KONFIDENS.NORM (funksjon)

Returnerer konfidensintervallet for en populasjons gjennomsnitt ved hjelp av en normalfordeling.

Beskrivelse

Konfidensintervallet er et verdi område. Utvalgs gjennomsnittet, x, er i midten av dette området, og området er x ± KONFIDENS. Normal. Hvis x for eksempel er utvalgs gjennomsnittet for leverings tider for produkter som er bestilt gjennom e-post, x ± KONFIDENS. NORM er et utvalg av populasjons gjennomsnitt. For alle populasjons gjennomsnitt, μ0;, i dette området, er sannsynligheten for å få et utvalgs gjennomsnitt lenger fra μ0; enn x er større enn Alfa. for alle populasjons gjennomsnitt, μ0;, ikke i dette området, er sannsynligheten for å få et utvalgs gjennomsnitt lenger fra μ0; enn x er mindre enn Alfa. Med andre ord forutsetter vi at vi bruker x, standard_dev og størrelse til å konstruere en tosidig test på en signifikans nivå alfa av hypotesen om at gjennomsnittet for populasjonen er μ0;. Vi vil derfor ikke avvise denne hypotesen hvis μ0; er i konfidensintervallet og vil avvise at hypotesen hvis μ0; ikke er i konfidensintervallet. Konfidensintervallet tillater ikke at vi utleder at det er sannsynlighet 1 – Alfa at vår neste pakke vil ta en leverings tid som er i konfidensintervallet.

Syntaks

KONFIDENS.NORM(alfa;standardavvik;størrelse)

Syntaksen for funksjonen KONFIDENS.NORM har følgende argumenter:

 • Alfa     Obligatorisk. Signifikansnivået som brukes til å beregne konfidensnivået. Konfidensnivået er lik 100(1 - alfa) %, eller med andre ord, en alfa på 0,05 angir et konfidensnivå på 95 %.

 • Standardavvik     Obligatorisk. Populasjonens standardavvik for dataområdet, og antas kjent.

 • Størrelse     Obligatorisk. Størrelsen på utvalget.

Kommentarer

 • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, må du VISSHET. NORM returnerer #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis alfa ≤ 0 eller alfa ≥ 1, er KONFIDENS. NORM returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis standard_dev ≤ 0, må du KONFIDENS. NORM returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis størrelse ikke er et heltall, avkortes det.

 • Hvis størrelse < 1, VISSHET. NORM returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis vi antar at alfa er lik 0,05, må vi beregne området under standard normalkurven som er lik (1 - alfa), eller 95 %. Denne verdien er ± 1,96. Konfidensintervallet blir derfor:

  Formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,05

Signifikansnivå

2,5

Standardavvik for populasjonen

50

Størrelsen på utvalget

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KONFIDENS.NORM(A2;A3;A4)

Konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon. Det vil si at den gjennomsnittlige reisetiden til arbeid er lik 30 ± 0,692952 minutter, eller 29,3 til 30,7 minutter.

0,692952

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×