Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis du bruker en BlackBerry 10-enhet, konfigurerer du e-posten med Microsoft Exchange ActiveSync. Exchange ActiveSync lar deg synkronisere e-post, kalender, kontakter, oppgaver og notater.

Du kan konfigurere e-post på BlackBerry-enheten din ved hjelp av en POP3- eller IMAP4-tilkobling til kontoen din. Dette betyr at du vil bare kunne synkronisere e-post på enheten.

Obs!: 

Konfigurere Exchange ActiveSync-e-post på en BlackBerry 10-enhet

Hvis du bruker BlackBerry 10, kan du konfigurere kontoen ved hjelp av Exchange ActiveSync. Exchange ActiveSync lar deg synkronisere e-post, kalender, kontakter, oppgaver og notater med kontoen din. I de fleste tilfeller konfigurerer enheten din kontoen med noen få, enkle trinn.

 1. Velg Settings på startskjermen til BlackBerry 10.

 2. Velg AccountsSystem Settings-siden. Hvis du ikke har opprettet en konto ennå, velger du Add Account.

 3. Velg Email, Calendar, and ContactsAdd Account-siden.

 4. Skriv inn e-postadressen, og velg Next.

 5. Skriv inn passordet, og velg Next. Meldingen Looking up connection information vises. Enheten prøver å konfigurere e-postkontoen automatisk.

  Hvis den finner tilkoblingsinformasjonen din, angir du informasjonen du vil synkronisere med kontoen, og velger Done. Du vil se kontoen oppført i Accounts-listen. Gå til BlackBerry Hub for å få tilgang til e-postkontoen.

  Hvis den ikke finner tilkoblingsinformasjonen din, vil du se en melding med en anbefaling om å bruke fremgangsmåten for avansert oppsett. I så fall kan du se neste fremgangsmåte.

Velg følgende fremgangsmåte når du skal bruke avanserte innstillinger for å konfigurere Exchange ActiveSync-tilkoblingen til kontoen.

 1. Velg Settings på startskjermen til BlackBerry 10.

 2. Velg AccountsSystem Settings-siden. Hvis du ikke har opprettet en konto ennå, velger du Add Account.

 3. Velg Email, Calendar, and Contacts på siden Add Account for å gå til avansert oppsett. Velg deretter menyikonet under Email Address-boksen for å åpne avanserte konfigurasjonsalternativer.

 4. Velg Microsoft Exchange ActiveSyncAdvanced Setup-siden.

 5. Angi innstillingene for kontoen på følgende måte. Hvis du nylig har forsøkt forrige fremgangsmåte, kan det hende at noen av innstillingene allerede er registrert.

  • Angi navn på kontoen under Description.

  • Hvis du bruker Microsoft 365, lar du Domain-feltet stå tomt. Hvis du ikke bruker Microsoft 365 og systemansvarlig gav deg en domeneinnstilling, angir du denne i Domain-boksen.

  • Skriv inn den fullstendige e-postadressen i Email Address.

  • Skriv inn den fullstendige e-postadressen i Username.

  • Skriv inn passordet i Password.

  • Skriv inn outlook.office365.com i Server address hvis du bruker Microsoft 365. Hvis du ikke bruker Microsoft 365, skriver du inn serveradressen som du fikk av administratoren.

 6. Velg Next. Meldingen Checking for supported services and policy information vises.

 7. Angi informasjonen du vil synkronisere, på neste side, og velg deretter Done. Meldingen Saving and verifying your settings vises.

  Hvis kontoen er konfigurert, vil du se kontoen oppført i Accounts-listen. Gå til BlackBerry Hub for å få tilgang til e-postkontoen.

  Hvis du får melding om at kontoen ikke kan godkjennes hos tjenesteleverandøren, klikker du OK og Previous, og kontrollerer at innstillingene er riktige.

Konfigurere e-post fra POP eller IMAP på en BlackBerry 7-enhet

 1. På startskjermbildet på BlackBerry®-enheten velger du BlackBerry Setup (BlackBerry-konfigurasjon) > Set up Internet E-mail (Konfigurer Internett-e-post) > Add An Email Account (Legg til en e-postkonto).

 2. Skriv inn e-postadressen og passordet, og velg deretter Next (Neste).

 3. Din BlackBerry vil prøve å konfigurere e-postkontoen automatisk. Hvis konfigurasjonen fullføres, går du til neste trinn. Hvis e-postkontoen ikke kan konfigureres automatisk, gjør du følgende:

  1. Velg I will provide the settings to add this email account (Jeg vil angi innstillingene for denne e-postkontoen).

  2. Rull nedover, og velg deretter Next (Neste).

  3. Velg Internet Service Provider Email (POP/IMAP), og velg deretter Next.

  4. Skriv inn den fullstendige e-postadressen din som brukernavn.

  5. Rull nedover, og skriv inn navnet på e-postserveren. Hvis du kobler deg til e-posten i Microsoft 365, er IMAP- eller POP-servernavnet outlook.office365.com. Hvis du ikke bruker Microsoft 365, kan du se Finne POP- og IMAP-serverinnstillingene senere i denne artikkelen.

    

   Obs!: Hvis planen din er Office 365 drevet av 21Vianet, blar du ned og skriver inn navnet på e-postserveren. Hvis du kobler deg til e-posten i Microsoft 365, er IMAP- eller POP-servernavnet partner.outlook.cn. Hvis du ikke bruker Microsoft 365, kan du se Finne POP- og IMAP-serverinnstillingene senere i denne artikkelen.

  6. Velg Neste.

  7. Skriv inn navnet på den utgående serveren. Hvis du kobler deg til Microsoft 365-e-posten, er SMTP-servernavnet smtp.office365.com. Hvis du ikke bruker Microsoft 365, kan du se Finne POP- og IMAP-serverinnstillingene nedenfor.

    

   Obs!: Hvis planen din er Office 365 drevet av 21Vianet, skriver du inn navnet på den utgående serveren. Hvis du kobler deg til Microsoft 365-e-posten, er SMTP-servernavnet partner.outlook.cn. Hvis du ikke bruker Microsoft 365, kan du se Finne POP- og IMAP-serverinnstillingene nedenfor.

 4. Velg OK for å fullføre konfigurasjonen.

Finne POP- og IMAP-serverinnstillingene

Hvis du kobler deg til Microsoft 365-e-posten, er servernavnet for IMAP og POP outlook.office365.com, og servernavnet for SMTP er smtp.office365.com.

Obs!: Hvis planen din er Office 365 drevet av 21Vianet, og du kobler til Microsoft 365-e-posten, er servernavnet for IMAP, POP og SMTP partner.outlook.cn. Dette er innstillingene hvis du bruker den nyeste versjonen av Microsoft 365.

Hvis du kobler deg til en Exchange-postboks, og ikke bruker Microsoft 365-e-post, eller hvis du ikke er sikker på om du bruker Microsoft 365-e-post, kan du gjøre dette for å finne innstillingene:

 1. Logg på kontoen ved hjelp av Outlook Web App.

 2. Velg Innstillinger > Post > POP og IMAP på verktøylinjen i Outlook Web App.

 3. Servernavnet for POP3, IMAP4 og SMTP og andre innstillinger du muligens må angi, er listet oppført på siden Innstillinger for POP- og IMAP-tilgang under POP-innstilling eller IMAP-innstilling og SMTP-innstilling.

Hva annet trenger jeg å vite?

 • Hvis du ser Ikke tilgjengelig under POP-, IMAP- og SMTP-innstilling, kan det hende du må kontakte personen som administrerer e-postkontoen for å fastslå Exchange ActiveSync-servernavnet.

 • Hvis e-postkontoen er av en type som krever registrering, må du registrere den første gang du logger på Outlook på nettet. Du kan ikke koble til e-postkontoen din via en mobiltelefon hvis du ikke har registrert kontoen på Outlook på nettet. Når du har logget på kontoen, logger du av igjen. Prøv deretter å logge på med mobiltelefonen.

 • Hvis du kobler deg til kontoen med en POP- eller IMAP-tilkobling, kan du bare bruke og synkronisere e-posten ved hjelp av en trådløs tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du synkroniserer kontaktene og kalenderen mellom BlackBerry-enheten og kontoen ved hjelp av en trådløs tilkobling, kan du kontakte BlackBerry Kundestøtte.

Få mer hjelp...

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×