HVIS (funksjon)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer én verdi hvis et vilkår du angir returnerer SANN, og en annen verdi hvis det returnerer USANN. Bruk HVIS til å utføre betingede tester på verdier og formler.

Syntaks

HVIS(logisk_test,hvis_sann,hvis_usann)

Logisk_test     er enhver verdi eller ethvert uttrykk som kan returnere SANN eller USANN. [Kv1]=100 er for eksempel et logisk uttrykk. Hvis verdien i en rad i kolonnen, [Kv1], er lik 100, returnerer uttrykket SANN. Hvis ikke returnerer uttrykket USANN. Dette argumentet kan bruke en hvilken som helst sammenligningsoperator for beregning

Sann     er verdien som returneres hvis logisk_test er SANN. Hvis for eksempel dette argumentet er tekststrengen "Innenfor budsjettet" og argumentet logisk_test returnerer SANN, viser HVIS-funksjonen teksten "Innenfor budsjettet". Hvis logisk_test er SANN og sann er tom, returnerer argumentet 0 (null). Hvis du vil vise ordet SANN, bruker du den logiske verdien SANN for argumentet. Sann kan være en annen formel.

Hvis-usann     er verdien som returneres hvis logisk_test er USANN. Hvis for eksempel dette argumentet er tekststrengen "Over budsjettet", og argumentet logisk_test returnerer USANN, viser HVIS-funksjonen teksten "Over budsjettet". Hvis logisk_test er USANN og verdien hvis_usann utelates, (det vil si at det ikke er noe semikolon etter hvis_sann), returneres den logiske verdien USANN. Hvis logisk_test er USANN, og hvis_usann er tom (det vil si at det er semikolon etterfulgt av høyreparentes etter hvis_usann), returneres verdien 0 (null). Hvis_usann kan være en annen formel.

Kommentarer

  • Du kan neste inntil syv HVIS-funksjoner som argumentene hvis_sann og hvis_usann for å lage mer detaljerte tester. Se det siste av følgende eksempler.

  • Når argumentene hvis_sann og og hvis_usann evalueres, returnerer HVIS verdien som ble returnert av disse utsagnene.

  • Hvis noen av argumentene til HVIS er matriser, evalueres hvert element i matrisen når HVIS-setningen utføres.

Eksempelsett 1

C ol1

Kol2

Kol3

Utgift

Formel

Beskrivelse (Resultat)

50

=HVIS([Utgift]<=100;"Innenfor budsjett";"Over budsjett")

Hvis tallet er mindre enn eller lik 100, viser formelen "Innen budsjett". Ellers viser funksjonen "Over budsjett". (Innen budsjett)

23

45

89

50

=HVIS([Utgift]=100,SUMMER([Kol1];[Kol2];[Kol3]);"")

Hvis tallet er 100, ble tre verdier lagt til. Ellers returneres tom tekst (""). ()

Eksempelsett 2

FaktiskeUtgifter

PredikerteUtgifter

Formel

Beskrivelse (Resultat)

1500

900

=HVIS([FaktiskUtgift]>[PredikerteUtgifter];"Over budsjett";"OK")

Kontrollere om første rad er over budsjett (Over budsjett)

500

900

=HVIS([FaktiskUtgift]>[PredikerteUtgifter];"Over budsjett";"OK")

Kontrollerer om den andre raden er over budsjett (OK)

Eksempelsett 3

Poengsum

Formel

Beskrivelse (Resultat)

45

=HVIS([Poengsum]>89;"A";HVIS([Poengsum]>79;"B"; HVIS([Poengsum]>69;"C";HVIS([Poengsum]>59;"D";"F"))))

Tilordner en bokstavkarakter til den første poengsummen (F)

90

=HVIS([Poengsum]>89;"A";HVIS([Poengsum]>79;"B"; HVIS([Poengsum]>69;"C";HVIS([Poengsum]>59;"D";"F"))))

Tilordner en bokstavkarakter til den andre poengsummen (A)

78

=HVIS([Poengsum]>89;"A";HVIS([Poengsum]>79;"B"; HVIS([Poengsum]>69;"C";HVIS([Poengsum]>59;"D";"F"))))

Tilordner en bokstavkarakter til den første poengsummen (C)

I forrige eksempel er det andre HVIS-uttrykket også hvis_usann-argumentet til det første HVIS-uttrykket. Det tredje HVIS-uttrykket er på samme måte hvis_usann-argumentet til det andre HVIS-uttrykket. Hvis for eksempel den første logisk_test ([Poengsum]>89) er SANN, returneres "A". Hvis den første logisk_test er USANN, evalueres det andre HVIS-uttrykket, og så videre

Bokstavkarakterene tilordnes til tall med følgende nøkkel (vi antar at bare heltall brukes).

Hvis poengsum er

Returneres

Større enn 89

A

Fra 80 til 89

B

Fra 70 til 79

C

Fra 60 til 69

D

Mindre enn 60

F

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×