Denne artikkelen beskriver formelsyntaksen for og bruken av funksjonen KONFIDENS.T i Microsoft Excel.

Returnerer konfidensintervallet for en populasjons gjennomsnitt ved hjelp av en Student t-fordeling.

Syntaks

KONFIDENS.T(alfa;standardavvik;størrelse)

Syntaksen for funksjonen KONFIDENS.T har følgende argumenter:

  • Alfa     Obligatorisk. Signifikansnivået som brukes til å beregne konfidensnivået. Konfidensnivået er lik 100(1 - alfa) %, eller med andre ord, en alfa på 0,05 angir et konfidensnivå på 95 %.

  • Standardavvik     Obligatorisk. Populasjonens standardavvik for dataområdet, og antas kjent.

  • Størrelse     Obligatorisk. Størrelsen på utvalget.

Kommentarer

  • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer KONFIDENS. T returnerer #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis alfa ≤ 0 eller alfa ≥ 1, konfidens. T returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis standard_dev ≤ 0, er KONFIDENS. T returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis størrelse ikke er et heltall, avkortes det.

  • Hvis størrelsen er lik 1, er KONFIDENS. T returnerer #DIV/0! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KONFIDENS.T(0,05;1;50)

Konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon basert på en utvalgsstørrelse på 50, med et 5 % signifikansnivå og et standardavvik på 1. Dette er basert på en Student t-fordeling.

0,284196855

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×