Kompatibilitetskontrollen fant et eller flere kompatibilitetsproblemer relatert til betinget formatering.

Viktig!: Før du fortsetter med å lagre arbeidsboken i et tidligere format, bør du håndtere problemer som fører til betydelig tap av funksjonalitet, for å hindre permanent tap av data eller funksjonalitet.

Problemer som fører til mindre gjengivelsestap, er det kanskje ikke nødvendig å løse før du fortsetter med å lagre arbeidsboken. Data eller funksjonalitet går ikke tapt, men det er ikke sikkert at arbeidsboken vil se ut eller fungere på nøyaktig samme måte når du åpner den i en tidligere versjon av Microsoft Excel.

I denne artikkelen

Problemer som kan føre til betydelig tap av funksjonalitet

Problem

Løsning

Noen celler i denne arbeidsboken inneholder betinget formatering, som refererer til verdier i andre regneark. Disse betingede formatene lagres ikke.

Det betyr følgende   Fra og Excel 2007 kan regler for betinget formatering referere til verdier i andre regneark. Disse reglene støttes ikke i tidligere versjoner, og vil gå tapt hvis du lagrer filen i Excel 97-2003-filformatet.

Gjør følgende   Klikk Søk i dialogboksen Kompatibilitetskontroll for å finne hver forekomst av dette problemet. For hvert tilfelle kopierer du kildedataene til et nytt celleområde i regnearket som inneholder de formaterte cellene, og deretter oppdaterer du regelen for betinget formatering for å bruke det nye området.

En eller flere celler i arbeidsboken inneholder en ikonsettordning for betinget formatering som ikke støttes i tidligere versjoner av Excel. Disse betingede formatene vil ikke bli lagret.

Det betyr følgende   Nye betingede formater ble introdusert i Excel 2007, inkludert ikonsett. Filformatet Excel 97-2003 støtter ikke regler for betinget formatering som bruker ikonsett. Hvis du lagrer filen i dette filformatet, forkastes den betingede formateringen for de aktuelle cellene i den lagrede filen.

Gjør følgende   Klikk Søk i dialogboksen Kompatibilitetskontroll for å finne hver forekomst av ikonsettordningen. For hver forekomst velger du et betinget format som støttes i Excel 97-2003, for eksempel formatering av cellen med en farge. Når du har erstattet alle forekomstene, kan du lagre filen i Excel 97-2003-filformatet.

Noen celler har flere betingede formater enn det som støttes av det valgte filformatet. Bare de tre første betingelsene vil vises i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    I Excel 2007 og nyere kan betinget formatering inneholde opptil 64 betingelser, men i Excel 97-2003 vil du bare se de tre første betingelsene.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene der det brukes betinget formatering med flere enn tre betingelser, og gjør deretter de nødvendige endringene for ikke å bruke flere enn tre betingelser.

Noen celler har betingede formateringsområder som overlapper hverandre. Tidligere versjoner av Excel vil ikke evaluere alle de betingede formateringsreglene på de overlappende cellene. De overlappende cellene vil vise forskjellig betinget formatering.

Det betyr følgende    Overlapping av betingede formateringsområder støttes ikke i Excel 972003, og betinget formatering vises derfor ikke som forventet.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som har betingede formateringsområder som overlapper hverandre, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå overlapping.

En eller flere celler i denne arbeidsboken inneholder en betinget formateringstype som ikke støttes i tidligere versjoner av Excel, for eksempel datastolper, fargeskalaer eller ikonsett.

Det betyr følgende    I Excel 972003 vises ikke betingede formateringstyper, for eksempel datastolper, fargeskalaer, ikonsett, verdier som er rangert øverst eller nederst, verdier over eller under gjennomsnitt, unike verdier eller duplikatverdier og tabellkolonnesammenligning, for å avgjøre hvilke celler som skal formateres.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som har betingede formateringstyper som er nye i Excel 2007 og nyere, og gjør deretter de nødvendige endringene for å bruke bare formateringstyper som støttes i tidligere versjoner av Excel.

Noen celler inneholder betinget formatering med alternativet Stopp hvis sann uavmerket. Tidligere versjoner av Excel gjenkjenner ikke dette alternativet og vil stoppe etter den første sanne betingelsen.

Det betyr følgende    I Excel 972003 er det ikke mulig å bruke betinget formatering uten å stanse når betingelsen er oppfylt. Betinget formatering brukes ikke lenger etter at den første betingelsen er oppfylt.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder betinget formatering med alternativet Stopp hvis sann uavmerket, og klikk deretter Reparer for å løse kompatibilitetsproblemet.

En eller flere celler i denne arbeidsboken inneholder en betinget formateringstype i et usammenhengende område (for eksempel N høyeste/laveste, N % høyeste/laveste, over/under gjennomsnitt eller over/under standardavvik). Dette støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    I Excel 972003 vises ikke betinget formatering i sammensatte celler.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder en betinget formateringstype i et ikke-sammenhengende område, og gjør deretter de nødvendige endringene for å bruke betingede formateringsregler som er tilgjengelige i tidligere versjoner av Excel.

Noen pivottabeller i denne arbeidsboken inneholder betinget formatering som kan ha problemer med å fungere riktig i eldre versjoner av Excel. De betingede formateringsreglene vil ikke vise de samme resultatene når du bruker disse pivottabellene i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    Resultatene av betinget formatering som vises i Excel 97-2003-pivottabellrapporter, vil ikke være de samme som i pivottabellrapporter Excel 2007 og nyere.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellrapportfeltene som inneholder betingede formateringsregler, og bruk deretter betingede formateringsregler som er tilgjengelige i tidligere versjoner av Excel.

En eller flere celler i arbeidsboken inneholder betinget formatering som refererer til verdier i andre regneark. Disse betingede formateringene støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    I Excel 97-2003 vises ikke betinget formatering som refererer til verdier i andre regneark.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering som refererer til verdier i andre regneark, og bruk deretter betinget formatering som ikke refererer til verdier i andre regneark.

En eller flere celler i arbeidsboken inneholder betinget formatering som bruker formatet «Tekst som inneholder» med en cellereferanse eller formel. Disse betingede formateringene støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende     I Excel 97-2007 vises ikke betinget formatering som bruker formler for tekst som inneholder regler, i regnearket.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering som bruker formler for tekst som inneholder regler, og bruk deretter betinget formatering som støttes i tidligere versjoner av Excel.

En eller flere celler i arbeidsboken inneholder en regel som ikke støttes i tidligere versjoner av Excel siden det finnes en formelfeil i området.

Det betyr følgende    I Excel 97-2007 kan ikke betinget formatering som bruker områdebaserte regler, vises riktig i regnearket når de områdebaserte reglene inneholder formelfeil.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder områdebaserte regler med formelfeil, og gjør deretter nødvendige endringer for at de områdebaserte reglene ikke skal inneholde formelfeil.

En eller flere celler i arbeidsboken inneholder en ikonsettordning for betinget formatering som ikke støttes i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    I Excel 97-2007 støttes ikke betinget formatering som viser en bestemt ikonsettordning, og ikonsettordningen vises ikke i regnearket.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering som viser en bestemt ikonsettordning, og sørg deretter for at betinget formatering ikke viser ikonsettordningen.

En eller flere celler i arbeidsboken inneholder en datastolperegel som bruker en innstilling for negativ verdi. Disse datastolpene støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    I Excel 97-2007 vises ikke betinget formatering som inneholder en datalinjeregel som bruker en negativ verdi, i regnearket.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering med negative datastolper fordi det negative verdiformatet er satt til Automatisk i dialogboksen Ny formateringsregel (fanen Hjem, Stiler-gruppen, Betinget formatering, Ny regel), eller Akseinnstillinger er satt til Automatisk eller Cellemidtpunkt i dialogboksen Innstillinger for negativ verdi og akse (fanen Hjem, Stiler-gruppen, Betinget formatering, Ny regel, formateringsstilen Datastolpe, knappen Negativ verdi og akse), og gjør deretter de nødvendige endringene.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder betinget formatering som refererer til flere enn 8 192 usammenhengende celleområder. Disse betingede formatene vil ikke bli lagret.

Det betyr følgende    I Excel 97-2007 vises ikke betinget formatering som refererer til mer enn 8192 usammenhengende celleområder i regnearket.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering som refererer til flere enn 8 192 usammenhengende celleområder, og endre deretter antallet usammenhengende celleområder som den betingede formateringen refererer til.

Til toppen av siden

Problemer som fører til mindre tap av gjengivelse

Problem

Løsning

En eller flere celler i arbeidsboken inneholder en datastolperegel som bruker en innstilling for fyll, kantlinje eller stolperetning. Disse datastolpene støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    I Excel 97-2007 vises ikke betinget formatering som inneholder en datastolperegel som bruker heldekkende fargefyll eller kantlinje, eller retningsinnstillinger for retning fra venstre mot høyre og høyre mot venstre for datastolper, i regnearket.

Alle regler for betinget formatering forblir imidlertid tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og nyere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering med datastolperegler som bruker et heldekkende fargefyll eller kantlinje eller retningsinnstillinger fra venstre mot høyre og høyre mot venstre for datastolper, og foreta deretter nødvendige endringer.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×