Koble til et møte eller en telefonkonferanse via telefon

Støtte for Office 2010 ble avsluttet 13. oktober 2020

Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide fra hvor som helst, fra en hvilken som helst enhet, og fortsette å motta støtte.

Oppgrader nå

Du kan koble deg til en telefonkonferanse eller lyddelen av et elektronisk møte i Microsoft Lync 2010 ved å ringe inn. Du kan ringe inn enten som deltaker eller som leder av telefonkonferansen. Både ledere og deltakere kan bruke DTMF (Dual-Tone Multifrequency) til å administrere konferanseopplevelsen.

Obs!:  I Lync 2010 og tilleggsprogrammet Online Meeting for Microsoft Lync 2010 omtales ledere av telefonkonferanser som presentatører. Arrangøren av møtet er automatisk en leder.

Hvis du er leder av en telefonkonferanse og ringer inn uten tilgang til en datamaskin, må du angi PIN-nummeret for innringing til konferanser før du ringer.

Hva vil du gjøre?

Angi PIN-nummer for innringing til konferanser

Bli med som deltaker

Bli med på telefonkonferansen som deltaker

Dempe linjen eller høre en liste over deltakere

Koble til som leder av telefonkonferansen

Bli med på telefonkonferansen som leder

Administrere møtet ved hjelp av DTMF-kommandoer

Angi PIN-nummer for innringing til konferanser

Du må bruke bruke PIN-nummeret for innringing til konferanser hvis du planlegger å bli med som leder av telefonkonferansen. Som deltaker av telefonkonferansen kan du også bruke PIN-nummeret og jobbnummeret for å slippe inn på sikre møter – det vil si møter som er begrenset til identifiserte deltakere – uten å vente i lobbyen. Slik angir eller forandrer du PIN-nummeret for innringing til konferanser:

 1. Klikk Vis meny-pilen i hovedvinduet i Lync Alternativer-ikon , pek på Verktøy, og klikk deretter Innstillinger for innringingskonferanse.

 2. Klikk Logg på under Personlig identifikasjonsnummer (PIN) på siden Konferanseinnstillinger for oppringing og PIN-administrasjon.

 3. Velg språket du foretrekker, oppgi nettverkslegitimasjonen om nødvendig, og klikk deretter Logg på.

 4. Klikk Tilbakestill PIN-nummer under Personlig identifikasjonsnummer (PIN).

 5. Kontroller PIN-kravene, oppgi og bekreft det nye PIN-nummeret, og skriv det ned og oppbevar det på et sikkert sted.

 6. Klikk OK.

Bli med som deltaker

For de fleste telefonkonferanser i Lync er det enkelt å bli med – bare slå nummeret og spill inn navnet ditt. Når du først er koblet til samtalen, kan du dempe linjen din eller høre en liste med personene i samtalen ved å bruke DTMF-kommandoer. DTMF-kommandoer er toneoppringingskoder som du taster inn på telefontastaturet.

Bli med på telefonkonferansen som deltaker

 1. Åpne møteinnkallelsen, og noter deg oppringingsnummeret og konferanse-IDen under Bli med over telefon. Hvis du er på reise, kan du også klikke koblingen Finn et lokalt nummer i invitasjonen for å se om det er tilgjengelige oppringingsnumre for stedet der du befinner deg.

 2. Slå et av de opplistede numrene, og oppgi konferanse-IDen etterfulgt av firkanttegnet (#) når du blir bedt om det.

 3. Vent noen sekunder etter at du hører talekommandoen som begynner med "Hvis du er leder..."

 4. (Valgfritt) Hvis møtet er sikret – det vil si at det er begrenset til identifiserte deltakere – gjør du ett av følgende:

  • Oppgi jobbnummer eller internnummer og deretter PIN-nummeret ditt, når du blir bedt om å gjøre dette.

  • Vent på linjen til lederen slipper deg inn på møtet.

 5. Spill inn navnet ditt når du blir bedt om det, og trykk deretter firkanttegnet (#).

I følgende situasjoner må du vente på linjen før du kobles til samtalen:

 • Lederen har ikke koblet seg til samtalen

 • Det er en sikret samtale, og du valgte i trinn 4 ovenfor å vente i lobbyen i stedet for å oppgi internnummer og PIN-nummer.

Dempe linjen eller høre en liste over deltakere

Følgende tabell viser DTMF-kommandoene, eller toneoppringingskodene som tastes inn på telefontastaturet, som er tilgjengelige for deltakere under telefonkonferanser.

Trykk

For å gjøre dette

*1

Spille av en beskrivelse av de tilgjengelige DTMF-kommandoene, privat

*3

Spille av navnet på hver deltaker i konferansen, privat

*6

Dempe eller oppheve demping av mikrofonen

Til toppen av siden

Koble til som leder av telefonkonferansen

I tillegg til oppringingsnummeret og konferanse-IDen må du angi og notere deg PIN-nummeret for oppringing til konferanser for å kunne koble deg til en telefonkonferanse som leder. Når du har koblet deg til samtalen, kan du administrere møtelyd og andre alternativer ved hjelp av DTMF-kommandoer.

Bli med på telefonkonferansen som leder

 1. Åpne møteinnkallelsen, og noter deg oppringingsnummeret og konferanse-IDen under Bli med over telefon. Du kan også klikke koblingen Finn et lokalt nummer i invitasjonen for å se om ytterligere oppringingsnumre er tilgjengelige.

 2. Slå ett av numrene på listen, og oppgi konferanse-ID etterfulgt av firkanttegnet (#) når du blir bedt om det.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis det var du som planla møtet, trykker du stjernetasten (*) når du blir bedt om det. Oppgi deretter PIN-nummeret.

  • Hvis det ikke er du som er arrangøren av møtet, må du vente til du hører kommandoen "Trykk stjerne på nytt hvis du har blitt satt opp som møteleder". Trykk deretter stjernetasten (*), og oppgi telefonnummeret og PIN-nummeret ditt når du blir bedt om det.

Du hører "Du kobles nå til møtet som leder" før du kobles til samtalen.

Obs!:  Hvis du settes på vent eller bes om å spille inn navnet ditt, ble du ikke godkjent som leder av telefonkonferansen. Legg på, og prøv å koble deg til telefonkonferansen på nytt.

Administrere møtet ved hjelp av DTMF-kommandoer

Mens møtet pågår, kan du administrere deltakere, lyd og lobbyen ved hjelp av DTMF-kommandoene i tabellen nedenfor.

Trykk

For å gjøre dette

Tilgjengelighet

*1

Spille av en beskrivelse av de tilgjengelige DTMF-kommandoene, privat

Alle

*3

Spille av navnet på hver deltaker i konferansen, privat

Alle

*4

Dempe publikum eller gi kontrollen over dempingen tilbake til deltakerne

Viktig!:  Når demping av publikum oppheves, oppheves ikke dempingen av individuelle deltakere. Når du opphever demping av publikum, hører deltakerne en melding som forklarer hvordan de kan oppheve demping av seg selv.

Bare leder

*6

Dempe eller oppheve demping av mikrofonen

Alle

*7

Låse eller låse opp konferansen

Bare leder

*8

Gi tilgang til alle deltakere som befinner seg i lobbyen. Når du bruker denne kommandoen, vil alle som kobler seg til møtet, omgå lobbyen.

Bare leder

*9

Aktivere eller deaktivere kunngjøringer for deltakere som kobler seg til og fra konferansen. Kunngjøringene høres av alle som deltar på møtet.

Bare leder

Obs!:  Disse kommandoene kan endres basert på nettverkskonfigurasjon eller geografisk plassering. Hvis du ringer inn fra en ukjent plassering, må du kontrollere nøyaktig hvilke kommandoer som er tilgjengelige for deg ved å klikke koblingen Finn et lokalt nummer i møteinnkallelsen.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×