Hurtigtaster i Word Web App

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma (,).

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du CTRL+P.

Du kan søke i dette emnet ved å trykke CTRL+F, skrive inn søketeksten i boksen og trykke ENTER.

Hurtigtaster i Microsoft Word Online

Hurtigtaster i Word Online er svært like hurtigtaster i Microsoft Word. Hurtigtastene som er oppført i denne artikkelen er for de vanligste oppgavene i Word Online. For en liste over hurtigtaster i Microsoft Word 2010, kan du se hurtigtaster for Microsoft Word.

Lesevisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til en visning som er tilgjengelig for skjermleserprogramvare, og som støtter merking av innhold med tastaturet (krever PDF-leser)

TAB til kommandoen Generer mer tilgjengelig visning (nytt vindu), ENTER

Søke etter tekst

CTRL+B eller F3

Skjule søkeruten

ESC

Bytte til zoomkontroll

CTRL+Z

Bytte til sidetallkontroll

CTRL+G

Gå til en bestemt side

Skriv inn sidetallet (i sidetallkontrollen).

Skrive ut

CTRL+P

Redigeringsvisning

Hvis du vil

Trykk

Flytte mellom båndet og dokumentinnhold

CTRL+F6

Gå fra redigering av dokument til Hjem-fanen

CTRL+[

Gå fra redigering av dokument til den sist brukte kommandoen på båndet

CTRL+]

Aktivere en annen båndkategori

TAB, ENTER

Bevege deg mellom båndkommandoer

TAB

Kjøre valgt båndkommando

ENTER

Skjule eller vise båndet

CTRL+F3

Flytte innsettingspunktet

Hvis du vil

Trykk

Ett tegn til høyre

PIL HØYRE

Ett tegn til venstre

PIL VENSTRE

Ett ord til høyre

CTRL+PIL HØYRE

Ett ord til venstre

CTRL+PIL VENSTRE

Opp én linje

Pil opp

Ned én linje

Pil ned

Opp ett avsnitt

CTRL+PIL OPP

Ned ett avsnitt

CTRL+PIL NED

Begynnelsen av linjen

HOME

Slutten av linjen

END

Begynnelsen av siden

CTRL+HOME

Slutten av siden

CTRL+END

Merke innhold: Utvide merket område

Hvis du vil

Trykk

Ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Ett tegn til venstre

SKIFT+PIL VENSTRE

Ett ord til høyre

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Ett ord til venstre

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Opp én linje

SKIFT+PIL OPP

Ned én linje

SKIFT+PIL NED

Opp ett avsnitt

SKIFT+CTRL+PIL OPP

Ned ett avsnitt

SKIFT+CTRL+PIL NED

Til begynnelsen av avsnittet

SKIFT+HOME

Til slutten av avsnittet

SKIFT+END

Til begynnelsen av dokumentet

SKIFT+CTRL+HOME

Til slutten av dokumentet

SKIFT+CTRL+END

Hele dokumentet

CTRL+A

Redigere innhold

Hvis du vil

Trykk

Klipp ut

CTRL+X

Kopiere

CTRL+C

Lime inn

CTRL+V

Sette inn hyperkobling

CTRL+K

Angre

CTRL+Z

Gjøre om

CTRL+Y

Flytte fra ett feilstavet ord til et annet

ALT+F7

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Fet

CTRL+F

Kursiv

CTRL+K

Understreking

CTRL+U

Punktmerket liste

CTRL+PUNKTUM

Venstrejustere

CTRL+L

Høyrejustere

CTRL+R

Midtstille loddrett

CTRL+E

Windows-hurtigtaster og tilsvarende Mac-hurtigtaster

Tast

Endringstast

Windows

Mac

TILBAKE

ALT

Gå bakover i word

END

ALT

Flytte IP til bunnen av dokumentdisposisjon /

ENTER

ALT

Egenskaper for side i Internet Explorer

TAB

CTRL-ALT

Bytte til en annen aktivitet

Hjem

ALT

Gå til hjemmesiden

Flytte IP til toppen av dokumentdisposisjon /

Venstre

ALT

Gå tilbake i Internet Explorer

Naviger venstre etter ord

PAGEDN

ALT

Flytte IP til slutten av dokumentet

PAGEUP

ALT

Flytte IP til begynnelsen av dokumentet

Høyre

ALT

Gå fremover i Internet Explorer

Navigere til høyre i word

TAB

ALT

Bytte mellom apper

Tilgjengelighetsløkke (flytter fokus mellom nettleser brukergrensesnitt og sideelementer)

NED

ALT-SKIFT

Flytte gjeldende side én posisjon ned i den navigasjonsruten

Merker fra Identitetsleverandøren til slutten av avsnittet

ENTER

ALT-SKIFT

Full skjerm i Internet Explorer

TAB

CTRL-ALT-SKIFT

Bytte til en annen aktivitet

Venstre

ALT-SKIFT

Reduser innrykk

Merk venstre etter ord

Høyre

ALT-SKIFT

Innrykk

Merk venstre etter ord

TAB

ALT-SKIFT

Bytte mellom apper

Tilgjengelighetsløkke (flytter fokus mellom nettleser brukergrensesnitt og sideelementer)

OPP

ALT-SKIFT

Flytte gjeldende side én posisjon ned i den navigasjonsruten

Merker fra Identitetsleverandøren til slutten av avsnittet

TILBAKE

CMD

Gå bakover i word

DELETE

CMD

Slett ord

NED

CMD

Flytte IP ned avsnitt

END

CMD

Flytte IP til bunnen av dokumentdisposisjon /

Hjem

CMD

Gå til toppen av dokumentdisposisjon (i Safari på Mac dette tar deg til startsiden for nettleseren)

Venstre

CMD

Flytte IP til begynnelsen av linjen (i Firefox på Mac dette tar deg nettleseren tilbake til forrige side)

Høyre

CMD

Flytte IP til slutten av linjen (i Firefox på Mac dette tar deg nettleseren fremover)

TAB

CMD

Oppgave bytte til en annen (for eksempel Windows Alt-Tab)

OPP

CMD

Flytte IP opp avsnitt

ESC

CMD ALT

Oppgavebehandling (tvungen Avslutt apper)

Hjem

CMD ALT

I Safari på Mac denne navgiates til startsiden for nettleseren

Venstre

CMD ALT

I Chrome på Mac navigerer dette mellom faner i nettleseren

DELETE

CMD SKIFT

Iin Firefox dette tømmer leserens hurtigbuffer på Mac

NED

CMD SKIFT

Merke avsnitt ned.

END

CMD SKIFT

Merke til bunnen av dokumentside /

Hjem

CMD SKIFT

Velg øverst på dokumentside (i Safari på Mac dette tar deg til startsiden for nettleseren)

Venstre

CMD SKIFT

Merke til begynnelsen av linjen

Høyre

CMD SKIFT

Merk til slutten av linjen

TAB

CMD SKIFT

Oppgave bytte til en annen (for eksempel Windows Alt-Tab)

OPP

CMD SKIFT

Velg ved avsnitt

ESC

CTRL-SKIFT

Oppgavebehandling

Høyre

CTRL-SKIFT

Merk høyre etter ord

NED

CTRL

Flytte IP ned avsnitt

Flytte IP til slutten av linjen

Venstre

CTRL-SKIFT

Merk venstre etter ord

ESC

CTRL

Åpne Start-menyen/Start-skjermen

DELETE

CTRL-ALT

Åpne Lås skjermen-menyen

Venstre

CTRL

Flytte IP venstre etter ord

Viser et widget-instrumentbord

PAGEDN

CTRL

i Firefox og Chrome på Mac byttes mellom åpne faner

PAGEUP

CTRL

i Firefox og Chrome på Mac byttes mellom åpne faner

END

CTRL

Flytte IP til slutten av dokumentdisposisjon /

TAB

CTRL

Veksle mellom åpne faner

Veksle mellom åpne faner

PIL OPP

CTRL

Flytte IP opp avsnitt

Flytte IP til begynnelsen av linjen

TILBAKE

CTRL-ALT

Gå bakover i word

Gå bakover etter bokstav

Hjem

CTRL

Flytte IP til begynnelsen av dokumentdisposisjon /

NED

CTRL-ALT

i Internet Explorer ruller dette siden ned

END

CTRL-ALT

i Internet Explorer Dette ruller ned til bunnen av siden

Hjem

CTRL-ALT

i Internet Explorer ruller dette til toppen av siden

PAGEDN

CTRL-ALT

i Internet Explorer ruller dette ned

PAGEUP

CTRL-ALT

i Internet Explorer ruller dette opp.

Høyre

CTRL

Flytte IP venstre etter ord

OPP

CTRL-ALT

i Internet Explorer ruller dette siden ned

TILBAKE

CTRL-ALT-SKIFT

Gå bakover i word

Gå bakover etter bokstav

END

CTRL-ALT-SKIFT

i Internet Explorer Dette ruller ned til bunnen av siden

Hjem

CTRL-ALT-SKIFT

i Internet Explorer ruller dette til toppen av siden

PAGEDN

CTRL-ALT-SKIFT

i Internet Explorer ruller dette ned

PAGEUP

CTRL-ALT-SKIFT

i Internet Explorer ruller dette opp.

ESC

ALT

Minimere vinduet

NED

CTRL-SKIFT

Merke avsnitt ned.

Merk til slutten av linjen

ESC

ALT-SKIFT

Minimere vinduet

Hjem

CTRL-SKIFT

Velg ved avsnitt

Merke til begynnelsen av linjen

INS

Ingen

Skriv inn overskrivingsmodus

TAB

CTRL-SKIFT

Veksle mellom åpne faner

Veksle mellom åpne faner

PIL OPP

CTRL-SKIFT

Velg ved avsnitt

Merke til begynnelsen av linjen

TILBAKE

Ingen

Gå bakover etter bokstav

Gå bakover etter bokstav

DELETE

Ingen

Slette etter bokstav

Slette etter bokstav

PIL NED

Ingen

Flytte IP ned linje

Flytte IP ned linje

END

Ingen

Flytte IP til slutten av linjen

Flytte IP til slutten av linjen

ENTER

Ingen

Sette inn ny linje

Sette inn ny linje

TILBAKE

CTRL

Gå bakover i word

HOME

Ingen

Flytte IP til begynnelsen av linjen

I Safari og Chrome flytter dette IP til begynnelsen av avsnittet

PIL VENSTRE

Ingen

Flytte IP venstre etter bokstav

Flytte IP venstre etter bokstav

PGDN

Ingen

Flytte IP ned ett skjermbilde

Flytte IP ned ett skjermbilde

PGUP

Ingen

Flytte IP opp ett skjermbilde

Flytte IP opp ett skjermbilde

PIL HØYRE

Ingen

Flytte mot høyre IP bokstav

Flytte mot høyre IP bokstav

TAB

Ingen

Rykke inn eller Naviger til neste tabellcelle

Rykke inn, Naviger til neste tabellcelle eller sette inn en tabell

PIL OPP

Ingen

Flytte IP opp én linje

Flytte IP opp én linje

TILBAKE

SKIFT

Gå bakover etter bokstav

Gå bakover etter bokstav

NED

SKIFT

Velg ned etter linje

Velg ned etter linje

END

SKIFT

Merk til slutten av linjen

Merk til slutten av linjen

ENTER

SKIFT

Sette inn mykt linjeskift

Sette inn mykt linjeskift

Hjem

SKIFT

Merke til begynnelsen av linjen

Merke til begynnelsen av linjen

Venstre

SKIFT

Merk venstre etter bokstav

Merk venstre etter bokstav

Høyre

SKIFT

Merk høyre etter bokstav

Merk høyre etter bokstav

TAB

SKIFT

Redusere innrykk, gå til forrige tabellcelle

Redusere innrykk, gå til forrige tabellcelle

OPP

SKIFT

Velg ved linje

Velg ved linje

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×