Innføring i tabeller

Tabeller er sentrale objekter i en database siden de innholder all informasjon eller alle dataene. En database for et firma kan for eksempel innholde en Kontakter-tabell som inneholder navnene, e-postadressene og telefonnumrene til alle leverandørene. Fordi andre databaseobjekter avhenger så mye av tabeller, bør du alltid begynne utformingen av en database ved å opprette alle tabellene, og deretter opprette andre objekter. Før du oppretter tabeller, bør du tenke gjennom hvilke behov du har, og finne ut hvilke tabeller du trenger. Hvis du vil ha en innføring hvordan du planlegger og utformer databaser, kan du se Grunnleggende om databaseutforming.

I denne artikkelen

Overview

Tabell- og feltegenskaper

Datatyper

Tabellrelasjoner

Keys

Fordeler ved å bruke relasjoner

Oversikt

En relasjonsdatabase som Access har vanligvis flere relaterte tabeller. I en godt utformet database innholder hver tabell data om et bestemt emne, for eksempel ansatte eller produkter. En tabell har poster (rader) og felt (kolonner). Felt innholder ulike typer data, for eksempel tekst, tall, datoer og hyperkoblinger.

Kundetabell i Access som viser oppsett for poster og felter

 1. En post: Inneholder spesifikke data, som informasjon om en bestemt ansatt eller et bestemt produkt.

 2. Et felt: Inneholder data om ett aspekt av tabellemnet, for eksempel fornavn eller e-postadresse.

 3. En feltverdi: hver post har en feltverdi. For eksempel Contoso, Ltd. eller noen@eksempel.com.

Til toppen av siden

Tabell- og feltegenskaper

Tabeller og felt har også egenskaper du kan angi for å kontrollere kjennetegnene eller virkemåtene.

Egenskapsark for tabeller og felt

1. Tabellegenskaper

2. Feltegenskaper

I en Access-database er tabellegenskaper attributter for en tabell som påvirker utseendet eller virkemåten for tabellen som helhet. Tabellegenskaper angis i tabellens egenskapsark, i utformingsvisning. Du kan for eksempel angi en tabells standardvisningsegenskap for å angi hvordan tabellen vises som standard.

En feltegenskap gjelder et bestemt felt i en tabell og definerer et av feltets kjennetegn eller et aspekt ved feltets virkemåte. Du kan angi enkelte feltegenskaper i dataarkvisning. Du kan også angi en hvilken som helst feltegenskap i utformingsvisning ved hjelp av ruten </c0>Feltegenskaper</c0>.

Datatyper

Hvert felt har en datatype. Datatypen for et felt angir hvilken type data feltet lagrer, for eksempel store mengder tekst eller vedlagte filer.

Innstilling for datatype

En datatype er en feltegenskap, men den skiller seg fra andre feltegenskaper på følgende måter:

 • Du angir datatypen til et felt i utformingsrutenettet for tabellen, ikke i ruten Feltegenskaper.

 • Feltets datatype bestemmer hvilke andre egenskaper feltet har.

 • Når du oppretter feltet, må du angi datatypen.

  Du kan opprette et nytt felt i Access ved å skrive inn data i en ny kolonne i dataarkvisning. Når du oppretter et felt ved å skrive inn data i dataarkvisning, tilordnes feltet automatisk en datatype i Access, basert på verdien du angir. Hvis det du skriver inn ikke antyder noe annet, velges datatypen Tekst. Du kan om nødvendig endre datatypen ved hjelp av båndet.

Eksempler på automatisk gjenkjenning av datatype

Tabellen nedenfor viser hvordan automatisk gjenkjenning av datatype fungerer i dataarkvisning.

Hvis du skriver inn:

Det opprettes et felt i Access med datatypen:

John

Tekst

http://www.contoso.com

Du kan bruke et hvilket som helst gyldig prefiks for Internett-protokoll. For eksempel er http://, https:// og mailto: gyldige prefikser.

Hyperkobling

1

Tall, langt heltall

50 000

Tall, langt heltall

50 000,99

Tall, dobbelt

50 000,389

Tall, dobbelt

12/67

Dato- og klokkeslettformatene som blir gjenkjent, er fra brukerinnstillingene.

Dato/klokkeslett

31. desember 2016

Dato/klokkeslett

10:50:23

Dato/klokkeslett

kl. 10:50

Dato/klokkeslett

17:50

Dato/klokkeslett

$ 12,50

Valutasymbolet som gjenkjennes, er fra brukerinnstillingene.

Valuta

21,75

Tall, dobbelt

123,00 %

Tall, dobbelt

3.46E+03

Tall, dobbelt

Til toppen av siden

Tabellrelasjoner

Selv om hver tabell lagrer data om forskjellige emner, lagrer tabellene i en Access-database vanligvis data om emner som er relatert til hverandre. En database kan for eksempel inneholde:

 • En kundetabell med firmaets kunder og tilhørende adresser

 • En produkttabell med produktene du selger, inkludert priser og bilder for hver vare

 • En ordretabell som sporer kundeordrer

Fordi du lagrer data om forskjellige emner i separate tabeller, trenger du en måte å knytte dataene sammen slik at du enkelt kan kombinere relaterte data fra de separate tabellene. Hvis du vil koble data som er lagret i forskjellige tabeller, kan du opprette relasjoner. En relasjon er en logisk forbindelse mellom to tabeller som spesifiserer de feltene som tabellene har til felles. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Veiledning for tabellrelasjoner.

Til toppen av siden

Nøkler

Felt er en del av en tabellrelasjon som kalles nøkler. En nøkkel består vanligvis av ett felt, men den kan bestå av flere felt. Det finnes to typer nøkler:

 • Primærnøkkel    En tabell kan bare ha én primærnøkkel. En primærnøkkel består av ett eller flere felt som unikt identifiserer hver post du lagrer i tabellen. Det er ofte et unikt identifikasjonsnummer, for eksempel et ID-nummer, et serienummer eller en kode som fungerer som en primærnøkkel. Du kan for eksempel ha en kundetabell der hver kunde har et unikt kunde-ID-nummer. Feltet for kunde-ID er primærnøkkelen til Kunder-tabellen. Når en primærnøkkel inneholder mer enn ett felt, er den vanligvis sammensatt av eksisterende felt som gir unike verdier når de blir samlet. Du kan for eksempel bruke en kombinasjon av etternavn, fornavn og fødselsdato som primærnøkkel for en tabell om personer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til eller endre primærnøkkelen for en tabell.

 • Sekundærnøkkel    En tabell kan også ha én eller flere sekundærnøkler. En sekundærnøkkel inneholder verdier som tilsvarer verdier i primærnøkkelen til en annen tabell. Du kan for eksempel ha en ordretabell der hver ordre har et kunde-ID-nummer som tilsvarer en post i en kundetabell. Feltet for kunde-ID er en sekundærnøkkel for ordretabellen

Verdisamsvar mellom nøkkelfelt utgjør grunnlaget til en tabellrelasjon. Du bruker en tabellrelasjon til å kombinere data fra relaterte tabeller. Anta for eksempel at du har en kundetabell og en ordretabell. I kundetabellen identifiseres hver post av primærnøkkelfeltet ID.

Du kan knytte hver ordre til en kunde ved å legge til et sekundærnøkkelfelt som tilsvarer ID-feltet i kundetabellen, i ordretabellen og deretter opprette en relasjon mellom de to nøklene. Når du legger til en post i ordretabellen, bruker du en verdi for kunde-ID som kommer fra kundetabellen. Når du vil vise informasjon om kunden for en ordre, bruker du relasjonen til å identifisere hvilke data i kundetabellen som tilsvarer hvilke poster i ordretabellen.

En tabellrelasjon i Access vist i Relasjoner-vinduet

1. En primærnøkkel identifisert av nøkkelikonet ved siden av feltnavnet.

2. En sekundærnøkkel – legg merke til at nøkkelikonet mangler.

Ikke legg til et felt hvis du forventer at hver unike enhet representert i tabellen, kan kreve mer enn verdien for feltet. Fortsettelse på foregående eksempel: hvis du vil begynne å spore ordrer gjort av kundene dine, legger du ikke til et felt i tabellen, for hver kunde vil ha mer enn én ordre. I stedet kan du opprette en ny tabell for å lagre ordrer og deretter opprette en relasjon mellom de to tabellene.

Til toppen av siden

Fordeler ved å bruke relasjoner

Det har følgende fordeler å holde data atskilt i relaterte tabeller:

 • Konsekvens    Siden hvert dataelement bare registreres én gang i én tabell, er det mindre fare for tvetydighet eller inkonsekvens. Du lagrer for eksempel kundens navn bare én gang i en tabell for kunder, i stedet for å lagre det gjentatte ganger (og muligens inkonsekvent) i en tabell som inneholder ordredata.

 • Effektivitet    Hvis du registrerer data bare ett sted, bruker du mindre diskplass. Dessuten er små tabeller raskere enn store tabeller. Hvis du ikke bruker separate tabeller for separate emner, introduserer du nullverdier (mangel på data) og redundans i tabellene, og dette kan sløse med plassen og påvirke ytelsen.

 • Forståelse    Utformingen av en database er enklere å forstå hvis emnene deles i tabeller.

Planlegg tabellene med tanke på relasjoner. Du kan bruke oppslagsveiviseren til å opprette et sekundærnøkkelfelt, hvis tabellen som inneholder den tilsvarende primærnøkkelen allerede finnes. Oppslagsveiviseren oppretter relasjonen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette eller slette et oppslagsfelt.

Til toppen av siden

Se også

Opprette en tabell og legge til felt

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×