INFO (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen INFO i Microsoft Excel.

Obs!: Funksjonen INFO er ikke tilgjengelig i Excel Web App.

Beskrivelse

Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø.

Syntaks

INFO(type_tekst)

Syntaksen for INFO har følgende argumenter:

  • Type_tekst    Obligatorisk. Tekst som angir hva slags informasjon du vil ha.

Type_tekst

Returnerer

"katalog"

Bane til gjeldende katalog eller mappe.

"numfil"

Antall aktive regneark i de åpne arbeidsbøkene.

"startpunkt"

Returnerer den absolutte cellereferansen til cellen som er synlig øverst til venstre i vinduet, basert på den nåværende rulleposisjonen, som tekst foranstilt med "$A:". Denne verdien er beregnet for kompatibilitet med Lotus 1-2-3 versjon 3.x. Den faktiske verdien som returneres, avhenger av gjeldende referansestilinnstilling. Hvis vi bruker D9 som et eksempel, blir returverdien følgende:

  • A1-referansestil     "$A:$D$9".

  • R1C1-referansestil    "$A:R9C4"

"osversjon"

Gjeldende operativsystemversjon, som tekst.

"omberegn"

Gjeldende omberegningsmodus, enten "Automatisk" eller "Manuell".

"slipp"

Versjonsnummeret til Microsoft Excel, som tekst.

"system"

Navnet på operativmiljøet:
Macintosh = "mac"
Windows = "pcdos"

Viktig!: I tidligere versjoner av Microsoft Excel returnerte typeverdiene "minnetilgj", "minnebrukt" og "totminne" minneinformasjon. Disse typeverdiene støttes ikke lengre, og returnerer nå feilverdien #I/T.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis formlene i resultatkolonnen ikke viser resultatene som er beskrevet i Beskrivelse-kolonnen, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=INFO("numfile")

Antall aktive regneark

=INFO("numfile")

'=INFO("omberegn")

Omberegningsmodus for arbeidsboken.

=INFO("omberegn")

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×