KJEDE.SAMMEN (funksjon)

Bruk KJEDE SAMMEN, en av tekstfunksjonene, til å slå sammen to eller flere tekststrenger til én streng.

Viktig!: I Excel 2016, Excel Mobile og Excel for nettet er denne funksjonen erstattet med CONCAT-funksjonen. Selv om KJEDE SAMMEN-funksjonen fremdeles er tilgjengelig for bakoverkompatibilitet, bør du vurdere å bruke KJED.SAMMEN heretter. Dette er fordi KJEDE SAMMEN kan bli utilgjengelig i fremtidige versjoner av Excel.

Syntaks: KJEDE.SAMMEN(texks1; [tekst2]; ...)

Eksempel:

  • =KJEDE.SAMMEN("Bestand i bekk av";A3;" ";A2;" er ";A4;"/km")

  • =KJEDE.SAMMEN(B2;" ";C2)

Argumentnavn

Beskrivelse

tekst1    (obligatorisk)

Det første elementet i sammenslåingen. Elementet kan være en tekstverdi, et tall, eller en cellereferanse.

tekst2; ...    (valgfritt)

Andre tekstelementer i sammenslåingen. Du kan ha opptil 255 elementer med opptil 8 192 tegn.

Eksempler

Hvis du vil bruke disse eksemplene i Excel, kopierer du dataene i tabellen nedenfor og limer dem inn i celle A1 i et nytt regneark.

Data

arten

Bernt

Andersen

bekkørret

Fjerde

Furu

32

Formel

Beskrivelse

=KJEDE.SAMMEN("Bestand i bekk av";A3;" ";A2;" er ";A4;"/km")

Lager en setning ved å slå sammen dataene i kolonne A med annen tekst. Resultatet er Bestand i bekk av arten bekkørret er 32/km.

=KJEDE.SAMMEN(B2;" ";C2)

Slår sammen tre ting: strengen i celle B2, et mellomrom og verdien i celle C2. Resultatet er Andreas Hauser.

=KJEDE.SAMMEN(C2;", ";B2)

Slår sammen tre ting: strengen i celle C2, en streng som består av et semikolon og et mellomrom, og verdien i celle B2. Resultatet er Andreas Hauser.

=KJEDE.SAMMEN(B3;" & ";C3)

Slår sammen tre ting: strengen i celle B3, en streng som består av et mellomrom, & og et annet mellomrom, og verdien i celle C3. Resultatet er Fourth & Pine.

=B3 & " & " & C3

Slår sammen de samme elementene som i forrige eksempel, men bruker beregningsoperatoren (&) i stedet for funksjonen KJEDE.SAMMEN. Resultatet er Fourth & Pine.

Vanlige problemer

Problem

Beskrivelse

Anførselstegn vises i resultatstrengen

Bruk semikolon til å skille tilstøtende tekstelementer. Eksempel: Excel vil vise =KJEDE.SAMMEN("Hallo ""verden") som Hallo"verden med et ekstra anførselstegn fordi semikolonet mellom tekstargumentene ble utelatt.

Tall trenger ikke å ha anførselstegn.

Sammenhengende ord

Hvis du ikke angir mellomrom mellom separate tekstoppføringer, blir ordene i tekststrengene sammenhengende. Sett inn ekstra mellomrom som en del av KJEDE.SAMMEN-formelen. Det kan du gjøre på to måter:

  • Sett inn doble anførselstegn med et mellomrom mellom dem " ". Eksempel: =KJEDE.SAMMEN("Hallo"; " "; "verden!").

  • Sett inn et mellomrom etter Tekst-argumentet. Eksempel: =KJEDE.SAMMEN("Hallo "; "verden!"). Det er satt inn et ekstra mellomrom i strengen "Hallo ".

Feilen #NAVN? vises i stedet for det forventede resultatet.

#NAVN? betyr vanligvis at det mangler anførselstegn i et Tekst-argument.

Anbefalt fremgangsmåte

Gjør du dette

Beskrivelse

Bruke tegnet & i stedet for KJEDE.SAMMEN.

Med beregningsoperatoren & kan du slå sammen tekstelementer uten å måtte bruke en funksjon.

For eksempel returnerer = a1 & B1 den samme verdien som = kjede (a1; B1). I mange tilfeller er det raskere og enklere å bruke tegnet & i stedet for KJEDE.SAMMEN for å opprette strenger.

Lær mer om hvordan du bruker beregningsoperatorer.

Bruke TEKST-funksjonen til å kombinere og formatere strenger.

TEKST-funksjonen konverterer en numerisk verdi til tekst og kombinerer tall med tekst eller symboler.

Hvis for eksempel celle a1 inneholder tallet 23,5, kan du bruke følgende formel til å formatere tallet som et valuta beløp:

=TEKST(A1;"$0,00")

Resultat: $23,50

Relatert

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×