Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Kompatibilitetsmodus hindrer tap av redigeringsfunksjonalitet og gjør det enklere å samarbeide med personer som bruker tidligere versjoner av PowerPoint. Tap av funksjonalitet kan oppstå når tekst og objekter, for eksempel figurer eller SmartArt-grafikk, konverteres til bilder eller punktgrafikk. Hvis du for eksempel har lagt til en animasjon i tekst og deretter denne teksten konverteres til et bilde, går animasjonen tapt.

Obs!: Hvis du vil lære hvordan du aktiverer eller deaktiverer kompatibilitetsmodus, kjører kompatibilitetskontroll eller konverterer en presentasjon til en nyere versjon av PowerPoint, kan du se Bruke kompatibilitetsmodus til å arbeide med ulike versjoner av PowerPoint.

Kompatibilitetsmodus fremtvinger kompatibilitet mellom nyere versjoner av PowerPoint og PowerPoint 97–2003-filer (PPT) ved å undertrykke funksjoner i den nyere versjonen som potensielt kan legge til innhold, for eksempel en effekt, som ikke er kompatibel med PowerPoint 97-2003-filer. Kompatibilitetsmodus sikrer at du kan åpne og lagre PowerPoint 97-2003-filer uten å konvertere dem.

I kompatibilitetsmodus kan du åpne, redigere og lagre PowerPoint 97-2003-presentasjoner, men du kan ikke bruke alle de nye PowerPoint-funksjonene. I nylige versjoner av PowerPoint utløses kompatibilitetsmodus når du gjør ett av følgende:

  • Åpne en fil som ble lagret i PowerPoint 97–2003-format (PPT).

  • Konvertere et PowerPoint-filformat til et PowerPoint 97-2003-filformat ved hjelp av Lagre som.

  • Angi at PowerPoint skal lagre alle presentasjoner i PowerPoint 97-2003-format.

Når du lagrer en PowerPoint-fil (PPTX) som en PowerPoint 97-2003-presentasjonsfil (PPT), kjører PowerPoint automatisk kompatibilitetskontrollen for å identifisere mulige kompatibilitetsproblemer. Kompatibilitetskontrollen advarer deg om innhold som kan være inkompatibelt med tidligere versjoner av PowerPoint.

Hvis du vil lære hvordan du kjører Kompatibilitetskontroll manuelt, kan du se Bruke kompatibilitetsmodus til å arbeide med ulike versjoner av PowerPoint.

Slik finner du ut om du er i kompatibilitetsmodus

Hvis du er i kompatibilitetsmodus:

Presentasjonskomponenter som oppfører seg annerledes i kompatibilitetsmodus

Nedenfor finner du en liste over presentasjonskomponenter som oppfører seg annerledes eller ikke er tilgjengelige når du arbeider i kompatibilitetsmodus.

PowerPoint-komponent

Virkemåte i kompatibilitetsmodus

Skyggelegging

Myke, ytre skygger konverteres til harde skygger som du kan redigere.

Graderte omriss på figurer eller tekst

Utilgjengelig.

Overskrifts- og brødtekstskrifter

Overskrifts- og brødtekstskrifter konverteres til statisk formatering. Hvis du deretter åpner filen på nytt og bruker en annen stil, endres ikke overskrifts- og brødtekstskrifter automatisk.

Innrykksnivåer

Noen innrykksnivåer er utilgjengelige.

Flere kolonner med tekst

Utilgjengelig.

Figurer i plassholder

Utilgjengelig.

Gjennomstreking og dobbel gjennomstreking på tekst

Utilgjengelig.

Symboler

Utilgjengelig.

Teksteffekter, for eksempel skygge, gjenspeiling og glød

Utilgjengelig.

Temaer

Noen temaer gjør at figurer og plassholdere blir til bilder.

Hurtigstiler for WordArt

Utilgjengelig.

Kontrollere om en presentasjon er kompatibel med tidligere versjoner av PowerPoint

Hvis du vil sikre at presentasjonen ikke har kompatibilitetsproblemer som fører til redusert funksjonalitet eller gjengivelse i tidligere versjoner av PowerPoint, kan du kjøre kompatibilitetskontrollen. Kompatibilitetskontrollen finner eventuelle potensielle kompatibilitetsproblemer i presentasjonen, og hjelper deg med å opprette en rapport slik at du kan løse dem.

Viktig!: Når du arbeider med presentasjonen i kompatibilitetsmodus i, der presentasjonen er i PowerPoint 97-2003-filformat (PPT) i stedet for det nyere XML-baserte filformatet (PPTX), kjøres kompatibilitetskontrollen automatisk når du lagrer presentasjonen.

Det finnes to forskjellige typer kompatibilitetskontrollmeldinger:

  • Den vanligste typen melding informerer deg om at du mister redigeringsfunksjonaliteten når du åpner presentasjonen i en tidligere versjon av PowerPoint. Hvis du for eksempel lagrer en presentasjon med en SmartArt-grafikk i et tidligere PowerPoint-format og deretter åpner denne filen i enkelte tidligere versjoner av PowerPoint, endres SmartArt-grafikken til et bilde. Men hvis du åpner filen på nytt i en tidligere versjon av PowerPoint uten å gjøre endringer i SmartArt-grafikkbildet, kan du fortsette å redigere SmartArt-grafikken. Denne typen meldinger inneholder teksten «i tidligere versjoner av PowerPoint».

  • Den andre typen melding informerer deg om at du mister funksjonaliteten permanent. Hvis du for eksempel endrer plassholderteksten i et egendefinert oppsett, går plassholderteksten tapt permanent.

Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitetskontrollmeldinger, kan du se Kompatibilitetskontroll i PowerPoint.

Hvis du vil lære hvordan du kjører kompatibilitetskontrollen, kan du se Bruke kompatibilitetsmodus til å arbeide med ulike versjoner av PowerPoint.

Hvorfor er et alternativ eller en kommando utilgjengelig?

I de fleste tilfeller, hvis et alternativ eller en kommando ikke er tilgjengelig, er dette en indikasjon på at du er i kompatibilitetsmodus. Bekreft at du er i kompatibilitetsmodusfor å være sikker. Når du har fastslått at du er i kompatibilitetsmodus, lagrer du presentasjonen i gjeldende filtype (PPTX), og deretter blir alternativet eller kommandoen tilgjengelig for bruk.

Se også

Bruke kompatibilitetsmodus for å arbeide med andre versjoner av PowerPoint

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×