Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer kvartilen til datasettet, basert på persentilverdier fra 0..1, eksklusive.

Syntaks

KVARTIL.EKS(matrise;kvartil)

Syntaksen for funksjonen KVARTIL.EKS har følgende argumenter:

  • Matrise     Obligatorisk. En matrise eller et celleområde med numeriske verdier som du vil finne kvartilet for.

  • Kvart     Obligatorisk. Angir hvilken verdi som skal returneres.

Merknader

  • Hvis matrisen er tom, returnerer KVARTIL.EKS feilverdien #NUM! som feilverdi.

  • Hvis ikke kvart er et heltall, blir det avrundet.

  • Hvis kvart ≤ 0 eller hvis kvart ≥ 4, returnerer KVARTIL.EKS feilverdien #NUM! som feilverdi.

  • MIN, MEDIAN og STØRST returnerer den samme verdi som KVARTIL.EKS når kvart er lik henholdsvis 0, 2 og 4.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

6

7

15

36

39

40

41

42

43

47

49

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KVARTIL.EKS(A2:A12;1)

Finner posisjonen til den første kvartilen (15).

15

=KVARTIL.EKS(A2:A12;3)

Finner posisjonen til den tredje kvartilen (43).

43

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×