Det finnes to måter å arbeide med AutoCAD-tegninger, bilder, utklipp og andre grafikkfiler på i Visio: Du kan importere dem for å starte en ny Visio-tegning, eller du kan sette dem inn i en eksisterende Visio-tegning.

Importere en grafikkfil for å starte en ny Visio-tegning

Du kan importere grafikkfiler i forskjellige formater for å starte en ny Visio-tegning ved hjelp av Åpne-kommandoenFil-fanen.

Følgende grafikkfilformater støttes:

 • AutoCAD-tegningsfilformat (.dwg, .dxf)

 • Komprimert utvidet metafil (EMZ)

 • Utvidet metafil (EMF)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG-filutvekslingsformat (JPG)

 • Portable Network Graphics (PNG)

 • Skalerbar vektorgrafikktegning (SVG, SVGZ)

 • Merke bildefilformat (.tif, .tiff)

 • Windows-punktgrafikk (.bmp, .dib)

 • Windows-metafil (WMF)

Obs!: Filformater kan variere litt mellom språkversjoner. Du får kanskje ikke nøyaktig de samme resultatene hvis du importerer filer som er opprettet i forskjellige språkversjoner.

 1. Klikk Åpne Fil-fanen, og bla deretter til plasseringen til filen du vil importere.

 2. Klikk filformatet for filen du vil importere, i Filtype-boksen.

  Hvis filformatet ikke vises, har ikke Visio et filfilter for dette formatet. Prøv å lagre dokumentet i et format som Visio kan åpne.

 3. Merk filen, og klikk Åpne.

Til toppen av siden

Sette inn en grafikkfil i en eksisterende Visio-tegning

Du kan sette inn AutoCAD-tegninger, bilder og utklipp i en eksisterende Visio-tegning ved hjelp av kommandoer på Sett inn-fanen.

Sette inn en AutoCAD-tegning

 1. Klikk CAD-tegning i kategorien Sett inn.

 2. Finn CAD-filen, og klikk på Åpne.

 3. Hvis du vil godta standardinnstillingene for CAD-tegning, klikker du OK.

  Obs!: Standardinnstillingene for CAD-tegning er utformet for å sikre optimale resultater når du setter inn en CAD-tegning. Det er best å unngå å justere standardinnstillingene med mindre du har et bestemt mål i tankene.

Når du setter inn en tegning i AutoCAD DWG- eller DXF-format, setter du inn den sist lagrede romlige visningen av CAD-tegningen. En CAD-tegning kan ha blitt lagret i modellplass eller papirplass.

 • Modellplass     er det primære tegnearbeidsområdet der CAD-tegnere oppretter tegninger.

 • Papirplass     er et arbeidsområde som er analogt med et papirark, der CAD-tegnere kan ordne ulike visninger av tegningen.

Følgende bilde viser en DWG-tegning som er lagret på papirplass.

En CAD-tegning lagret i papirområdet, som viser to utgaver av samme plantegning

Tegningen inneholder to rektangulære visningsporter. En visningsport er et vindu inn i den tredimensjonale CAD-tegningen. Hver visningsport kan angis til en annen skala eller vinkel.

Sette inn et bilde eller utklipp

 1. Klikk Bilder eller Bilder fra nettet på Sett inn-fanen.

 2. Bla til plasseringen til filen du vil sette inn, velg filen, og klikk deretter Åpne.

  Tips!: Du kan også åpne grafikkfiler fra Fil-fanen. Klikk Åpne i kategorien Fil. Bla til plasseringen av grafikken, og klikk ønsket grafikkfilformat i Filtype-listen. Finn filen, og klikk Åpne. De fleste filer du importerer til Visio-tegninger som grafikkbilder, vises som metafiler. Punktgrafikkfiler, for eksempel DIB, BMP, PCX og så videre, forblir imidlertid punktgrafikk i Visio-tegningen.

Til toppen av siden

Importere en grafikkfil for å starte en ny Visio-tegning

Du kan importere grafikkfiler i forskjellige formater for å starte en ny Visio-tegning ved hjelp av Åpne-kommandoenFil-menyen.

Følgende grafikkfilformater støttes:

 • AutoCAD-tegningsfilformat (.dwg, .dxf)

 • Komprimert utvidet metafil (EMZ)

 • Utvidet metafil (EMF)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG-filutvekslingsformat (JPG)

 • Portable Network Graphics (PNG)

 • Skalerbar vektorgrafikktegning (SVG, SVGZ)

 • Merke bildefilformat (.tif, .tiff)

 • Windows-punktgrafikk (.bmp, .dib)

 • Windows-metafil (WMF)

Obs!: Filformater kan variere litt mellom språkversjoner. Du får kanskje ikke nøyaktig de samme resultatene hvis du importerer filer som er opprettet i forskjellige språkversjoner.

 1. Klikk Åpne i kategorien Fil.

 2. Klikk filformatet for filen du vil importere, i Filtype-boksen.

  Hvis filformatet ikke vises, har ikke Visio et filfilter for dette formatet. Prøv å lagre dokumentet i et format som Visio kan åpne.

 3. Merk filen, og klikk Åpne.

Til toppen av siden

Sette inn en grafikkfil i en eksisterende Visio-tegning

Du kan sette inn AutoCAD-tegninger, bilder og utklipp i en eksisterende Visio-tegning ved hjelp av kommandoer på Sett inn-menyen.

Sette inn en AutoCAD-tegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Finn CAD-filen, og klikk på Åpne.

 3. Hvis du vil godta standardinnstillingene for CAD-tegning, klikker du OK.

  Obs!: Standardinnstillingene for CAD-tegning er utformet for å sikre optimale resultater når du setter inn en CAD-tegning. Det er best å unngå å justere standardinnstillingene med mindre du har et bestemt mål i tankene.

Når du setter inn en tegning i AutoCAD DWG- eller DXF-format, setter du inn den sist lagrede romlige visningen av CAD-tegningen. En CAD-tegning kan ha blitt lagret i modellplass eller papirplass.

 • Modellplass     er det primære tegnearbeidsområdet der CAD-tegnere oppretter tegninger.

 • Papirplass     er et arbeidsområde som er analogt med et papirark, der CAD-tegnere kan ordne ulike visninger av tegningen.

Følgende bilde viser en DWG-tegning som er lagret på papirplass.

En CAD-tegning lagret i papirområdet, som viser to utgaver av samme plantegning

Tegningen inneholder to rektangulære visningsporter. En visningsport er et vindu inn i den tredimensjonale CAD-tegningen. Hver visningsport kan angis til en annen skala eller vinkel.

Sette inn et bilde fra en grafikkfil

 1. Klikk BildeSett inn-fanen

 2. Finn mappen som inneholder bildet du vil sette inn, klikk bildefilen, og klikk deretter Åpne.

  Tips!: Du kan også åpne grafikkfiler fra Fil-fanen. Klikk Åpne i kategorien Fil. Klikk ønsket grafikkfilformat i Filtype-listen, og finn deretter filen. Klikk på Åpne. De fleste filer du importerer til Visio-tegninger som grafikkbilder, vises som metafiler. Punktgrafikkfiler, for eksempel DIB, BMP, PCX og så videre, forblir imidlertid punktgrafikk i Visio-tegningen.

Sett inn utklipp

 1. Klikk Utklipp Sett inn-fanen.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver utklippet du vil bruke, i Søk etter-boksen i oppgaveruten Utklipp.

 3. Klikk .

  Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, blir du omdirigert til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten. Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg med å velge hvilke bilder du kan bruke.

 4. Klikk utklippet i Resultater-listen for å sette det inn.

Til toppen av siden

Importere en grafikkfil for å starte en ny Visio-tegning

Du kan importere grafikkfiler i forskjellige formater for å starte en ny Visio-tegning ved hjelp av Åpne-kommandoenFil-menyen.

Følgende grafikkfilformater støttes:

 • AutoCAD-tegningsfilformat (.dwg, .dxf)

 • Komprimert utvidet metafil (EMZ)

 • Utvidet metafil (EMF)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG-filutvekslingsformat (JPG)

 • Portable Network Graphics (PNG)

 • Skalerbar vektorgrafikktegning (SVG, SVGZ)

 • Merke bildefilformat (.tif, .tiff)

 • Windows-punktgrafikk (.bmp, .dib)

 • Windows-metafil (WMF)

Obs!: Filformater kan variere litt mellom språkversjoner. Du får kanskje ikke nøyaktig de samme resultatene hvis du importerer filer som er opprettet i forskjellige språkversjoner.

 1. Klikk ÅpneFil-menyen.

 2. Klikk filformatet for filen du vil importere, i Filtype-boksen.

  Hvis filformatet ikke vises, har ikke Visio et filfilter for dette formatet. Prøv å lagre dokumentet i et format som Visio kan åpne.

 3. Merk filen, og klikk Åpne.

Til toppen av siden

Sette inn en grafikkfil i en eksisterende Visio-tegning

Du kan sette inn AutoCAD-tegninger, bilder og utklipp i en eksisterende Visio-tegning ved hjelp av kommandoer på Sett inn-menyen.

Sette inn en AutoCAD-tegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Finn CAD-filen, og klikk på Åpne.

 3. Hvis du vil godta standardinnstillingene for CAD-tegning, klikker du OK.

  Obs!: Standardinnstillingene for CAD-tegning er utformet for å sikre optimale resultater når du setter inn en CAD-tegning. Det er best å unngå å justere standardinnstillingene med mindre du har et bestemt mål i tankene.

Når du setter inn en tegning i AutoCAD DWG- eller DXF-format, setter du inn den sist lagrede romlige visningen av CAD-tegningen. En CAD-tegning kan ha blitt lagret i modellplass eller papirplass.

 • Modellplass     er det primære tegnearbeidsområdet der CAD-tegnere oppretter tegninger.

 • Papirplass     er et arbeidsområde som er analogt med et papirark, der CAD-tegnere kan ordne ulike visninger av tegningen.

Følgende bilde viser en DWG-tegning som er lagret på papirplass.

En CAD-tegning lagret i papirområdet, som viser to utgaver av samme plantegning

Tegningen inneholder to rektangulære visningsporter. En visningsport er et vindu inn i den tredimensjonale CAD-tegningen. Hver visningsport kan angis til en annen skala eller vinkel.

Sette inn et bilde fra en grafikkfil

 1. Pek Bilde på Sett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil.

 2. Finn mappen som inneholder bildet du vil sette inn, klikk bildefilen, og klikk deretter Åpne.

  Tips!: Du kan også åpne grafikkfiler fra Fil-menyen. Klikk ÅpneFil-menyen. Klikk ønsket grafikkfilformat i Filtype-listen, og finn deretter filen. Klikk på Åpne. De fleste filer du importerer til Visio-tegninger som grafikkbilder, vises som metafiler. Punktgrafikkfiler, for eksempel DIB, BMP, PCX og så videre, forblir imidlertid punktgrafikk i Visio-tegningen.

Sett inn utklipp

 1. Pek Bilde på Sett inn-menyen, og klikk deretter Utklipp.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver utklippet du vil bruke, i Søk etter-boksen i oppgaveruten Utklipp.

 3. Klikk .

  Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, blir du omdirigert til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten. Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg med å velge hvilke bilder du kan bruke.

 4. Klikk utklippet i Resultater-listen for å sette det inn.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×