Insert, delete, or change a section break

Inndelinger gir deg mulighet til å angi et bestemt sideoppsett og formateringsalternativer (for eksempel linjenummerering, spalter eller topptekster og bunntekster) for forskjellige deler av et dokument. Ved å bruke inndelinger, for eksempel, kan du formatere innledningen av en rapport som en enkelt spalte, og deretter formatere brødteksten i rapporten som to spalter. Word behandler et dokument som en enkelt inndeling til du setter inn et inndelingsskift.

Dokument som inneholder inndelingsskift

   Bildeforklaring 1 Inndeling formatert som en enkelt spalte

   Bildeforklaring 2 Inndelingsskiftet som styrer oppsettet og formateringen av den foregående inndelingen identifisert av 1

   Bildeforklaring 3 Inndeling formatert som to spalter

  Bildeforklaring 4 Inndelingsskiftet som styrer oppsettet og formateringen av den foregående inndelingen identifisert av 3

Hver inndelingsskift styrer oppsettet og formateringen av inndelingen før skiftet. Hvis du for eksempel sletter et inndelings SKIFT, får teksten før Break anskaffer all formatering av inndelingen som kommer etter pausen. Hvis du sletter det første inndelings skiftet (2) i illustrasjonen ovenfor, formateres den første inndelingen som to kolonner. Der siste avsnittsmerke (¶) i dokumentet styrer inndelingsoppsettet og formateringen av den siste inndelingen i dokumentet. Hvis dokumentet ikke inneholder inndelinger, styrer det siste avsnittsmerket oppsettet og formateringen i hele dokumentet.

Viktig!: Fremgangsmåtene nedenfor forutsetter at du er i utskriftsoppsettsvisning. Hvis du ikke er i utskriftsoppsettsvisning, klikker du UtskriftsoppsettVis-menyen.

Sette inn et inndelingsskift

 1. Klikk der du vil at en ny inndeling skal begynne.

 2. Klikk Oppsett > Skift, og klikk deretter typen inndelingsskift du vil bruke.

  Inndelingsskift-menyen er uthevet på Oppsett-fanen

  Obs!:  Hvis du vil legge til et sideskift, klikker du Side. Lær mer om å legge til sideskift i dokumentet.

Ulike typer inndelingsskift

Inndelingsskift

Beskrivelse

Neste side

Inndelingsskiftkommandoen Neste side for å starte en ny inndeling på neste side i et Word-dokument

Starter den nye inndelingen på neste side.

Fortløpende

Inndelingsskiftkommandoen Fortløpende som starter en ny inndeling på samme side i et Word-dokument

Starter den nye inndelingen på samme side. Dette inndelingsskiftet er spesielt nyttig for dokumenter med kolonner. Du kan bruke det til å endre antall kolonner uten å begynne på en ny side.

Partallsside

Inndelingsskiftkommandoen partallssider for å starte en ny inndeling på neste partallsside i et Word-dokument

Starter den nye inndelingen på neste partallsside. Hvis du for eksempel setter inn et partallssideskift på slutten av side 3, starter neste inndeling på side 4.

Oddetallsside

Inndelingsskiftkommandoen Oddetallssider for å starte en ny inndeling på neste oddetallsside i et Word-dokument

Starter den nye inndelingen på neste oddetallsside. Hvis du for eksempel setter inn et oddetallssideskift på slutten av side 3, starter neste inndeling på side 5.

Slette et inndelingsskift

Hvis du har lagt til inndelingsskift i et dokument, er det enklest å se hvor de starter og slutter, ved at du viser formateringsmerker:

 1. Klikk Vis alle tegn som ikke skrives utHjem-fanen.

  Vise redigeringsmerker er uthevet på Hjem-fanen

 2. Klikk inndelingsskiftet for å merke det, og trykk DEL. Inndelingsskift ser slik ut:

  Bilde av inndelingsskift

Obs!:  Når du sletter et inndelingsskift, slår Word teksten før og etter inndelingsskiftet sammen til én inndeling. Den nye inndelingen bruker formateringen fra den andre inndelingen (den som etterfulgte inndelingsskiftet).

Endre typen inndelingsskift

 1. Klikk i inndelingen du vil endre.

 2. Klikk DokumentFormat-menyen, og klikk deretter Oppsett-fanen.

 3. Klikk typen inndelings Skift du vil bruke, i delen Start -listen.

Viktig!: Fremgangsmåtene nedenfor forutsetter at du er i utskriftsoppsettsvisning. Hvis du ikke er i utskriftsoppsettsvisning, klikker du UtskriftsoppsettVis-menyen.

Sette inn et inndelingsskift

 1. Klikk i dokumentet der du vil sette inn et inndelingsskift.

 2. Klikk SkiftOppsett-fanen under Utskriftsformat, og klikk deretter ønsket type inndelingsskift.

  Oppsett fanen i Word, Sideoppsett-gruppen

  Tabellen nedenfor viser eksempler på de ulike typene inndelingsskift du kan sette inn. I hver illustrasjon representerer en dobbel prikket linje et inndelingsskift.

Typer inndelingsskift

Beskrivelse

Neste side

Setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på neste side.

Dokument som inneholder inndelingsskift for neste side

Fortløpende

Setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på samme side.

Dokument som inneholder kontinuerlige inndelingsskift

Partallsside

Setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på neste partallsside.

Dokument som inneholder jevne inndelingsskift

Oddetallsside

Setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på neste oddetallsside.

Dokument som inneholder ujevne inndelingsskift

Slette et inndelingsskift

 1. Klikk før inndelingsskiftet du vil slette.

  Hvis inndelingsskiftet ikke vises, klikker du Vis-knappen på verktøylinjen Standard.

 2. Trykk slette .

  Hvis tastaturet ditt ikke har en slette -tast, holder du nede SHIFT og trykker på høyre piltast Pil , og deretter trykker du DELETE.

  Obs!: Når du sletter et inndelingsskift, sletter du også inndelingsformateringen av teksten i inndelingen før skiftet. Denne teksten blir en del av den påfølgende inndelingen, og tar i bruk all formatering i denne inndelingen, inkludert marger.

Endre typen inndelingsskift

 1. Klikk i inndelingen du vil endre.

 2. Klikk DokumentFormat-menyen, og klikk deretter Oppsett-fanen.

 3. Klikk ønsket type inndelingsskift på hurtigmenyen Inndelingsstart.

Se også

Dokumentet inneholder uønskede sideskift

Legge til sidetall

Fjern sidetall

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×