Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Gjelder for

BoundObjectFrame-objektet

Image-objektet

OptionButton-objektet

SubForm-objektet

CheckBox-objektet

Label-objektet

OptionGroup-objektet

TabControl-samlingen

ComboBox-objektet

Line-objektet

Page-objektet

TextBox-objektet

CommandButton-objektet

ListBox-objektet

PageBreak-objektet

ToggleButton-objektet

CustomControl-objektet

ObjectFrame-objektet

Rectangle-objektet

Du kan bruke egenskapen IsVisible i Visual Basic for Applications (VBA)-kode for å finne ut om en kontroll på en rapport er synlig. Lese/skrive Boolsk.

uttrykk.IsVisible

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Kommentarer

Egenskapen IsVisible bruker følgende innstillinger.

Innstilling

Beskrivelse

True

(Standard) Kontrollen er synlig.

False

Kontrollen vises ikke.

Obs!: Du kan angi egenskapen IsVisible bare i hendelsen Skriv ut for en rapportinndeling som inneholder kontrollen.

Du kan bruke egenskapen IsVisible sammen med egenskapen HideDuplicates til å bestemme når en kontroll i en rapport vises, og vise eller skjule andre kontroller som et resultat. Du kan for eksempel skjule en linjekontroll når en tekstboks-kontroll skjules, siden den inneholder dupliserte verdier.

Eksempel

Følgende eksempel bruker egenskapen IsVisible for en tekstboks for å kontrollere visningen av en linjekontroll i en rapport. Rapporten er basert på en tabell med produkter og bruker tre kontroller med følgende egenskaper.

Egenskaper

Linjekontroll

Tekstboks #1

Tekstboks #2

Navn

Line0

CategoryID

ProductName

ControlSource

CategoryID

ProductName

HideDuplicates

Ja

Nei

Venstre

0

0

2.0

Øverst

0

.1

.1

Bredde

4.0

1.0

1.0


Lim inn følgende kode i deklarasjonsinndelingen i rapportmodulen, og vis deretter rapporten for å se linjeformateringen som kontrolleres av egenskapen IsVisible:

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
If Me!CategoryID.IsVisible Then
Me!Line0.Visible = True
Else
Me!Line0.Visible = False
End If
End Sub

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×