Keyboard shortcuts for working with shapes, text boxes, and WordArt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Tastatursnarveiene som beskrives i denne artikkelen, refererer til amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma (,).

Hurtigtaster for arbeid med SmartArt-grafikk, kan du se hurtigtaster for SmartArt-grafikk.

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (når et objekt er merket).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

ENTER

Merke alle objekter (når et objekt er merket).

CTRL+A

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla forover gjennom stabelen av objekter.

TAB etter at du har merket det øverste objektet

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla bakover gjennom stabelen av objekter.

SKIFT+TAB etter at du har merket det øverste objektet

Merke flere figurer.

Trykk og hold nede CTRL mens du klikker figurene

Merke flere figurer med tekst.

Trykk og hold nede SKIFT mens du klikker figurene

Åpne eller lukke valgruten.

ALT+F10

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SKIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SKIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Gruppere figurer, bilder eller WordArt.

CTRL+G etter at du har merket elementene du vil gruppere

Oppheve gruppering av figurer, bilder eller WordArt.

CTRL+SKIFT+G etter at du har merket gruppen du vil oppheve grupperingen for

Vise eller skjule rutenettet.

SKIFT+F9

Vise eller skjule støttelinjer.

ALT+F9

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjøre om den siste handlingen.

CTRL+Y

Tastatursnarveier for bruk i valgruten

Hvis du vil

Trykk

Åpne valgruten.

ALT+F10

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Legge til et annet objekt i valget.

SKIFT+MELLOMROM

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+ENTER

Flytte et merket element fremover.

CTRL+SKIFT+F

Flytte et merket element bakover.

CTRL+SKIFT+B

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Gi nytt navn til et fokusert element.

F2

Bytte fokus på tastaturet i valgruten mellom trevisning og knappene Vis alle og Skjul alle.

TAB eller SKIFT+TAB

Skjule alle grupper.

ALT+SKIFT+1

Vise alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (når et objekt er merket).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

SKIFT+PIL HØYRE

Merke flere figurer.

Trykk og hold nede CTRL mens du klikker figurene

Merke flere figurer med tekst.

Trykk og hold nede SKIFT mens du klikker figurene

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjøre om den siste handlingen.

CTRL+Y

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (når et objekt er merket).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merke flere figurer.

Trykk og hold nede CTRL mens du klikker figurene

Merke flere figurer med tekst.

Trykk og hold nede SKIFT mens du klikker figurene

Åpne valgruten.

ALT+F10

Merke et fokusert element (i valgruten).

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element (i valgruten).

SKIFT+ENTER

Redigere tekst i en tekstboks.

F2 eller ENTER etter at tekstboksen er merket

Rediger tekst i en figur.

F2 eller ENTER etter at figuren er merket

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SKIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SKIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjøre om den siste handlingen.

CTRL+Y

Tastatursnarveier for bruk i valgruten

Hvis du vil

Trykk

Åpne valgruten.

ALT+F10

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Legge til et annet objekt i valget.

SKIFT+MELLOMROM

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+ENTER

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (med et merket objekt).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

ENTER

Merke alle objekter (med et merket objekt)

CTRL+A

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla forover gjennom stabelen av objekter.

TAB etter at du har merket det øverste objektet

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla bakover gjennom stabelen av objekter.

SKIFT+TAB etter at du har valgt det øverste objektet

Merke flere figurer.

Trykk og hold nede CTRL mens du klikker figurene

Merke flere figurer med tekst.

Trykk og hold nede SKIFT mens du klikker figurene

Åpne eller lukke valgruten.

ALT+F10

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Gruppere figurer, bilder eller WordArt.

CTRL+G etter at du har valgt elementene du vil gruppere

Oppheve gruppering av figurer, bilder eller WordArt.

CTRL+SKIFT+G etter at du har valgt gruppen du vil oppheve grupperingen for

Vise eller skjule rutenettet.

SKIFT+F9

Vise eller skjule støttelinjer.

ALT+F9

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Kopier attributtene til en figur

 1. Merke figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tilknyttet tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten og attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere figurattributtene.

 3. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å merke figuren eller objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Redigere et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk TAB eller SKIFT + TAB for å merke objektet du vil bruke.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Trykk pil ned for å velge < variabel > objektet, Skriv inn eller HØYREPIL for å vise menyen sekundær, og velg deretter Rediger.

Sette inn SmartArt-grafikk

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Trykk piltastene for å merke typen SmartArt-grafikkbilde du vil ha.

 3. Trykk TAB, og trykk deretter piltastene for å merke SmartArt-grafikklayouten du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, N for å vise kategorien Sett inn.

 2. Bruk piltastene til å flytte til Tekstboksen i tekst-gruppen.

  Hvis du har slått på støtte for østasiatiske språk på datamaskinen, bruker du piltasten til å merke enten Horisontal tekstboks eller Vertikal tekstboks.

 3. Trykk CTRL+ENTER.

 4. Skriv inn ønsket tekst.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N og W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

Merke figurer

Obs!: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Trykk TAB for å bla fremover (eller SKIFT + TAB for å bla bakover) gjennom figurer eller objekter til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

 • Bruk valgruten hvis du vil merke flere elementer. Når du skal åpne valgruten, trykker du og slipper ALT, H, SL og deretter P.

Tastatursnarveier for bruk i valgruten

Hvis du vil

Trykk

Åpne valgruten.

ALT+F10

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Legge til et annet objekt i valget.

SKIFT+MELLOMROM

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+ENTER

Flytte et merket element fremover.

CTRL+SKIFT+F

Flytte et merket element bakover.

CTRL+SKIFT+B

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Gi nytt navn til et fokusert element.

F2

Bytte fokus på tastaturet i valgruten mellom trevisning og knappene Vis alle og Skjul alle.

TAB eller SKIFT+TAB

Skjule alle grupper.

ALT+SKIFT+1

Vise alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Redigere punkter i figur

Obs!: Klikk figuren, og trykk deretter ALT+J+D+E+E.

 • Hvis du vil legge til et punkt, klikker du figurens omriss med du trykker CTRL.

 • Hvis du vil slette et punkt, klikker du punktet mens du trykker CTRL.

 • Hvis du vil la punktet behandles som et utjevningspunkt, trykker du SKIFT mens du drar et av håndtakene som er knyttet til punktet. Så snart du er ferdig med å dra, vil punktet endres til et utjevningspunkt. Et utjevningspunkt forbinder to linjesegmenter av lik lengde.

 • Hvis du vil at punktet skal behandles som et utjevningspunkt, trykker du CTRL mens du drar et av håndtakene som er knyttet til punktet. Så snart du slutter å dra, vil punktet endres til et rett punkt. Et rett punkt forbinder to linjesegmenter av forskjellig lengde.

 • Hvis du vil at punktet skal behandles som et hjørnepunkt, trykker du ALT mens du drar et av håndtakene som er knyttet til punktet. Så snart du slutter å dra, vil punktet endres til et hjørnepunkt. Et hjørnepunkt forbinder to linjesegmenter, der ett segment peker i et annen retning.

 • Hvis du vil annullere endringen av punkt- og linjesegmenter, trykker du ESC før du slipper museknappen.

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (med et merket objekt).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merke flere figurer.

Trykk og hold nede CTRL mens du klikker figurene

Merke flere figurer med tekst.

Trykk og hold nede SKIFT mens du klikker figurene

Åpne valgruten.

ALT+F10

Merke et fokusert element (i valgruten).

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element (i valgruten).

SKIFT+ENTER

Redigere tekst i en tekstboks.

F2 eller ENTER etter at tekstboksen er merket

Rediger tekst i en figur.

F2 eller ENTER etter at figuren er merket

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Kopier attributtene til en figur

 1. Merk figuren med attributtene du vil kopiere.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere figurattributtene.

 3. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å merke figuren eller objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Rediger et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Trykk pil ned for å velge < variabel > objektet, Skriv inn eller HØYREPIL for å vise menyen sekundær, og velg deretter Rediger.

Sette inn et objekt

 1. Trykk ALT, N og deretter J.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.

  • Trykk pil ned to ganger for å velge kategorien Opprett fra fil, og skriv deretter inn navnet på objektet du vil sette inn eller Bla til filen.

Sette inn SmartArt-grafikk

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Trykk piltastene for å merke typen SmartArt-grafikkbilde du vil ha.

 3. Trykk TAB, og trykk deretter piltastene for å merke SmartArt-grafikklayouten du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, N, og trykk deretter X.

 2. Trykk piltastene for å merke ønsket tekstboks, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Når du er ferdig med å skrive og du vil bytte tilbake til tekstredigering i dokumentet, trykker du ESC.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Trykk ESC.

Merke figurer

Obs!: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Bla til krets fremover (eller SKIFT + TAB for å bla bakover) gjennom figurer eller objekter til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

Tastatursnarveier for bruk i valgruten

Hvis du vil

Trykk

Åpne valgruten.

ALT+F10

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Legge til et annet objekt i valget.

SKIFT+MELLOMROM

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+ENTER

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Redigere punkter i figur

Obs!: Klikk figuren, og trykk deretter ALT+J+D+E+E.

 • Hvis du vil legge til et punkt, klikker du figurens omriss med du trykker CTRL.

 • Hvis du vil slette et punkt, klikker du punktet mens du trykker CTRL.

 • Hvis du vil la punktet behandles som et utjevningspunkt, trykker du SKIFT mens du drar et av håndtakene som er knyttet til punktet. Så snart du er ferdig med å dra, vil punktet endres til et utjevningspunkt. Et utjevningspunkt forbinder to linjesegmenter av lik lengde.

 • Hvis du vil at punktet skal behandles som et utjevningspunkt, trykker du CTRL mens du drar et av håndtakene som er knyttet til punktet. Så snart du slutter å dra, vil punktet endres til et rett punkt. Et rett punkt forbinder to linjesegmenter av forskjellig lengde.

 • Hvis du vil at punktet skal behandles som et hjørnepunkt, trykker du ALT mens du drar et av håndtakene som er knyttet til punktet. Så snart du slutter å dra, vil punktet endres til et hjørnepunkt. Et hjørnepunkt forbinder to linjesegmenter, der ett segment peker i et annen retning.

 • Hvis du vil annullere endringen av punkt- og linjesegmenter, trykker du ESC før du slipper museknappen.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter og vise plassholdere for objekter.

CTRL+6

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (med et merket objekt).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla forover gjennom stabelen av objekter.

TAB etter at du har merket det øverste objektet

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla bakover gjennom stabelen av objekter.

SKIFT+TAB etter at du har valgt det øverste objektet

Åpne valgruten.

ALT, H, FD og deretter P

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Kopier attributtene til en figur

 1. Merke figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tilknyttet tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten og attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere figurattributtene.

 3. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å merke figuren eller objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Rediger et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Trykk PIL NED for å velge <variabel> Objekt, og deretter for å velge Rediger.

Sette inn SmartArt-grafikk

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Trykk piltastene for å merke typen SmartArt-grafikkbilde du vil ha.

 3. Trykk TAB, og trykk deretter piltastene for å merke SmartArt-grafikklayouten du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, og trykk deretter N og trykk deretter x.

 2. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn tekstboksen.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N og W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

Merke figurer

Obs!: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Trykk TAB for å bla fremover (eller SKIFT + TAB for å bla bakover) gjennom figurer eller objekter til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

 • Hvis du vil merke flere elementer, bruker du valgruten. Hvis du vil åpne valgruten, trykk og slipp ALT, H, FD og deretter P.

Tastatursnarveier for bruk i valgruten

Hvis du vil

Trykk

Åpne valgruten.

ALT, H, FD og deretter P

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+MELLOMROM eller SKIFT+ENTER

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (med et merket objekt).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Kopier attributtene til en figur

 1. Merke figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tilknyttet tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten og attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere figurattributtene.

 3. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å merke figuren eller objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Rediger et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Trykk pil ned for å velge <variabel > objektet, og deretter for å velge Rediger.

Sette inn et objekt

 1. Trykk ALT, N og deretter J.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.

  • Trykk CTRL+TAB hvis du vil bytte til kategorien Opprett fra fil, og skriv deretter inn filnavnet på objektet du vil sette inn, eller bla gjennom til filen.

Sette inn SmartArt-grafikk

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Trykk piltastene for å merke typen SmartArt-grafikkbilde du vil ha.

 3. Trykk TAB, og trykk deretter piltastene for å merke SmartArt-grafikklayouten du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, N, og trykk deretter X.

 2. Trykk piltastene for å merke ønsket tekstboks, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Når du er ferdig med å skrive inn og vil gå tilbake til tekstredigering i dokumentet, trykker SKIFT + F10, velger Avslutt tekstredigering på hurtigmeny, og deretter trykker du ESC.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Trykk TAB og deretter ENTER.

Merke figurer

Obs!: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Trykk TAB for å bla fremover (eller SKIFT + TAB for å bla bakover) gjennom figurer eller objekter til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (med et merket objekt).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

ENTER

Merke alle objekter.

CTRL+A (i kategorien Lysbilder)

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla forover gjennom stabelen av objekter.

TAB etter at du har merket det øverste objektet

Merke et objekt som ligger under andre objekter, og bla bakover gjennom stabelen av objekter.

SKIFT+TAB etter at du har valgt det øverste objektet

Åpne valgruten.

ALT, H, SL og deretter P

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Gruppere figurer, bilder eller WordArt.

CTRL+G etter at du har valgt elementene du vil gruppere

Oppheve gruppering av figurer, bilder eller WordArt.

CTRL+SKIFT+G etter at du har valgt gruppen du vil oppheve grupperingen for

Vise eller skjule rutenettet.

SKIFT+F9

Vise eller skjule støttelinjer.

ALT+F9

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Kopier attributtene til en figur

 1. Merke figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tilknyttet tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten og attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere figurattributtene.

 3. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å merke figuren eller objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Rediger et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Trykk PIL NED for å velge <variabel> Objekt, og deretter for å velge Rediger.

Sette inn SmartArt-grafikk

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Trykk piltastene for å merke typen SmartArt-grafikkbilde du vil ha.

 3. Trykk TAB, og trykk deretter piltastene for å merke SmartArt-grafikklayouten du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, N og X.

 2. Trykk tabulatortasten for å flytte til Tekstboks, som er plassert i kategorien Sett inn i Tekst-gruppen.

  Hvis du har slått på støtte for østasiatiske språk på datamaskinen, bruker du piltasten til å merke enten Horisontal tekstboks eller Vertikal tekstboks.

 3. Trykk CTRL+ENTER.

 4. Skriv inn ønsket tekst.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N og W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

Merke figurer

Obs!: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Trykk TAB for å bla fremover (eller SKIFT + TAB for å bla bakover) gjennom figurer eller objekter til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

 • Bruk valgruten hvis du vil merke flere elementer. Når du skal åpne valgruten, trykker du og slipper ALT, H, SL og deretter P.

Tastatursnarveier for bruk i valgruten

Hvis du vil

Trykk

Åpne valgruten.

ALT, H, SL og deretter P

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+MELLOMROM eller SKIFT+ENTER

Flytte et merket element fremover.

CTRL+SKIFT+F

Flytte et merket element bakover.

CTRL+SKIFT+B

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Gi nytt navn til et fokusert element.

F2

Bytte fokus på tastaturet i valgruten mellom trevisning og knappene Vis alle og Skjul alle.

TAB eller SKIFT+TAB

Skjule alle grupper.

ALT+SKIFT+1

Vise alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (med et merket objekt).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Kopier attributtene til en figur

 1. Merke figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tilknyttet tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten og attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere figurattributtene.

 3. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å merke figuren eller objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Rediger et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Trykk PIL NED for å velge <variabel> Objekt, og deretter for å velge Rediger.

Sette inn et objekt

 1. Trykk ALT, N og deretter J.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.

  • Trykk CTRL+TAB hvis du vil bytte til kategorien Opprett fra fil, og skriv deretter inn filnavnet på objektet du vil sette inn, eller bla gjennom til filen.

Sette inn SmartArt-grafikk

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Trykk piltastene for å merke typen SmartArt-grafikkbilde du vil ha.

 3. Trykk TAB, og trykk deretter piltastene for å merke SmartArt-grafikklayouten du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, N, og trykk deretter X.

 2. Trykk piltastene for å merke ønsket tekstboks, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Når du er ferdig med å skrive inn og vil gå tilbake til tekstredigering i dokumentet, trykker SKIFT + F10, velger Avslutt tekstredigering på hurtigmeny, og deretter trykker du ESC.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Trykk TAB og deretter ENTER.

Merke figurer

Obs!: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Bla til krets fremover (eller SKIFT + TAB for å bla bakover) gjennom figurer eller objekter til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×