Innføring i hva-skjer-hvis-analyse

Hvis du bruker hva-skjer-hvis-analyse i Excel, kan du bruke flere ulike sett med verdier i én eller flere formler. På denne måten kan du utforske alle de ulike resultatene.

Du kan for eksempel bruke hva-skjer-hvis-analyse for å bygge to budsjetter, som begge har et bestemt inntektsnivå. Du kan alternativt angi et resultat du ønsker at en formel skal produsere, og deretter fastslå hvilke sett med verdier som skal produsere det resultatet. Excel har flere ulike verktøy du kan bruke for å gjennomføre de nødvendige analysene.

Vær oppmerksom på at dette bare er en oversikt over disse verktøyene. Det finnes koblinger til hjelpeemner for hvert spesifikke verktøy.

Hva-skjer-hvis-analyse er prosessen der vi endrer verdier i celler, og ser hvordan disse endringene får innvirkning på formlene i regnearket.

Tre typer hva-skjer-hvis-analyse verktøy som leveres med Excel: scenarier, måls økingog data tabeller. Scenarioer og data tabeller har sett med inn data verdier og finner mulige resultater. En data tabell fungerer bare med én eller to variabler, men den kan godta mange forskjellige verdier for disse variablene. Et scenario kan ha flere variabler, men det kan bare få plass i opptil 32-verdier. Måls øking fungerer forskjellig fra scenarioer og data tabeller i at det tar et resultat og angir mulige inn data verdier som gir resultatet.

Du kan, i tillegg til de tre verktøyene, installere tillegg som hjelper deg med å gjennomføre hva-skjer-hvis-analyse, som for eksempel Problemløser-tillegget. Problemløser-tillegget ligner på Målsøking, men kan inneholde flere variabler. Du kan også opprette prognoser ved å bruke fyllhåndtak og en rekke kommandoer som er innebygd i Excel.

Hvis du vil ha mer avanserte modeller, kan du bruke Analyseverktøy-tillegget.

Et scenario er et sett med verdier som Excel lagrer, og som Excel kan erstatte automatisk i cellene i et regneark. Du kan opprette og lagre ulike grupper med verdier i et regneark, og deretter bytte til disse nye scenarioene for å vise ulike resultater.

La oss for eksempel si at du har to budsjettscenarioer: verste tilfelle og beste tilfelle. Du kan bruke Scenariobehandling for å opprette begge scenarioene i samme regneark, og deretter kan du bytte mellom de to. For hvert scenario kan du angi cellene som skal endres, og verdien som skal brukes for det scenarioet. Når du veksler mellom scenarioer, endres resultatet for å gjenspeile de endrede celleverdiene.

Verste tilfelle-scenario

1. Endringsceller

2. Resultatcelle

Beste tilfelle-scenario

1. Endringsceller

2. Resultatcelle

Hvis flere personer har spesifikk informasjon i separate arbeidsbøker som du ønsker å bruke i scenarioer, kan du samle disse arbeidsbøkene og flette sammen scenarioene.

Etter at du har opprettet eller samlet inn alle scenarioene du trenger, kan du opprette en sammendragsrapport for scenario som inneholder informasjon fra disse scenarioene. En scenariorapport viser all scenarioinformasjonen i én tabell i et nytt regneark.

Sammendragsrapport for scenario i Excel

Obs!: Scenario rapporter beregnes ikke automatisk. Hvis du endrer verdiene i et scenario, vises ikke disse endringene i en eksisterende sammendrags rapport. I stedet må du opprette en ny sammendrags rapport.

Hvis du vet hvilket resultat du vil ha fra en formel, men er usikker på hvilken inndataverdi formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke Målsøking-funksjonen. La oss for eksempel si at du trenger å låne litt penger. Du vet hvor mye penger du trenger, hvor lang tilbakebetalingstid du ønsker for lånet, og hvor mye du kan betale hver måned. Du kan bruke målsøking for å fastslå hvilken rentesats du må sikre deg, slik at du skal kunne betjene lånet.

Modell med avdrag avhengig av rente

Obs!: Måls øking fungerer bare med én variabel inn data verdi. Hvis du vil finne ut mer enn én inn data verdi, for eksempel låne beløpet og det månedlige betalings beløpet for et lån, bør du i stedet bruke tillegget problem løser. Hvis du vil ha mer informasjon om tilleggs programmet problem løser, kan du se delen klargjøre prognoser og avanserte forretnings modeller, og følge koblingene i Se også -delen.

Hvis du har en formel som bruker én eller to variabler, eller flere formler som alle bruker en felles variabel, kan du bruke en data tabell til å se alle resultatene på ett sted. Bruk av data tabeller gjør det enkelt å undersøke en rekke muligheter på et øyeblikk. Fordi du fokuserer på bare én eller to variabler, er resultatene enkle å lese og dele i tabell format. Hvis automatisk omberegning er aktivert for arbeids boken, beregnes dataene i data tabeller umiddelbart på nytt. Resultatet er at du alltid har nye data.

Datatabell med én variabel

En datatabell får ikke plass til mer enn to variabler. Hvis du ønsker å analysere mer enn to variabler, kan du bruke Scenarioer-funksjonen. Selv om den er begrenset til bare én eller to variabler, kan en datatabell inneholde så mange forskjellige variabelverdier som du ønsker. Et scenario kan ha maksimalt 32 forskjellige verdier, men du kan opprette så mange scenarioer som du ønsker.

Hvis du ønsker å forberede prognoser, kan du bruke Excel til automatisk å generere fremtidige verdier som er basert på eksisterende data, eller du kan beregne ekstrapolerte verdier automatisk som er basert på beregninger for enten lineær trend eller veksttrend.

Du kan fylle ut en serie med verdier for en enkel lineær trend eller en eksponential veksttrend ved hjelp av Serierkommandoen. Hvis du vil utvide omfattende og ikke-lineære data, kan du bruke regnearkfunksjoner eller regresjonsanalyseverktøyet i Analyseverktøy-tillegget.

Selv om Målsøking bare støtter én variabel, kan du projisere bakover for flere variabler ved bruk av Problemløser-tillegget. Du kan finne en optimal verdi for en formel i en celle – kalt målcelle – i en regneark ved bruk av Problemløser.

Problemløser fungerer med en rekke celler som er tilknyttet til formelen i målcellen. Problemløser justerer verdiene i de endrede cellene som du angir, kalt justerbare celler, for å produsere resultatet som du angir fra målcelleformelen. Du kan ta i bruk begrensninger for å begrense verdiene som Problemløser kan bruke i modellen, og begrensningene kan henvise til andre celler som har innvirkning på målcelleformelen.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Scenarioer

Målsøking

Data tabeller

Bruke problem løser for kapital budsjettering

Bruke problem løser for å finne optimal produkt sammensetning

Definere og løse et problem ved hjelp av Problemløser

Tillegget analyse verktøy

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Oppdage feil i formler

Hurtigtaster i Excel

Funksjoner i Excel (alfabetisk)

Funksjoner i Excel (etter kategori)

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×