Kalle tilbake eller erstatte en melding som er sendt

Kalle tilbake eller erstatte en melding som er sendt

Med tilbakekalling av melding tilbakekalles en melding du har sendt, fra postboksene til mottakerne som ikke har åpnet den. Du kan også bytte den ut med en erstatningsmelding. Hvis du for eksempel glemte å inkludere et vedlegg, kan du prøve å kalle tilbake meldingen og deretter sende en erstatningsmelding med vedlegget.

Tilbake kalling av meldinger er tilgjengelig når du klikker Send og er bare tilgjengelig hvis både du og mottakeren har enMicrosoft 365-eller Microsoft Exchange-e-postkonto i samme organisasjon.

Kalle tilbake og erstatte en melding du har sendt

 1. Velg Sendte elementer -mappen i mapperute til venstre i Outlook-vinduet.

 2. Åpne meldingen du vil kalle tilbake. Du må dobbeltklikke for å åpne meldingen. Hvis du merker meldingen slik at den vises i leseruten, kan du ikke kalle den tilbake.

 3. Velg handlinger > tilbake kall denne meldingenmelding -fanen.

  Tilbakekall en melding

  Obs!: 

  • Hvis kommandoen Kall tilbake denne meldingen ikke vises, har du sannsynligvis ikke en Exchange-konto, eller så er ikke funksjonen tilgjengelig i organisasjonen.

  • Du kan ikke tilbakekalle en melding som er beskyttet av Azure Information Protection.

  • Du kan ikke tilbakekalle en melding i Outlook på nettet.

 4. Klikk Slette uleste kopier av denne meldingen eller Slette uleste kopier og erstatte dem med en ny melding, og klikk deretter OK.

  Tilbakekall denne meldingsboksen

 5. Hvis du sender en erstatningsmelding, skriver du meldingen og klikker deretter Send.

Kontrollere tilbakekallingen

Om tilbakekallingen av en melding er vellykket eller ikke, er avhengig av mottakerens innstillinger i Outlook. Fem scenarier presenteres i følgende tabell:

Handling

Resultat

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

Det er merket av for Behandle møteinvitasjoner og svar på møteinvitasjoner og avspørringer automatisk under Oppfølging på mottakerens datamaskin.

Obs!: Du viser denne innstillingen ved å klikke Fil > Alternativer > E-post. Bla til Oppfølging-delen.

Både den opprinnelige meldingen og tilbakekallingsmeldingen blir mottatt i mottakerens innboks.

Hvis den opprinnelige meldingen ikke er lest, slettes den, og mottakeren får beskjed om at du, avsenderen, slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

Obs!: Hvis den opprinnelige meldingen er merket som lest (visning i leseruten er ikke lesing i dette scenariet) når tilbakekallingsmeldingen blir behandlet, får mottakeren beskjed om at du, avsenderen, vil slette meldingen. Meldingen blir imidlertid liggende i mottakerens Outlook-mappe.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

Det er ikke merket av for Behandle møteinvitasjoner og svar på møteinvitasjoner og avspørringer automatisk under Oppfølging på mottakerens datamaskin.

Obs!: Du viser denne innstillingen ved å klikke Fil > Alternativer > E-post. Bla til Oppfølging-delen.

Både den opprinnelige meldingen og tilbakekallingsmeldingen blir mottatt i mottakerens innboks.

Resultatet på mottakerens datamaskin blir ett av følgende:

 • Hvis mottakeren åpner tilbakekallingsmeldingen først, blir den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, har slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

 • Hvis mottakeren åpner den opprinnelige meldingen først, mislykkes tilbakekallingen, og både den opprinnelige og den nye meldingen er tilgjengelig.

Obs!: Hvis den opprinnelige meldingen er merket som lest (visning i leseruten er ikke lesing i dette scenariet) når tilbakekallingsmeldingen blir behandlet, får mottakeren beskjed om at du, avsenderen, vil slette meldingen. Meldingen blir imidlertid liggende i mottakerens Outlook-mappe.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

På mottakerens datamaskin blir den opprinnelige meldingen flyttet ut av innboksen og til en annen mappe av en regel eller av mottakeren selv, og tilbakekallingsmeldingen blir liggende i innboksen (eller flyttes også til en annen mappe).

Hvis tilbakekallingsmeldingen og den opprinnelige meldingen ligger i forskjellige mapper, får mottakeren en melding om at et forsøk på tilbakekalling mislyktes. Dette skjer uavhengig av Outlook-konfigurasjonene og lesestatusen for meldingen.

Den opprinnelige meldingen og den nye meldingen er begge tilgjengelige for mottakeren.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

På mottakerens datamaskin blir begge meldingene flyttet til samme mappe av en regel eller av mottakeren selv. Dette fører til et lignende resultat som når Outlook ikke er konfigurert slik at det behandler meldinger automatisk.

Resultatet på mottakerens datamaskin blir ett av følgende:

 • Hvis mottakeren åpner tilbakekallingsmeldingen først, blir den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

 • Hvis mottakeren åpner den opprinnelige meldingen først, mislykkes tilbakekallingen, og både den gamle og den nye meldingen er tilgjengelig.

Du sender en melding til en fellesmappe. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

Ett av følgende skjer:

 • Hvis mottakeren som leser tilbakekallingsmeldingen, har lesetilgang til alle elementene i fellesmappen, og ikke har lest den opprinnelige meldingen, lykkes tilbakekallingen, og bare den nye meldingen beholdes. Du, avsenderen, mottar en melding om at tilbakekallingen lyktes.

 • Hvis mottakeren allerede har merket den opprinnelige meldingen som lest, blir vedkommende informert om at tilbakekallingen mislyktes, og bare tilbakekallingsmeldingen slettes.

Hvis en bruker som har andre rettigheter i fellesmappen, åpner tilbakekallingsmeldingen, mislykkes tilbakekallingen, og brukeren får en melding om dette. Både den gamle og den nye meldingen blir liggende i fellesmappen.

 • Hvis mottakeren leser den opprinnelige meldingen og deretter markerer den som ulest, regnes den som aldri lest, og tilbakekallingen lykkes.

 • I fellesmappen er det leserens rettigheter, og ikke avsenderens, som avgjør om tilbakekallingen lykkes eller ikke.

Kalle tilbake og erstatte en melding du har sendt

 1. Klikk Sendte elementer i navigasjonsrute i E-post.

 2. Åpne meldingen du vil kalle tilbake og erstatte.

 3. Klikk Andre handlinger i Handlinger-gruppen på Melding-fanen, og klikk deretter Kall tilbake denne meldingen.

  Handlinger-fane

 4. Klikk på Slett uleste kopier og erstatt med en ny melding eller Slett uleste kopier og erstatt med en ny melding.

  Obs!: Hvis du sender meldingen til et stort antall personer, vil du kanskje fjerne merket for Fortell meg om tilbakekalling lykkes eller ikke for hver mottaker.

 5. Hvis du sender en erstatningsmelding, skriver du meldingen og klikker deretter Send.

Hvis du ikke ser kommandoen Kall tilbake denne meldingen, har du sannsynligvis ikke en Exchange Server-konto, eller så bruker du ikke Microsoft Office Outlook 2007. Begge deler er nødvendig for å bruke tilbakekallingsfunksjonen.

Du kan kontrollere Kontoinnstillinger-dialogboksen i Outlook for hva slags typer e-postkontoer du har i Outlook-profilen.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. I E-post-fanen viser Type-kolonnen kontotypen for hver oppføring.

  Skjermbilde

Kontrollere tilbakekallingen

Om en tilbakekalling lykkes eller mislykkes avhenger av innstillingene til mottakerne i Microsoft Outlook. Følgende fire scenarier forklarer hva som skjer i ulike situasjoner, og et ekstra scenario beskriver tilbakekalling av en melding som er sendt til en fellesmappe i Microsoft Exchange.

Handling

Resultat

Du sender en melding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

Det er merket av for Behandle forespørsler og svar ved mottak under Sporingsalternativer på mottakerens datamaskin.

(Hvis du vil vise denne innstillingen, går du til Verktøy-menyen, klikker Alternativer, E-postalternativer og deretter Sporingsalternativer.)

Både den opprinnelige meldingen og tilbakekallingsmeldingen blir mottatt i mottakerens innboks.

Hvis den opprinnelige meldingen ikke er lest, slettes den, og mottakeren får beskjed om at du, avsenderen, slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

Obs!: Hvis den opprinnelige meldingen er merket som lest (visning i leseruten er ikke lesing i dette scenariet) når tilbakekallingsmeldingen blir behandlet, får mottakeren beskjed om at du, avsenderen, vil slette meldingen. Meldingen blir imidlertid liggende i mottakerens Outlook-mappe.

Du sender en melding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

Det er ikke merket av for Behandle forespørsler svar ved mottakelse under Sporingsalternativer på mottakerens datamaskin.

(Hvis du vil vise denne innstillingen, går du til Verktøy-menyen, klikker Alternativer, E-postalternativer og deretter Sporingsalternativer.)

Både den opprinnelige meldingen og tilbakekallingsmeldingen blir mottatt i mottakerens innboks.

Ett av følgende vil skje på mottakerens datamaskin:

 • Hvis mottakeren åpner tilbakekallingsmeldingen først, blir den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, har slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

 • Hvis mottakeren åpner den opprinnelige meldingen først, mislykkes tilbakekallingen, og både den opprinnelige og den nye meldingen er tilgjengelig.

Obs!: Hvis den opprinnelige meldingen er merket som lest (visning i leseruten er ikke lesing i dette scenariet) når tilbakekallingsmeldingen blir behandlet, får mottakeren beskjed om at du, avsenderen, vil slette meldingen. Meldingen blir imidlertid liggende i mottakerens Outlook-mappe.

Du sender en melding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

På mottakerens datamaskin blir den opprinnelige meldingen flyttet til en annen mappe av en regel eller av mottakeren selv, og tilbakekallingsmeldingen blir liggende i innboksen (eller flyttes også til en annen mappe).

Hvis tilbakekallingsmeldingen og den opprinnelige meldingen ligger i forskjellige mapper, får mottakeren en melding som indikerer at et forsøk på tilbakekalling mislyktes. Dette skjer uavhengig av Outlook-konfigurasjonene og lesestatusen for meldingen.

Den opprinnelige meldingen og den nye meldingen er begge tilgjengelige for mottakeren.

Obs!: Hvis mottakeren leser den opprinnelige meldingen og deretter merker den som ulest, vil Outlook behandle den som om den aldri har blitt lest, og anser tilbakekallingen som vellykket.

Du sender en melding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

På mottakerens datamaskin blir begge meldingene flyttet til samme mappe av en regel eller av mottakeren selv. Dette fører til et lignende resultat som når Outlook ikke er konfigurert slik at det behandler meldinger automatisk.

Ett av følgende vil skje på mottakerens datamaskin:

 • Hvis mottakeren åpner tilbakekallingsmeldingen først, blir den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

 • Hvis mottakeren åpner den opprinnelige meldingen først, mislykkes tilbakekallingen, og både den gamle og den nye meldingen er tilgjengelig.

Obs!: Hvis mottakeren leser den opprinnelige meldingen og deretter merker den som ulest, vil Outlook behandle den som om den aldri har blitt lest, og anser tilbakekallingen som vellykket.

Du sender en e-postmelding til en fellesmappe. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

Ett av følgende skjer:

 • Hvis mottakeren som leser tilbakekallingsmeldingen, har lesetilgang til alle elementene i fellesmappen, og ikke har lest den opprinnelige meldingen, lykkes tilbakekallingen, og bare den nye meldingen beholdes. Du, avsenderen, mottar en melding som indikerer at tilbakekallingen lyktes.

 • Hvis mottakeren allerede har merket den opprinnelige meldingen som lest, blir vedkommende informert om at tilbakekallingen mislyktes, og bare tilbakekallingsmeldingen slettes.

Hvis en bruker med andre rettigheter i fellesmappen åpner tilbakekallingsmeldingen, mislykkes tilbakekallingen, og brukeren får en melding om dette. Både den gamle og den nye meldingen blir liggende i fellesmappen.

 • Hvis mottakeren leser den opprinnelige meldingen og deretter merker den som ulest, vil Outlook behandle den som om den aldri har blitt lest, og anser tilbakekallingen som vellykket.

 • I fellesmappen er det leserens rettigheter, og ikke avsenderens, som avgjør om tilbakekallingen lykkes eller ikke.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×