Kostnadsavvik, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Tildelingsfeltene Kostnadsavvik viser forskjellen mellom opprinnelige kostnader og totalkostnad for en aktivitet, ressurs eller tildeling. De totale kostnadene er de gjeldende kostnadsestimatene basert på faktiske kostnader og gjenstående kostnader.

Det finnes flere kategorier av Kostnadsavvik-felt.

Datatype    Valuta

Kostnadsavvik (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Kostnadsavvik beregnes på følgende måte i Microsoft Office Project:

Kostnadsavvik = Kostnader - Planlagte kostnader

Beste bruksområder    Legg til feltet Kostnadsavvik i en aktivitetsliste når du vil se om du ligger under, over eller innenfor budsjettet for en aktivitet. Dette kan være nyttig mens et prosjekt pågår for å vurdere nåværende budsjettstatus. I slutten av prosjektet kan du bruke dette feltet til kostnadsanalyser og planlegging av fremtidige prosjekter.

Eksempel    De planlagte kostnadene for en aktivitet er 5 000 kroner fordi du opprinnelig hadde beregnet at en ressurs med en timepris på 500 kroner ville bruke 10 timer på å fullføre aktiviteten. Hvis ressursen bare bruker 5 timer på å fullføre denne aktiviteten, er den opprinnelige kostnaden 5 000 kroner og kostnaden oppdateres til 2 500 kroner. Kostnadsavviket vises derfor som -2 500 kroner, noe som betyr at du ligger 2 500 kroner under budsjettet.

Merknader    Hvis kostnadsavviket er negativt, er aktiviteten for øyeblikket under det budsjetterte, eller planlagte, beløpet. Hvis kostnadsavviket er positivt, er kostnaden for aktiviteten for øyeblikket over budsjettet. Når aktiviteten er fullført, viser feltet forskjellen mellom planlagte kostnader og faktiske kostnader.

Kostnadsavvik (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Kostnadsavvik beregnes på følgende måte i Microsoft Office Project:

Kostnadsavvik = Kostnader - Planlagte kostnader

Beste bruksområder    Legg til feltet Kostnadsavvik i en ressursvisning når du vil se om du ligger under, over eller innenfor budsjettet for en ressurs. Dette kan være nyttig mens et prosjekt pågår for å vurdere nåværende budsjettstatus. I slutten av prosjektet kan du bruke dette feltet til kostnadsanalyser og planlegging av fremtidige prosjekter.

Eksempel    De planlagte kostnadene for en ressurs er 50 000 kr, og kostnadene (totalkostnadene) er 45 000 kr. Kostnadsavviket er -5 000 kr, og dette betyr at du ligger 5 000 kr under budsjettet.

Merknader    Hvis kostnadsavviket er negativt, er kostnadene for ressursen for tiden under det budsjetterte, eller planlagte, beløpet. Hvis kostnadsavviket er positivt, er kostnadene for ressursen foreløpig over budsjettet.

Kostnadsavvik (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Kostnadsavvik beregnes på følgende måte i Microsoft Office Project:

Kostnadsavvik = Kostnader - Planlagte kostnader

Beste bruksområder    Legg til feltet Kostnadsavvik i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil se om du ligger under, over eller innenfor budsjettet for en tildeling. Dette kan være nyttig mens et prosjekt pågår for å vurdere nåværende budsjettstatus. I slutten av prosjektet kan du bruke dette feltet til kostnadsanalyser og planlegging av fremtidige prosjekter.

Eksempel    Hvis de planlagte kostnadene for en tildeling er kr 5 000, og kostnadene (totalkostnadene) er kr 4 000, er kostnadsavviket kr -1 000, som betyr at du ligger kr 1 000 under budsjettet.

Merknader    Hvis kostnadsavviket er negativt, er tildelingen for øyeblikket under budsjettert, eller planlagt, beløp. Hvis kostnadsavviket er positivt, er kostnaden for tildelingen for øyeblikket over budsjettet. Når tildelingen er fullført, viser feltet forskjellen mellom planlagte kostnader og faktiske kostnader.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×