ImportSharePointList, makro handling

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke makrohandlingen ImportSharePointList i Access-skrivebordsdatabaser til å importere eller koble data fra et SharePoint-område.

Obs!: Når du starter i Access 2010, ble makrohandlingen OverførSharePointListe endret til ImportSharePointList.

Obs!: Denne handlingen tillates ikke hvis databasen ikke er klarert.

Innstilling

Makrohandlingen ImportSharePointList har følgende argumenter:

Handlingsargument

Beskrivelse

Overføringstype

Velg typen overføring.

 • Velg Importer for å kopiere SharePoint-listedata til en tabell i Access. Oppdatering av data i Access påvirker ikke dataene i Windows SharePoint Services. På samme måte, påvirker ikke oppdateringer av dataene i Windows SharePoint Services data i Access.

 • Velg koblingen for å opprette en koblet tabell i Access som er koblet til dataene i Windows SharePoint Services. Oppdatering av data i Access, gjenspeiles i Windows SharePoint Services. Oppdatering av data i Windows SharePoint Services, på samme måte, gjenspeiles i Access.

Nettadresse

Skriv inn den fullstendige banen til SharePoint-området.

Liste-ID

Skriv inn navnet eller GUID for listen som skal overføres. Argumentet er obligatorisk.

Vis ID

Angi GUID for visningen for listen du vil bruke. La dette argumentet stå tomt for å overføre alle rader og kolonner i listen.

Tabellnavn

Skriv inn navnet du vil skal vises for tabellen eller koblet tabell i Access.

Få visningsverdier for oppslag

Velg Ja for å overføre visningsverdier for oppslagsfelt i stedet for IDen brukes til å utføre oppslaget.

Merknader

 • Denne handlingen fungerer på samme måte som når du klikker SharePoint-liste i Importer-gruppen i kategorien Eksterne Data. Argumentene for handlingen tilsvarer valgene du gjør i veiviseren Hent eksterne Data.

 • Hvis du vil kjøre handlingen ImportSharePointList i en VBA-modul, ved å bruke metoden OverførSharePointListe for objektet DoCmd .

 • Hvis du angir en ikke-eksisterende liste eller visning, oppstår ingen feil, og ingen data overføres.

 • En GUID er en unik heksadesimal identifikator for en liste eller en visning. En GUID må angis i følgende format, der hver "F" er et heksadesimalt tall (0 til 9 eller en til og med F).

{FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF}

Du kan anskaffe GUID for en liste eller visning fra SharePoint-område ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne listen i Windows SharePoint Services.

 2. Hvis du vil ikke vises, klikker du rullegardinpilen visning, og velg deretter ønsket visning.

 3. Klikk rullegardinpilen visning, og velg deretter endre denne visningen.

  Adressen på adresselinjen i nettleseren inneholder GUIDene for både listen og visningen. GUID for listen følger listen =, og GUID for visningen følger View =. Imidlertid i adressen og hver { (venstre klammeparentes) tegn representert av strengen % 7Bhver (bindestrek) tegn representert av strengen % 2D, og hver } (høyre klammeparentes) tegn representert av strengen 7 D. Eksempel:

https://MySite12/_layouts/ViewEdit.aspx?List=%7B2A82A404%2D5529%2D47DC%2DAE13%2DAC1D9BC0A84F%7D&View=%7B357B4FE6%2D44CF%2D4275%2DB91F%2D46558301579B%7D

Før du kan bruke GUIDene fra adressen som argumenter i denne makrohandlingen, må du erstatte hver % 7B streng med { -tegn, erstatte hver % 2D streng med tegn , og erstatt hver % 7 D streng med den } tegn. Ikke ta med tegnet & (et-tegn) som følger % 7 D strengen i listen GUID.

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×