Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Tilgjengelighetssenteret i Office

Office-apper fungerer med tilgjengelighetsinnstillinger og funksjonene i de fleste enheter. Disse innstillingene kan bidra til å gjøre dem enklere å bruke. Du kan for eksempel invertere farger eller endre fargekontrasten for å gjøre det enklere å se skjermen. Du kan også kontrollere enheten med tastaturet i stedet for en mus og så videre.

Måten du velger disse innstillingene på, avhenger av hvilken type enhet du har: Windows, Mac, iOS eller Android.

Windows 10 tilbyr Hjelpemiddel-senteret, med mange innebygde funksjoner til å støtte personer med funksjonshemninger. Du finner hovedinnstillingene som er relatert til tilgjengelighet, på Hjelpemiddel-menyen under Innstillinger. Du kan også starte tilgjengelighetsfunksjoner som Skjermleser eller Forstørrelsesprogram i Hjelpemiddel-innstillingene.

Hvis du vil åpne Hjelpemiddel-ruten raskt, trykker du på Windows-logo+U. Du kan eventuelt skrive inn Hjelpemiddel i søkeboksen.

Bruke Skjermleser

Skjermleser er et program for skjermlesing innebygd i Windows 10, og Office 365-programmer er optimalisert for Skjermleser. Hvis du vil lære mer, kan du gå til Kom i gang med Skjermleser.

Bruke høykontrastfarge

Hvis du trenger mer fargekontrast for å se tekst og elementer på skjermen bedre, og redusere belastningen for øynene, kan du aktivere høykontrastmodus. Hvis du trenger mer instruksjoner, kan du se Bruke høykontrast i Windows

Forstørre innholdet på skjermen

Forstørre deler av skjerminnholdet med verktøyet Forstørrelsesprogram. Du kan angi Forstørrelsesprogram for full skjerm eller for en Lens-rute.

 • Hvis du vil starte Forstørrelsesprogram raskt, trykker du på Windows-logo og plusstegnet (+).

 • Hvis du vil zoome inn, trykker du på Windows-logo og minustegnet (-).

 • Når fokuset er på Forstørrelsesprogram, kan du endre innstillingene på verktøylinjen i Forstørrelsesprogram. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å flytte på verktøylinjen. Hvis du vil velge et alternativ eller alternativliste, trykker du på MELLOMROM. Hvis du vil avslutte et alternativ eller alternativlisten, trykker du på ESC.

 • Hvis du vil avslutte forstørrelsesprogrammet og lukke verktøyet, trykker du på Windows-logotasten + ESC.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Bruke Forstørrelsesprogram til å se elementer på skjermen.

Endre tekststørrelse

Du kan endre størrelsen på tekst på skjermen uten å justere skjermoppløsningen.

 1. I en visning, trykker du på Windows-logo for å gå til Søk-boksen.

 2. I søkeboksen skriver du inn: «Gjør teksten større.» Trykk på ENTER for å åpne Tilpass skjermen-siden.

 3. Flytt indikatorfanen mot høyre, på glidebryteren Endre størrelsen på tekst, apper og andre elementer

 4. Du kan også justere størrelsen på tekst i menylinjer, titler og så videre. Du kan gå til disse kontrollene via siden Tilpass visningen, der velger du koblingen Avanserte visningsinnstillinger, og deretter Avanserte størrelsesinstillinger på tekst og andre elementer.

Endre størrelsen på musepekeren

Du kan endre størrelsen og fargen på musepekeren for å gjøre det enklere å bruke musen.

 1. Trykk på Windows-logoen i hvilken som helst visning.

 2. I søkeboksen skriver du inn «mus».

 3. Klikk på Flere alternativer for mus-koblingen.

 4. I dialogboksen Egenskaper for mus velger du fanen for innstillingen du vil endre, og velger deretter alternativer fra den ruten.

Bruke Cortana

Bruk Cortana, den virtuelle talestyrte assistenten, til å utføre grunnleggende oppgaver. Hvis du vil lære mer om Cortana og hvordan du konfigurerer den, kan du se Hva er Cortana. Cortana er bare tilgjengelig i utvalgte land og områder.

Tips!: Hvis du bruker talestyrt Cortana for første gang, vil den be deg om tillatelse til å stille noen spørsmål for å forstå hva som er viktig for deg. Hvis du synes dette er greit, trykker du på TAB til du hører «Godta», og deretter på ENTER. Hvis du ikke vil svare på spørsmålene, trykker du på TAB til du hører «Nei takk», og til slutt på ENTER.

Windows Talegjenkjenning

Hvis du bruker Talegjenkjenning for første gang, må du konfigurere det.

 1. I en visning, trykker du på Windows-logo.

 2. I søkeboksen skriver du inn «tale». Trykk på ENTER for å åpne konfigurasjonsveiviseren.

 3. Følg instruksjonene i veiviseren.

 4. Når du har fullført konfigurasjonen, kan du bruke opplæringen for å lære talekommandoer og lære datamaskinen å gjenkjenne stemmen din.

 5. Hvis du vil lære mer om Talegjenkjenning-kommandoer, kan du se Windows Talegjenkjenning

Når du bruker Office for Mac, kan du dra nytte av de universelle tilgjengelighetssfunksjonene i Mac OS X. Universelle tilgjengelighetsfunksjoner gjør det mulig å zoome, bruke hurtigtaster og høre menykommandoer eller tekst i dokumenter som blir lest høyt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilgjengelighet Mac/iPad/iPhone/Se/TV

Aktivere Full tastaturtilgang

Når Full tastatur-tilgang er aktivert, kan du trykke på TAB for å flytte tastaturfokuset mellom alle kontrollene i vinduer og dialogbokser.

 1. Klikk på Systemvalg på Apple-menyen.

 2. Klikk på Tastatur under Maskinvare.

 3. Klikk Alle kontroller under Full tastaturtilgang på fanen Tastatursnarveier.

Bruke hurtigtaster til å bevege deg rundt i et Office-program

Du kan bruke disse snarveiene fra alle Office-programmer:

 • Hvis du vil gjøre menylinjen aktiv, trykker du på CTRL+F2.

 • Hvis du vil gjøre en verktøylinje aktiv, trykker du på CTRL+F10.

Bruk F1, F2 og så videre som Office-funksjonstaster

På Mac utfører ikoner som er skrevet inn i den øverste raden spesielle (maskinvarerelaterte) funksjoner. Ikonene virker også som standard funksjonstaster i Office 2016 for Mac når du trykker på FN (Funksjon) sammen med funksjonstasten.

Hvis du ikke vil trykke på FN hver gang du bruker en funksjonstast, kan du endre systemvalgene i Apple.

Obs!: Før du kan endre denne innstillingen for tastaturet, må du aktivere full tastaturtilgang og slå på VoiceOver (trykk på Kommando+F5).

 1. Trykk på Systemvalg. i Apple-menyen.

 2. Velg Tastatur.

 3. Merk av for Bruk F1-tast, F2-tast og så videre som standard funksjonstasterTastatur-fanen.

Endre foretrukket preferanse for snarvei

Noen hurtigtaster som det vises til i emner for bruk av tastatursnarveier i individuelle produkter for Office 2016 for Mac, kan være i konflikt med standard Mac OS-taster. Hvis du vil bruke disse snarveiene, må du kanskje endre innstillingene for Mac-tastaturet.

Obs!: Før du kan endre denne innstillingen for tastaturet, må du aktivere full tastaturtilgang og slå på VoiceOver (trykk på Kommando+F5).

 1. Trykk på Kommando+MELLOMROM

 2. Skriv inn sys, og trykk deretter på ENTER.

 3. Skriv inn en t, og trykk deretter på PIL NED for å åpne Tilgjengelighet-vinduet der du kan angi preferanser.

 4. Velg Tastatur > Tastaturinnstillinger.

 5. Trykk på Snarveier-fanen.

 6. Velg Oppdragskontroll i kategoritabellen Snarveier.

 7. Finn de tildelte snarveiene du vil erstatte.

 8. Trykk på Kommando+W for å lukke dialogboksen.

Slå på andre universelle tilgjengelighetsfunksjoner i Mac OS X

Du kan endre innstillingene for kontrast, forstørrelse og andre funksjoner.

Under Systemvalg velger du innstillinger fra følgende tabell:

Angi denne preferansen

Gjør du dette

Kontrast:Endre skjermbildet til svart på hvitt eller hvitt på svart, eller gjøre andre kontrastjusteringer

Klikk ønsket alternativ under VisSyn-fanen.

Varsler: Blink med skjermen når et lydsignal høres.

Merk av for Blink med skjermen når et lydsignal høresHøre-fanen.

Trege taster: Slå på trege taster slik at du enklere kan trykke på flere taster, og vise tastene som trykkes ned på skjermen

Klikk ved siden av Trege tasterTastatur-fanen.

Langsomme taster: Slå på langsomme taster for å justere hvor lang tid det tar fra du trykker på en tast til den aktiveres

Klikk ved siden av Langsomme tasterTastatur-fanen.

Pekertaster: Slå på musetaster for å styre pekeren ved hjelp av det numeriske tastaturet

Klikk ved siden av MusetasterMus-fanen.

Pekerstørrelse Gjøre musepekeren større for bedre synlighet

Gå til Mus-fanen, og beveg glidebryteren ved siden av Markørstørrelse mot høyre for å øke størrelsen på markøren.

Zoom: gjøre elementer på skjermen større eller mindre.

 1. Klikk på SystemvalgApple-menyen.

 2. Klikk på Universell tilgang under System.

 3. Klikk under ZoomSyn-fanen.

Slå på VoiceOver

VoiceOver er den innebygde skjermleseren på Mac, iPad og iPhone. Du kan høre de fleste menykommandoer, alternativer i dialogbokser og andre elementer på dataskjermen.

Obs!: VoiceOver fungerer ikke med innholdet i hoveddokument-vinduet (for eksempel tekst i dokumentet) eller på båndet.

 1. Klikk på SystemvalgApple-menyen.

 2. Klikk på Universell tilgang under System.

 3. Klikk under VoiceOverSyn-fanen.

Bruke Snakk for å lytte til merket tekst

Du kan bruke Snakk for å lytte til en valgt tekst, for eksempel tittelen på et dokument. Hvis du derimot vil høre de fleste menykommandoer, alternativer i dialogbokser og andre elementer på skjermen, kan du bruke VoiceOver.

 1. Klikk på SystemvalgApple-menyen.

 2. Klikk på Tale under System.

 3. Merk av forLes opp merket tekst når tasten trykkes ned på fanen Tekst til tale.

 4. Klikk på Angi tast, trykk deretter tastekombinasjonen du vil bruke til å høre teksten lest høyt, og klikk på OK.

 5. Merk noe av teksten i et Office-program, og trykk deretter hurtigtasten for å høre teksten lest høyt.

Office for iOS fungerer med tilgjengelighetsfunksjonene i enheten din, for eksempel VoiceOver, Taleskjerm, Diktat, Zoom, Inverter farger og Dynamisk type. Du kan også bruke Siri. Du kan for eksempel be Siri å starte et program, som i «Hei Siri, start Excel.» Hvis du har et eksternt tastatur, støtter Office-programmer bruk av tastatursnarveier for å bevege deg rundt i skjermbildet.

Du kan opprette en snarvei til funksjonene du bruker mest med Office-programmer, for eksempel VoiceOver. Angi snarveien

 1. Trykk på Innstillinger, Generelt, Tilgjengelighet og deretter Snarvei for tilgjengelighet.

 2. Trippel-klikk påHjem-knappen for å aktivere snarveien.

Forstørre skjermen med Zoom

Aktiver zoom for å bruke et skjermforstørrelsesprogram med Office-apper.

 1. Trykk på Hjem-knappen.

 2. Trykk Innstillinger, Generelt, Tilgjengelighet og deretter Zoom.

 3. Hvis du vil vise eller skjule forstørrelsesprogrammet, dobbelttrykker du med tre fingre.

Gjøre menyteksten større med Dynamisk type

Hvis du vil se større tekst i Office-menyer, må du slå på Dynamisk type. Det forstørrer hele innboksen i Outlook. I Excel, OneNote, PowerPoint og Word forstørres bare menyene, men du kan knipe inn og ut hvis du vil endre zoomnivået for dokumentet.

 1. Trykk på Hjem-knappen.

 2. Trykk på Innstillinger, Generelt, Tilgjengelighet og deretter Større tekst.

 3. Slå på Større tilgjengelighetsstørrelser.

Inverter farger for å forbedre kontrast

Hvis du vil ha bedre synlighet, kan du invertere fargene på enheten. Du kan for eksempel vise hvit tekst på svart bakgrunn i Excel og Word .

 1. Trykk på Hjem-knappen.

 2. Trykk på Innstillinger, Generelt, og deretter på Tilgjengelighet.

 3. Slå på Inverter farger.

Bruke Diktat til å skrive inn tekst

Obs!: Hvis mikrofontasten ikke vises på tastaturet, støtter ikke tekstområdet diktering.

Du kan diktere tekst i Office-progrmmer.

 • Når innsettingspunktet står i et tekstområde i Excel, OneNote, PowerPoint eller Word, kan du trykke på mikrofonknappen til venstre for MELLOMROM på skjermtastaturet og deretter snakke inn teksten.

 • Når du er ferdig med å diktere, trykker du på Ferdig nederst i midten av skjermen. Hvis VoiceOver også er på, dobbelttrykker du på Ferdig.

Bruke VoiceOver

VoiceOver er den innebygde skjermleseren på iPhone og iPad.

Slå på VoiceOver

Hvis du vil slå på VoiceOver, klikker du tre ganger på Hjem-knappen. Hvis dette ikke fungerer, kan du spørre Siri. («Hei, Siri, slå på VoiceOver.»), eller så kan du gjøre dette:

 1. Trykk på Hjem-knappen.

 2. Trykk på Innstillinger,Generelt, Tilgjengelighet og deretter VoiceOver.

 3. Slå på VoiceOver.

Åpne en Office-app med VoiceOver

Skyv fingeren over appene, og sveip for å flytte mellom skjermbildene. VoiceOver navngir appene når du berører ikonene. Når du hører navnet på appen du vil bruke, dobbelttrykker du for å åpne den.

Bruke VoiceOver-rotoren for å navigere i Office for iOS-apper

Du kan velge hvilke alternativer for navigering som legges til VoiceOver-rotoren, slik at du enkelt kan flytte mellom elementene i Office-dokumenter, presentasjoner og regneark.

 1. Hvis du vil slå på VoiceOver, trykker du på Hjem-knappen raskt tre ganger.

 2. Hvis du vil flytte til Hjem-skjermen, trykker du på Hjem-knappen én gang.

 3. Dra én finger på Hjem-skjermen til du hører: «Innstillinger». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Generelt, knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Tilgjengelighet, knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører: «VoiceOver, knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 7. Sveip til høyre til du hører: «Rotor, knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 8. Sveip til høyre i Rotor-menyen til du hører et alternativ du vil legge til rotornavigasjonen, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge det. Gjenta denne handlingen for alle alternativene du vil legge til rotoren.

 9. Åpne Office-filen du vil arbeide med.

 10. Hvis du vil velge et navigasjonsalternativ ved hjelp av rotoren, kan du rotere to fingre på skjermen til enheten. VoiceOver sier det første alternativet. Fortsett å rotere fingrene for å høre flere alternativer. Hvis du vil velge et alternativ, løfter du fingrene av skjermen.

 11. Hvis du vil navigere ved hjelp av det valgte alternativet, sveiper du opp eller ned på skjermen med én finger. Hvis du for eksempel vil flytte fremover eller bakover ett ord om gangen i dokumentet, velger du Ord i rotoren og sveiper deretter opp eller ned på skjermen. VoiceOver leser opp ordene etter hvert som du flytter i dokumentet.

Navigere med VoiceOver i Office for iPad-apper

Når du bruker VoiceOver til å navigere i en Office-app, kan du bruke bare bevegelser eller en kombinasjon av bevegelser og hurtigtaster (hvis du har et eksternt tastatur).

Bruke båndet når VoiceOver er på

Øverst og nær midten på de fleste skjermer for Office for iPad-apper finner du et bånd som inneholder kommandoknapper. Når du skyver en finger over båndet, eller trykker på VO+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE, hører du navnet på fanen, for eksempel «Hjem-fanen». Hvis du også hører «Valgt», for eksempel «Hjem-fanen valgt», vises også knappene på båndet.

 • Hvis du vil vise knappene på en fane på båndet, dobbelttrykker du hvor som helst på skjermen, eller trykker VO+MELLOMROM.

 • Hvis du vil gå til en annen fane, skyver du fingeren til høyre eller venstre, eller trykker VO+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE, til du hører navnet på fanen du vil bruke, for eksempel «Sett inn-fanen». Dobbelttrykk eller trykk VO+MELLOMROM.

 • Hvis du vil velge en knapp under en åpen fane, skyver du nedover til du hører navnene på knappene. Når du hører alternativet du vil bruke, dobbelttrykker du på knappen. Du kan også trykke VO+PIL VENSTRE gjentatte ganger til du hører alternativene.

 • Hvis du vil skjule eller vise knappene på båndet, dobbelttrykker du båndet eller en fane.

Office for Android fungerer med de innebygde tilgjengelighetsinnstillingene for Android-enheter, med skjermleseren TalkBack og med Android talegjenkjenning.

Slå på TalkBack

Når TalkBack er på, hører du en muntlig beskrivelse av det du velger eller aktiverer på enheten. Dette omfatter kommandoer, plasseringer, lister og knapper, i tillegg til innholdet i skjermbilder, menyer og popup-vinduer.

Slå på TalkBack

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > TalkBack.

 2. Trykk veksleknappen til -posisjon.

 3. Velg OK.

 4. Hvis du vil gå tilbake til Hjem-skjermen, trykker du påHjem-knappen og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Obs!: 

Navigere med TalkBack ved hjelp av bevegelser

 • Når TalkBack er aktivert, kan du dra fingeren langs skjermen for å finne kommandoer, plasseringer og innhold. TalkBack annonserer ikonene, knappene og andre elementer mens du drar fingeren over dem.

 • Hvis du vil rulle opp, ned, til venstre eller høyre, bruker du to fingre til å sveipe i den retningen.

 • Hvis du vil velge eller aktivere den gjeldende kommandoen eller andre skjermelementer, dobbelttrykker du på skjermen.

 • Du kan også sveipe til høyre eller venstre for å flytte til neste eller forrige element på skjermen.

Bruke TalkBack-bevegelser

Bli kjent med den fullstendige listen over snarveibevegelser du kan bruke når TalkBack er aktivert, sammen med mange andre alternativer for å tilpasse hvordan enheten fungerer med TalkBack.

 • Dra fingeren langs bunnen av skjermen på enhetens startskjerm til du hører «Apper, dobbelttrykk for å aktivere». Deretter dobbelttrykker du skjermen.

 • Sveip opp med to fingre for å gå til slutten av den alfabetisk sorterte applisten, og dra fingeren rundt på skjermen til du hører: «Innstillinger».

 • Sveip til høyre til du hører «Innstillinger», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 • Sveip opp med to fingre for å bla omtrent halvveis nedover i listen. TalkBack forteller deg hvor du er når du stopper å sveipe. Sveip mot høyre til du hører: «Behandle bevegelser.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 • Sveip til høyre for å utforske listen over tilgjengelige bevegelser. TalkBack annonserer hver bevegelse, etterfulgt av hva den gjør. Hvis du vil gå tilbake til menyen TalkBack-innstillinger, drar du fingeren langs skjermen til du hører «Tilbakeknapp», og dobbelttrykker deretter skjermen.

Deaktivere TalkBack

 1. Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, trykk og deretter dobbelttrykk på Android Hjem-knappen.

 2. Flytt fokus til Innstillinger-knappen på startskjermen og dobbelttrykk på den.

 3. Flytt nedover på skjermen mot System-området til du hører «Tilgjengelighet», og dobbelttrykk.

 4. Flytt fokus til TalkBack på Tilgjengelighet-skjermbildet. Du hører «TalkBack på.» Dobbelttrykk.

 5. Flytt til Av/på-knappen, og dobbelttrykk. Du hører «Varsel, stopp TalkBack».

 6. Flytt til OK-knappen og dobbelttrykk.

Bruke innstillingene for tilgjengelighet i Android

Hvis du vil gjøre arbeidet med Android-enheten mer tilgjengelig, kan du i tillegg til å aktivere TalkBack konfigurere andre funksjoner på Tilgjengelighet-skjermbildet.

 1. Trykk og deretter dobbelttrykk på Android Hjem-knappen.

 2. Flytt fokus til Innstillinger-knappen på startskjermen og dobbelttrykk på den.

 3. Flytt fokus til Tilgjengelighet under Preferanser, og dobbelttrykk.

 4. Flytt til System-området på Tilgjengelighet-skjermen, og velg mellom disse alternativene:

  • Bildetekster legger til bildetekster i midten nederst i alle bilder. Du kan endre tekststørrelsen og bildetekststilen.

  • Forstørrelse-bevegelser aktiverer funksjonen, slik at du kan zoome inn og ut av en visning med bestemte bevegelser. Sveip til høyre forbi veksleknappen for å høre en forklaring av bevegelsene.

  • Skriftstørrelse lar deg øke punktstørrelse på all tekst på enheten.

  • Visningsstørrelse lar deg øke størrelsen på elementene i filen.

  • Si passord lar deg si passordene høyt i stedet for å skrive dem inn.

Inverter farger for å forbedre kontrast

Hvis du vil gjøre det enklere å lese og merke innholdet, kan du øke kontrasten eller invertere farger i enheten.

Obs!: Det å endre fargekontrast og invertere farger er eksperimentelle funksjoner. De er ikke garantert å fungere med alle knapper og overflater.

 • Åpne appen. Flytt fokus til Innstillinger-knappen i overskriftsområdet, og dobbelttrykk.

 • Sveip opp med to fingre for å rulle ned på skjermen. Flytt fokus til Tilgjengelighet under Preferanser, og dobbelttrykk.

 • Flytt til -knappen ved siden av Øk kontrast-kommandoen på Tilgjengelighet-skjermen. Deretter dobbelttrykker du.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×