Kjøre en lagret import- eller eksportspesifikasjon

Når du kjører en import- eller eksportveiviser i Access, kan du lagre de anvendte innstillingene som en spesifikasjon, slik at du kan gjenta import- eller eksportoperasjonen når som helst.

Hvis du skal lagre en spesifikasjon, må du først kjøre en import- eller eksportoperasjon. Du kan imidlertid bruke en eksisterende spesifikasjon for en operasjon som du aldri tidligere har utført, gitt at operasjonen oppfyller en av følgende betingelser:

 • Hvis den eneste forskjellen mellom operasjonen du vil kjøre og en eksisterende spesifikasjon, er navnet på kildefilen (ved importoperasjoner) eller målfilen (ved eksportoperasjoner), kan du endre navnet på kilde- eller målfilen nevnt i den eksisterende spesifikasjonen, og deretter kjøre spesifikasjonen.

 • Hvis du trenger å eksportere formaterte data, og den eneste forskjellen mellom operasjonen du vil utføre og en eksisterende spesifikasjon, er kolonne- eller filterinnstillingene, kan du endre innstillingene for kolonne og filter i spesifikasjonen. Gjeldende innstillinger for kolonne- og filter avgjør alltid hva som eksporteres, ikke innstillingene som var i bruk da spesifikasjonen ble opprettet.

Kjøre en lagret import- eller eksportspesifikasjon fra Access

Når du har lagret detaljene som en spesifikasjon, kan du utføre følgende trinn når du vil gjenta operasjonen.

Kjøre spesifikasjonen

 1. Åpne Access-databasen som inneholder spesifikasjonen, hvis den ikke allerede er åpen. Når du kjører en importspesifikasjon, er den gjeldende databasen målet. Når du kjører en eksportspesifikasjon, er den gjeldende databasen kilden.

 2. Hvis spesifikasjonen eksporterer formaterte data til en Excel-arbeidsbok eller et Word-dokument, åpner du objektet og kontrollerer at feltene du vil eksportere, ikke er skjult i visningen. På samme måte ser du gjennom filterinnstillingene for å sikre at alle postene du vil eksportere, er synlige i visningen.

 3. På fanen Eksterne data klikker du på Lagrede importer eller Lagrede eksporter for å åpne dialogboksen Behandle dataoppgaver.

 4. I dialogboksen Behandle dataoppgaver klikker du på spesifikasjonen du vil kjøre, på fanen Lagrede importer eller Lagrede eksporter.

 5. Hvis du vil endre kildefilen (når du kjører en importoperasjon) eller målfilen (når du kjører en eksportoperasjon), klikker du på banen til filen for å redigere den.

  Du kan endre kilde- eller målfiler, men vær oppmerksom på at den nye filen du angir, må oppfylle alle kravene for å fullføre operasjonen.

 6. Før du klikker på Kjør, må du kontrollere at kilde- og målfilene eksisterer, at kildedataene er klar for import, og at operasjonen ikke uforvarende overskriver alle data i målfilen. Gjør alt som du vanligvis hadde gjort for å sikre en vellykket veiviseroperasjon, før du kjører en lagret spesifikasjon.

 7. Klikk Kjør.

  Access viser en melding som angir statusen for operasjonen. Hvis operasjonen mislykkes, kan du feilsøke feilen på samme måte som ved bruk av veiviseren.

  Tips!: Hvis meldingen ikke angir årsaken til feilen, kan du prøve å starte import- eller eksportveiviseren, og deretter gå gjennom dialogboksene for å utføre den samme operasjonen.

Kjøre en lagret import- eller eksportspesifikasjon fra Outlook

Hvis du har konfigurert spesifikasjonen som en Outlook-oppgave, kan du starte operasjonen fra Outlook.

Obs!: Når du kjører spesifikasjonen fra Outlook, kan du ikke endre banen eller navnet på den eksterne filen i spesifikasjonen, før du starter operasjonen. Hvis du vil endre filnavnet i spesifikasjonen, kan du starte operasjonen fra Access, i stedet for som en oppgave fra Outlook.

Før du starter operasjonen i Outlook, må du kontrollere at Access er installert på datamaskinen, og at kilde- og målfilene finnes. Gjør alt som du vanligvis hadde gjort for å sikre en vellykket veiviseroperasjon, før du kjører en lagret spesifikasjon.

Kjøre spesifikasjonen

 1. Start Outlook, og klikk på Oppgaver i navigasjonsruten. Dobbeltklikk på oppgaven for å åpne den.

 2. Klikk på Kjør import eller Kjør eksport i gruppen Microsoft Office Access på fanen Oppgave. Klikk på OK i bekreftelsesmeldingen som vises.

  Hvis operasjonen kjøres uten feil, vises ingen melding. Hvis operasjonen mislykkes, viser Access en melding som forklarer den mest sannsynlige årsaken til feilen. Prøv å feilsøke feilen på samme måte som ved bruk av veiviseren.

  Tips!: Hvis meldingen ikke angir årsaken til feilen, kan du prøve å starte import- eller eksportveiviseren, og deretter gå gjennom dialogboksene for å utføre den samme operasjonen.

Hva mer bør jeg vite?

 • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du planlegger at spesifikasjoner kjører ved bestemte tidspunkter, kan du se artikkelen Planlegge en import- eller eksportoperasjonen.

 • Hvis du ønsker informasjon om hvordan du endrer spesifikasjonsnavn, sletter spesifikasjoner eller oppdaterer navn på kildefilene i spesifikasjoner, kan du se artikkelen Behandle dataoppgaver.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×