Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av KUBEMEDLEM  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer et medlem eller en tuppel fra kuben. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.

Syntaks

KUBEMEDLEM(tilkobling; medlem_uttrykk; [tittel])

Syntaksen for funksjonen KUBEMEDLEM har følgende argumenter:

 • Tilkobling    Obligatorisk. En tekststreng med navnet på tilkoblingen til kuben.

 • Medlem_uttrykk    Obligatorisk. En tekststreng med et flerdimensjonalt uttrykk (MDX, multidimensional expression) som evaluerer til et unikt medlem i kuben. Medlem_uttrykk kan eventuelt være en tuppel, angitt som et celleområde eller en matrisekonstant.

 • Tittel    Valgfritt. En tekst som vises i cellen i stedet for tittelen, hvis en er definert, fra kuben. Når det returneres en tuppel, er tittelen som brukes, for det siste medlemmet i tuppelen.

Kommentarer

 • Når funksjonen KUBEMEDLEM evaluerer, vises meldingen "#HENTER_DATA…" midlertidig i cellen før alle dataene hentes.

 • Når du bruker KUBEMEDLEM som et argument til en annen KUBE-funksjon, brukes MDX-uttrykket som identifiserer medlemmet eller tuppelen, av denne KUBE-funksjonen, ikke den viste verdien i cellen til funksjonen KUBEMEDLEM.

 • Hvis tilkoblingsnavnet ikke er en gyldig arbeidsboktilkobling som er lagret i arbeidsboken, returnerer KUBEMEMBER en #NAME? som feilverdi. Hvis OLAP-serveren (Online Analytical Processing) ikke kjører, ikke er tilgjengelig eller returnerer en feilmelding, returnerer KUBEMEMBER en #NAME? som feilverdi.

 • Hvis minst ett element i tuppelen er ugyldig, returnerer KUBEMEMBER en #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis member_expression er lengre enn 255 tegn, som er grensen for et argument til en funksjon, returnerer KUBEMEMBER en #VALUE! feilverdi. Hvis du vil bruke tekststrenger som er lengre enn 255 tegn, skriver du inn tekststrengen i en celle (som kan inneholde 32 767 tegn), og deretter bruker du en cellereferanse som argument.

 • KUBEMEDLEM returnerer feilverdien #I/T når:

  • Syntaksen for medlem_uttrykk er feil.

  • Medlemmet som er angitt av MDX-tekststrengen, ikke finnes i kuben.

  • Tuppelen er ugyldig fordi det ikke er et skjæringspunkt for de angitte verdiene. (Dette kan skje med flere elementer fra samme hierarki.)

  • Settet inneholder minst ett medlem med en dimensjon som er forskjellig fra de andre medlemmene.

 • KUBEMEDLEM kan returnere feilverdien #I/T hvis du refererer til et øktbasert objekt, for eksempel et beregnet medlem eller navngitt sett, i en pivottabell når du deler en tilkobling og pivottabellen slettes eller du konverterer den til formler. (Klikk OLAP-verktøy under Verktøy på fanen Alternativer, og klikk deretter Konverter til formler.)

Eksempler

=KUBEMEDLEM("Salg","[Tid].[Regnskap].[2004]")

=KUBEMEDLEM($A$1,D$12)

=KUBEMEDLEM("Salg",(B4, C6, D5),"SalgFor2004")

=KUBEMEDLEM("xlextdat8 FoodMart 2000-salg","([Produkt].[Mat],[Tid].[1997])")

=KUBEMEDLEM($A$1,C$12:D$12)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×