bruk disse hurtigtastene for å navigere med bare tastaturet.

Hvis du vil

Trykk

Flytt mellom områder eller enkeltkontroller på en skjerm, i en liste eller på et kontaktkort

TAB (fremover) eller SKIFT+TAB (bakover)

Flytt mellom elementer på en meny eller i en siderute

PIL OPP eller PIL NED

Flytte i lister, som for eksempel kontakter, fra ett element til et annet

PILTASTENE

Merk et element

ENTER

Avslutte en meny eller modus

ESC eller tilbake

Aktivere og bruke TalkBack-skjermleseren

Skype for Business for Android fungerer med den innebygde skjermleseren, TalkBack. Når Android TalkBack er aktivert, hører du en muntlig beskrivelse av det du berører, velger eller aktiverer på enheten. Dette omfatter kommandoer, plasseringer, alternativ tekst og innholdet i Skype for Business-skjermbilder, menyer og popup-vinduer.

Aktivere TalkBack

 1. Trykk Innstillinger på startskjermen på mobilenheten.

 2. Trykk Tilgjengelighet.

 3. Trykk TalkBack.

 4. Skyv glidebryteren til -posisjon.

 5. Trykk OK.

Navigere med TalkBack ved hjelp av bevegelser

Når TalkBack er aktivert, kan du skyve fingeren langs skjermen for å finne kommandoer, plasseringer og innhold. Hvis du vil velge eller aktivere en kommando eller et annet skjermelement, dobbelttrykker du. Hvis du vil rulle opp, ned, til venstre eller høyre, bruker du to fingre til å sveipe i den retningen.

Deaktivere TalkBack

 1. Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, trykk og deretter dobbelttrykk Android Hjem-knappen.

 2. Flytt fokus til Innstillinger-knappen på startskjermen og dobbelttrykk.

 3. Flytt nedover på skjermen mot System-området til du hører «Tilgjengelighet», og dobbelttrykk.

 4. Tilgjengelighet-skjermbildet flytter du fokus til TalkBack. Dette er vanligvis den første kommandoen. Du hører «TalkBack aktivert.» Dobbelttrykk.

 5. Flytt til -bryteren og trykk. Du hører Varsel, stopp TalkBack.

 6. Flytt til OK-knappen og trykk.

Hvis du vil vite mer og få en innføring i brukergrensesnittet for Skype for Business for Android, samt hvordan du bruker bevegelser, flere hurtigtaster med TalkBack og endrer TalkBack-innstillingene, kan du se Kom i gang med TalkBack med Skype for Business for Android. For detaljer om hvordan du arbeider med TalkBack, inkludert TalkBack-hurtigtaster, kan du gå til Kom i gang på Android med TalkBack.

Navigere på hovedskjermen

Hvis du vil

Trykk

Åpne Møter- eller Kontakter-skjermen på hovedskjermen

Flytt fokuset til Vis møteliste ved å trykke TAB én gang, eller en av piltastene, og deretter trykke ENTER.

Åpne Kontakter-skjermen på hovedskjermen

Trykk TAB inntil fokuset er på Vis møteliste-knappen, trykk PIL HØYRE inntil fokuset er på knappen Vis kontakter og kontaktbehandling-skjermen og trykk deretter ENTER.

Åpne en nylig samtale fra hovedskjermen

Flytt fokus til navnet på kontakten og samtaler under Nylige samtaler -delen ved å trykke PIL NED eller PIL OPP, og deretter ENTER.

Arbeide med kontakter

Hvis du vil

Trykk

Søke etter en person i firmakatalogen på hovedskjermen

Flytt fokuset til Søk i firmakatalog-boksen ved å trykke TAB eller en av piltastene, og deretter ENTER. På Søk personer-skjermen flytter du fokuset til Søk personer-boksen ved å trykke TAB. Skriv inn navnet på personen du leter etter. Du velger personen ved å trykke PIL NED til du hører navnet på personen. Hvis du vil åpne personens kontaktkort, trykker du ENTER.

Åpne et kontaktkort fra Kontakter-skjermen

Flytt fokuset til kontakten ved å trykke TAB eller en av piltastene, og deretter ENTER.

Gi kommandoer under en samtale eller chat

Hvis du vil

Trykk

Foreta en video- eller lydsamtale eller starte en chatøkt fra et kontaktkort

Flytt fokuset til knappene Videosamtale, Lydsamtale eller Chat ved å trykke TAB og deretter ENTER.

Plasser en lydsamtale på vent

Flytt fokuset til Flere alternativer-knappen ved å trykke TAB og deretter ENTER. Når fokuset er på Vent-kommandoen, trykker du ENTER.

Fortsette en lydsamtale som er på vent

Flytt fokuset til Fortsett-knappen ved å trykke TAB og deretter ENTER.

Starte eller stoppe video i en samtale eller et møte

CTRL+SKIFT+ENTER

Avslutte en lyd- eller videosamtale

Flytt fokuset til Avslutt samtale-kommandoen ved å trykke TAB og deretter ENTER.

Lukke skjermer og Skype for Business for Android

Hvis du vil

Trykk

Lukke et kontaktkort eller en annen skjerm, og åpne den forrige skjermen

ESC eller TILBAKE

Bytte fra Skype for Business til Android-startskjermen

ESC

Logge av Skype for Business for Android fra hovedskjermen

Flytt fokuset til knappen Vis profilinnstillingsmenyen ved å trykke TAB eller SKIFT+TAB, og deretter ENTER. Flytt fokuset til Logg av-kommandoen ved å trykke TAB og deretter ENTER.

Se også

Finn ut hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Kom i gang med å bruke TalkBack med Skype for Business for Android

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×