KORRELASJON-funksjonen returnerer korrelasjonskoeffisienten til to celleområder. Bruk korrelasjonskoeffisienten til å bestemme forholdet mellom to egenskaper. Du kan for eksempel undersøke forholdet mellom gjennomsnittstemperaturen for et område og bruken av klimaanlegg.

Syntaks

KORRELASJON(matrise1;matrise2)

Syntaksen for funksjonen KORRELASJON har følgende argumenter:

 • matrise1    Obligatorisk. Et område med celleverdier.

 • matrise2    Obligatorisk. Et annet celleområde.

Merknader

 • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler med nullverdier inkluderes imidlertid.

 • Hvis matrise1 og matrise2 har et annet antall datapunkt, returnerer KORRELASJON en #N/A-feil.

 • Hvis matrise1 eller matrise2 er tom, eller hvis s (standardavviket) for verdiene er lik null, returnerer KORRELASJON en #DIV/0! -feil.

 • Så mye som korrelasjonskoeffisienten er nærmere +1 eller -1, indikerer den positiv (+1) eller negativ (-1) korrelasjon mellom matrisene. Positiv korrelasjon betyr at hvis verdiene i én matrise øker, øker også verdiene i den andre matrisen. En korrelasjonskoeffisient som er nærmere 0, indikerer ingen eller svak korrelasjon.

 • Ligningen for korrelasjonskoeffisienten er:

  Formel

  der 

  x og y

  er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(matrise1) og GJENNOMSNITT(matrise2)

Eksempel

Følgende eksempel returnerer korrelasjonskoeffisienten til de to datasettene i kolonne A og B.

Bruk KORRELASJON-funksjonen til å returnere korrelasjonskoeffisienten til to datasett i kolonne A & B med =KORRELASJON(A1:A6,B2:B6). Resultatet er 0,997054486.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×