Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

KORRELASJON-funksjonen returnerer korrelasjonskoeffisienten til to celleområder. Bruk korrelasjonskoeffisienten til å bestemme forholdet mellom to egenskaper. Du kan for eksempel undersøke forholdet mellom gjennomsnittstemperaturen for et område og bruken av klimaanlegg.

Syntaks

KORRELASJON(matrise1;matrise2)

Syntaksen for funksjonen KORRELASJON har følgende argumenter:

 • matrise1    Obligatorisk. Et område med celleverdier.

 • matrise2    Obligatorisk. Et annet celleområde.

Merknader

 • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler med nullverdier inkluderes imidlertid.

 • Hvis matrise1 og matrise2 har et annet antall datapunkt, returnerer KORRELASJON en #N/A-feil.

 • Hvis matrise1 eller matrise2 er tom, eller hvis s (standardavviket) for verdiene er lik null, returnerer KORRELASJON en #DIV/0! -feil.

 • Så mye som korrelasjonskoeffisienten er nærmere +1 eller -1, indikerer den positiv (+1) eller negativ (-1) korrelasjon mellom matrisene. Positiv korrelasjon betyr at hvis verdiene i én matrise øker, øker også verdiene i den andre matrisen. En korrelasjonskoeffisient som er nærmere 0, indikerer ingen eller svak korrelasjon.

 • Ligningen for korrelasjonskoeffisienten er:

  Formel

  der 

  x og y

  er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(matrise1) og GJENNOMSNITT(matrise2)

Eksempel

Følgende eksempel returnerer korrelasjonskoeffisienten til de to datasettene i kolonne A og B.

Bruk KORRELASJON-funksjonen til å returnere korrelasjonskoeffisienten til to datasett i kolonne A & B med =KORRELASJON(A1:A6,B2:B6). Resultatet er 0,997054486.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Teknisk fellesskap for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×