Kompatibilitetskontroll i PowerPoint

PowerPoint for Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Når du bruker kompatibilitetskontrollen, kan du se meldinger som bestemmer mulige tap av-funksjonalitet når du lagrer en PowerPoint-presentasjon som en PowerPoint 97-2003-fil (PPT). Dette dokumentet inneholder meldinger som genereres av kompatibilitetskontrollen. Bruk informasjonen under hver melding til å finne ut hvorfor meldingen vises, og hva du kan gjøre for å løse problemet. 

Hvis du vil lære hvordan du bruker kompatibilitetskontrollen, kan du se bruke kompatibilitetsmodus til å arbeide med ulike versjoner av PowerPoint.

Det finnes to typer kompatibilitetskontrollmeldinger:

 1. I det vanlige tilfellet vil du miste redigerings funksjonalitet bare når du åpner filen i en tidligere versjon av PowerPoint. Hvis du for eksempel lagrer en presentasjon med en SmartArt-grafikk til en tidligere versjon av PowerPoint format, og deretter åpner filen i enkelte tidligere versjoner av PowerPoint, endres SmartArt-grafikk til et bilde. Hvis du imidlertid åpner filen på nytt i en nyere versjon av PowerPoint uten å gjøre endringer SmartArt-grafikk bildet, kan du fortsette å redigere SmartArt-grafikk. Denne typen meldinger inneholder teksten «i tidligere versjoner av PowerPoint».

 2. I det andre tilfellet går funksjonalitet tapt for godt. Hvis du for eksempel endrer plassholderteksten i et egendefinert oppsett, mister du plassholderteksten for godt.

Du kan ikke redigere noe innhold fra nyere versjoner av PowerPoint i tidligere versjoner av PowerPoint. Figurer og tekst med nye effekter konverteres for eksempel til bilder (punkt grafikk) i enkelte tidligere versjoner av PowerPoint for å sikre at de ser like ut i en presentasjon. Det betyr at du ikke kan endre linjetykkelsen, fyllfargen eller andre aspekter ved figurer og tekst. Når teksten er konvertert til en punktgrafikk, vises heller ikke eventuelle animasjoner i teksten i presentasjonen.

Tips:   Hvis du vil endre en SmartArt-grafikk, en figur eller andre objekter i presentasjonen, lagrer du en kopi av PowerPoint-presentasjonen, og deretter lagrer du kopien som en PowerPoint-97-2003-fil (PPT). Ved å gjøre dette kan du gjøre endringer i den opprinnelige presentasjonen hvis SmartArt-grafikk, figurer eller andre objekter konverteres til bilder når du lagrer presentasjonen i fil formatet til en tidligere versjon.

Medie klipp som er innebygd eller oppgradert i PowerPoint 2010 eller nyere versjoner, konverteres til et bilde som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et medieklipp som ble satt inn eller oppgradert i presentasjonen.

Sett inn medieklippet på nytt, og bruk Koble til fil i stedet for innebygging.

Utseendet til figuren beholdes ved at noen effekter konverteres til bilder som brukes som fyll i figuren. Du kan fortsatt redigere eventuell tekst fordi teksten vises oppå disse bildene.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En figur med én eller flere av disse effektene: skygge (innvendig), glød, skråkant, myke kanter eller graderingsfyll.

Fjern effektene.

Utseendet til figuren beholdes ved at figuren og eventuell tekst i den konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Tekst med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, skygge (innvendig), glød, transformering, 3D-rotasjon, tekstomriss eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern teksteffektene.

Tekst med gjennomstreking eller dobbel gjennomstreking, kolonner med tekst, tekst med innrykksnivå 6–9 eller loddrett tekst.

Fjern disse ved hjelp av knappene i Skrift-gruppen eller Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

En figur med en gjenspeilingseffekt.

Fjern effektene.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Utseendet til SmartArt-grafikken beholdes ved at SmartArt-grafikken konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

SmartArt-grafikk.

SmartArt-grafikk konverteres til ett enkelt objekt som ikke kan redigeres i PowerPoint-versjoner tidligere enn Office PowerPoint 2007. Men du kan bruke Del opp gruppe på SmartArt-grafikken, som du deretter kan endre ved å bruke tidligere versjoner av PowerPoint. Du bør imidlertid være oppmerksom på at når du har konvertert SmartArt-grafikken til enkeltfigurer, vil ikke funksjonalitet på fanen SmartArt-verktøy være tilgjengelig lenger.

Utseendet til tabellen beholdes ved at tabellen konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En tabell med WordArt i cellene.

Fjern teksteffektene.

En tabell med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, celleskråkant, skygge eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Denne meldingen vises når du legger til en effekt i en figur som fører til at det konverterte bildet blir større enn 30 MB.

Meldingen vises fordi figuren inneholder

Mulig løsning

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint, og eventuelle effekter blir fjernet.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Det kan hende du får denne meldingen hvis presentasjonen inneholder en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang, egendefinerte elementer i brukergrensesnittet som ikke støttes i eldre versjoner av PowerPoint enn Office PowerPoint 2007, eller begge deler. Disse egendefinerte funksjonene vil ikke være tilgjengelige i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En eller flere knapper som er lagt til på verktøylinjen for hurtigtilgang spesifikt for denne presentasjonen.

Et tilpasset grensesnitt.

Siden Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent i Office PowerPoint 2007 og PowerPoint 2010 er svært forskjellig fra menyene og verktøylinjene i tidligere versjoner av PowerPoint, vil eventuelle tilpasninger som er gjort i Office PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2010, ikke være tilgjengelig i tidligere versjoner av PowerPoint.

Du kan legge til lignende egendefinerte kommandoer på verktøylinjene og menyene i tidligere versjoner av PowerPoint.

I Microsoft Office Excel 2007 og senere er regne ark størrelsen 16 384 kolonner på 1 048 576-rader. Regne ark størrelsen i tidligere versjoner av Excel er imidlertid bare 256 kolonner av 65 536 rader. Data i celler utenfor denne kolonnen og rad grensen går tapt i tidligere versjoner av Excel. Formel referanser til data i dette området vil returnere en #REF! -feil.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et diagram som har blitt opprettet av data i celler utenfor rad- og kolonnegrensen i det valgte filformatet.

Klikk Søk i kompatibilitetskontrollen i Excel for å finne cellene og områdene som faller utenfor rad- og kolonnegrensen, merk dem, og plasser dem innenfor kolonne- og radgrensen i regnearket eller i et annet regneark ved hjelp av kommandoene Klipp ut og Lim inn.

Denne meldingen vises når du lagrer en presentasjon som inneholder et egendefinert oppsett med én eller flere ActiveX-kontroller, som en PowerPoint 97-2003-presentasjon (*.ppt).

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En eller flere ActiveX-kontroller som har blitt lagt til i et egendefinert oppsett.

Klikk Fortsett hvis presentasjonen ikke inneholder kode. Koden blir da fjernet fra presentasjonen.

Klikk Avbryt hvis presentasjonen inneholder kode, og du vil beholde den.

Obs!: 

 • Du kan ikke lagre kode tilknyttet ActiveX-kontroller i egendefinerte oppsett i filformater som er eldre enn PowerPoint 2007.

 • Lagre filen som en presentasjonsfil (*.pptx) for å hindre at kode skades eller går tapt

Denne meldingen vises når du lagrer en presentasjon som inneholder et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Når du lagrer presentasjonen som en tidligere versjon, endrer PowerPoint automatisk spørsmålsteksten til standard plassholdertekst eller til en tekstboks.

Endre plassholderen til en tekstboks, og skriv inn den egendefinerte meldingen i tekstboksen.

Denne meldingen vises når du legger til en animasjonseffekt i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjonseffekt som er lagt til i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Når du lagrer en presentasjon som en tidligere versjon, endrer PowerPoint automatisk plassholderen til en standard plassholder uten animasjon.

Endre plassholderen til en tekstboks eller figur, og bruk animasjonen på den.

Når du bruker visse animasjonseffekter på figurer og deretter lagrer presentasjonen i filformatet for en tidligere versjon av PowerPoint, kan det hende animasjonene ikke vises. Det skyldes at animasjonen er koblet til tekst eller en figur som har blitt konvertert til et bilde.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjonseffekt som er brukt på en figur som ikke kan redigeres (for eksempel SmartArt-grafikk).

Når du lagrer en presentasjon som en tidligere versjon, endrer PowerPoint automatisk plassholderen til en standard plassholder uten animasjon.

Endre objektet til et animert bilde ved å gjøre følgende:

 1. Merk figuren på lysbildet.

 2. Høyreklikk figuren, og velg Lagre som bilde.

 3. Klikk Bilde i Bilder-gruppen på fanen Sett inn.

 4. Gå til bildet, og klikk deretter Sett inn.

 5. Bruk animasjonen på bildet.

Når du lagrer en presentasjon som inneholder en ikke-initialisert ActiveX-kontroll, vises denne meldingen. En ikke-initialisert ActiveX-kontroll er en kontroll som ikke har blitt aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer ActiveX-kontroller, kan du se Aktivere eller deaktivere ActiveX-innstillinger i Office-filer.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En ActiveX-kontroll som ikke er initialisert.

 1. Klikk Alternativer i meldingsfeltet. Da vises det en sikkerhetsdialogboks der du kan aktivere ActiveX-kontrollen. Når du gjør det, initialiseres ActiveX-kontrollen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør et trygt valg før du klikker et alternativ, kan du se Aktivere eller deaktivere ActiveX-innstillinger i Office-filer.

 2. Hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fulgt trinn 1, sletter du ActiveX-kontrollen fra presentasjonen.

Bruk kompatibilitetskontrollen til å identifisere potensielle tap av funksjonalitet når du lagrer Microsoft Office PowerPoint 2007-presentasjonen i fil formatet i en tidligere versjon av PowerPoint. Dette dokumentet inneholder meldinger som genereres av kompatibilitetskontrollen. Bruk informasjonen under hver melding til å finne ut hvorfor meldingen vises, og hva du kan gjøre for å løse problemet.

Det finnes to forskjellige typer kompatibilitetskontroll-meldinger.

I det vanlige tilfellet vil du miste redigerings funksjonalitet bare når du åpner filen i en tidligere versjon av PowerPoint. Hvis du for eksempel lagrer en presentasjon med en SmartArt-grafikk i en tidligere versjon av PowerPoint-format, og deretter åpner filen i en tidligere versjon av PowerPoint, blir SmartArt-grafikken endret til et bilde. Hvis du imidlertid åpner filen på nytt i Office PowerPoint 2007, uten å gjøre endringer i bildet av SmartArt-grafikken, kan du fortsette å redigere SmartArt-grafikken. Disse meldings typene har «i tidligere versjoner av PowerPoint» i dem.

I det andre tilfellet vil du miste funksjonalitet for godt. Hvis du for eksempel endrer plassholderteksten i et egendefinert oppsett, mister du plassholderteksten for godt.

Du kan ikke redigere noe Office PowerPoint 2007 innhold i tidligere versjoner av PowerPoint. Figurer og tekst med nye effekter konverteres for eksempel til bilder (punkt grafikk) i tidligere versjoner av PowerPoint for å sikre at de ser like ut i en presentasjon. Det betyr at du ikke kan endre linjetykkelsen, fyllfargen eller andre aspekter ved figurer og tekst. Når teksten er i et punkt grafikk bilde, vises heller ikke eventuelle animasjoner på teksten under presentasjonen.

Tips!: Hvis du vil endre en SmartArt-grafikk, en figur eller andre objekter i Office PowerPoint 2007 presentasjonen, lagrer du en kopi av Office PowerPoint 2007 presentasjonen, og deretter lagrer du kopien som en PowerPoint 97-2003-fil. Ved å gjøre dette kan du gjøre endringer i den opprinnelige Office PowerPoint 2007 presentasjonen hvis SmartArt-grafikk, figurer eller andre objekter konverteres til bilder når du lagrer presentasjonen i fil formatet til en tidligere versjon.

Utseendet til figuren beholdes ved at noen effekter konverteres til bilder som brukes som fyll i figuren. Du kan fortsatt redigere eventuell tekst fordi teksten vises oppå disse bildene.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene eller det graderte fyllet.

Utseendet til figuren beholdes ved at figuren og eventuell tekst i den konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Tekst med én eller flere av følgende effekter: gjen speiling, glød, skråkant, skygge (indre eller perspektiv), fordreide transformering, 3D-rotasjon, tekst konturer eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern tekst effekten, disposisjonen eller fyllet.

Tekst med gjennomstreking eller dobbel gjennomstreking, kolonner med tekst, tekst med innrykksnivå 6–9 eller loddrett tekst.

Fjern disse ved hjelp av knappene i Skrift-gruppen eller Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene eller det graderte fyllet.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern 3D-effekten.

Utseendet til SmartArt-grafikken beholdes ved at SmartArt-grafikken konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

SmartArt-grafikk.

SmartArt-grafikk konverteres til ett enkelt objekt som ikke kan redigeres i PowerPoint-versjoner tidligere enn Office PowerPoint 2007. Du kan imidlertid konvertere SmartArt-grafikken til enkelt figurer, som deretter kan endres ved hjelp av tidligere versjoner av PowerPoint. Vær oppmerksom på at når du konverterer SmartArt-grafikken til enkelt figurer, er ikke funksjonene i kategorien SmartArt-verktøy lenger tilgjengelig.

Hvis du vil beholde utseendet til tabellen, konverteres tabellen til et bilde som du ikke kan redigere i en tidligere versjon av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En tabell med WordArt i cellene.

Fjern WordArt-stilen.

En tabell med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, celleskråkant, skygge eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Denne meldingen vises når du legger til en effekt i en figur som fører til at det konverterte bildet blir større enn 30 MB.

Meldingen vises fordi figuren inneholder

Løsning t o Prøv

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene eller det graderte fyllet.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint, og eventuelle effekter blir fjernet.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern 3D-effekten.

Det kan hende du får denne meldingen hvis presentasjonen inneholder en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang, egendefinerte elementer i brukergrensesnittet som ikke støttes i eldre versjoner av PowerPoint enn Office PowerPoint 2007, eller begge deler. Disse egendefinerte funksjonene vil ikke være tilgjengelige i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En eller flere knapper som er lagt til på verktøylinjen for hurtigtilgang spesifikt for denne presentasjonen.

Et tilpasset grensesnitt.

Siden Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent i Office PowerPoint 2007 er svært forskjellig fra menyene og verktøy linjene i tidligere versjoner av PowerPoint, er ikke tilpasninger som ble gjort i Office PowerPoint 2007, tilgjengelig i tidligere versjoner av PowerPoint.

Du kan legge til lignende egendefinerte kommandoer på verktøylinjene og menyene i tidligere versjoner av PowerPoint.

I Microsoft Office Excel 2007 er regne ark størrelsen 16 384 kolonner på 1 048 576-rader, men regne ark størrelsen i tidligere versjoner av Excel er bare 256 kolonner av 65 536 rader. Data i celler utenfor denne kolonnen og rad grensen går tapt i tidligere versjoner av Excel. Formel referanser til data i dette området vil returnere en #REF! -feil.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et diagram som er opprettet fra data i celler utenfor rad-og Kol onne grensen for det valgte fil formatet.

Klikk Finn i Office Excel 2007 Kompatibilitetskontroll for å finne cellene og områdene som faller utenfor rad-og Kol onne grensene, Merk dem, og plasser dem innenfor kolonne-og rad grensene eller i et annet ark ved hjelp av kommandoene Klipp ut og Lim inn .

Når du lagrer en Office PowerPoint 2007-presentasjon som inneholder et egen definert oppsett med én eller flere ActiveX-kontroller som en PowerPoint 97-2003-presentasjon (PPT), vises denne meldingen.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Én eller flere ActiveX-kontroller som er lagt til i et egen definert oppsett.

Klikk Fortsett hvis presentasjonen ikke inneholder kode.

Hvis presentasjonen inneholder kode, klikker du Avbryt.

Obs!: 

 • I Office PowerPoint 2007 kan du ikke lagre kode som er tilknyttet ActiveX-kontroller i egen definerte oppsett, i tidligere PowerPoint-filformater.

 • Hvis du vil unngå tapte eller ødelagte koder, lagrer du filen som en PowerPoint 2007 presentasjons fil (pptx).

Denne meldingen vises når du lagrer en presentasjon som inneholder et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Slett den tilpassede spørsmåls teksten fra det egen definerte oppsettet.

Merk den egen definerte teksten i plass holde ren i lysbilde mal visning, og slett den deretter. Standard plassholdertekst blir returnert når den egen definerte teksten slettes.

Denne meldingen vises når du legger til en animasjonseffekt i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjonseffekt som er lagt til i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Slett animasjons effekten fra plass holde ren ved å gjøre følgende:

 1. Velg plassholder i lysbilde mal visning.

 2. Klikk egen definert animasjoni animasjoner -gruppen på animasjoner -fanen.

 3. Klikk Fjerni den egen definerte animasjonenppgaverute.

Når du bruker bestemte animasjons effekter på figurer, og deretter lagrer presentasjonen i fil formatet i en tidligere versjon av PowerPoint, kan det hende at animasjonene ikke vises. Dette er fordi animasjonen er på tekst eller en figur som er gjort om til et bilde.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjons effekt som er brukt på en figur som ikke kan redigeres.

Slett animasjonen ved å gjøre følgende:

 1. Klikk figuren som inneholder animasjonen du vil slette.

 2. Velg ingen animasjoni Animer -listen i animasjoner -gruppen på animasjoner -fanen.

Når du lagrer en presentasjon som inneholder en ikke-initialisert ActiveX-kontroll, vises denne meldingen. En ikke-initialisert ActiveX-kontroll er en kontroll som ikke har blitt aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om å aktivere ActiveX-kontroller, kan du se aktivere eller deaktivere ActiveX-kontroller i Office-dokumenter.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En ActiveX-kontroll som ikke er initialisert.

 1. Klikk Alternativer i meldingsfeltet. En dialog boks for sikkerhet vises, som gir deg muligheten til å aktivere kontrollen for Active X. Når du gjør det, initialiseres ActiveX-kontrollen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du foretar en sikker beslutning før du klikker et alternativ, kan du se aktivere eller deaktivere ActiveX-innstillinger i Office-filer.

 2. Hvis du fortsetter å se meldingen etter at du har utført trinn 1, kan du slette ActiveX-kontrollen fra presentasjonen.

Beslektede emner

Åpne en presentasjon som er opprettet i en annen versjon av PowerPoint

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×