Løse en inkonsekvent formel

Denne feilen betyr at formelen i cellen ikke samsvarer med mønsteret for formlene i nærheten.

Feilsøke årsaken til at det er inkonsekvent

 1. Klikk på Formler > Vis formler.

 2. Dette lar deg se formlene i alle cellene, i stedet for de beregnede resultatene.

 3. Sammenlign den inkonsekvente formelen med de før og etter den, og rett opp alle utilsiktede inkonsekvenser.

 4. Klikk på Formler > Vis formler når du er ferdig. Da bytter det tilbake til å vise de beregnede resultatene av alle celler.

 5. Hvis dette ikke fungerer, kan du velge en celle i nærheten som ikke har problemet.

 6. Klikk på Formler > Spor overordnede.

 7. Deretter merker du cellen som har problemet.

 8. Klikk på Formler > Spor overordnede.

 9. Sammenlign de blå pilene eller områdene i blått. Korriger deretter eventuelle problemer med den inkonsekvente formelen.

 10. Klikk på Formler > Fjern piler.

Flere løsninger

Merk cellen med den inkonsekvente formelen, og holde deretter nede SKIFT mens du trykker på en av piltastene. Dette merker den inkonsekvente cellen sammen med andre. Gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du valgte cellene nedenfor, trykker du på CTRL+D for å fylle ut formelen nedover.

 • Klikk på Hjem > Fyll > Opp for å fylle ut formelen hvis du valgte celler ovenfor.

 • Trykk på CTRL+R for å fylle ut formelen til høyre hvis du valgte celler til høyre.

 • Klikk på Hjem > Fyll > Opp for å fylle ut formelen til venstre hvis du valgte celler til venstre.

Gjenta prosessen ovenfor i motsatt retning hvis du har flere celler som trenger formelen.

 1. Merk cellen med problemet.

 2. Klikk på denne knappen:  Feilmeldingsknapp i Excel  og velg deretter enten Kopier formel ovenfra eller Kopier formelen fra venstre.

 3. Hvis dette ikke fungerer, og du trenger formelen fra cellen nedenfor, klikker du på Hjem > Fyll > Opp.

 4. Klikk på Hjem > Fyll > Venstre hvis du trenger en formel fra cellen til høyre.

Hvis formelen ikke er en feil, kan du velge å ignorere den:

 1. Klikk på Formler > Feilkontroll.

 2. Klikk deretter på Ignorer feil.

 3. Klikk på OK eller Neste for å gå til neste feil.

Obs!: Hvis du ikke vil at Excel skal se etter inkonsekvente formler som dette, kan du lukke dialogboksen for feilkontroll. Klikk deretter på Fil > Alternativer > Formler. Fjern merket for formler som er inkonsekvente med andre formler i området.

Hvis du er på en Mac, klikker du på Excel > Innstillinger > Feilkontroll og fjerner formler som ikke samsvarer med nærliggende formler.

En feilindikator blir vist når formelen ikke samsvarer med mønsteret for andre formler i nærheten. Dette betyr ikke alltid at formelen er feil. Hvis formelen er feil, kan problemet ofte løses ved å gjøre cellereferanse konsekvent.

Hvis du for eksempel vil multiplisere kolonne A med kolonne B, er formlene A1*B1, A2*B2, A3*B3 og så videre. Hvis den neste formelen etter A3*B3 er A4*B2, identifiserer Excel den som en inkonsekvent formel, fordi formelen bør være A4*B4 for å fortsette mønsteret.

 1. Klikk på cellen som inneholder feilindikatoren, og se på formellinjen for å bekrefte at cellereferansene er riktige.

 2. Klikk på pilen ved siden av knappen som blir vist.

  Inkonsekvent formel i C4

  Hurtigmenyen viser alternativene som er tilgjengelige for å rette opp denne advarselen.

 3. Gjør ett av følgende:

Velg

For å

Kopier formelen over

Gjør formelen konsekvent ved å kopiere mønsteret fra cellen over. I eksemplet vårt blir formelen gjort til A4*B4, som samsvarer med mønsteret A3*B3 i cellen ovenfor.

Ignorer feilen

Fjern feilindikatoren, for eksempel hvis inkonsekvensen i formelen er tilsiktet eller akseptabel av en annen grunn.

Rediger i formellinjen

Se gjennom formelsyntaksen og sjekk at cellereferansene er som planlagt.

Alternativer for feilkontroll

Velg hvilke typer feil som du vil at Excel skal flagge. Hvis du for eksempel ikke vil se feilindikatorer for inkonsekvente formler, kan du fjerne merket for Flagge formler som er inkonsekvente med formler i tilstøtende celler.

Tips!: 

  • Hvis du vil ignorere feilindikatorer for flere celler samtidig, kan du merke av for område, som inneholder feilene som du vil ignorere. Deretter klikker du på pilen ved siden av knappen som ble vist Varsel om inkonsekvent formel-knapp , og merker av for Ignorer feil på hurtigmenyen.

  • Hvis du vil ignorere feilindikatorer for et helt ark, kan du først klikke på en celle som inneholder en feilindikator. Trykk deretter på KOMMANDO +A for å velge arket. Deretter klikker du på pilen ved siden av knappen som ble vist Varsel om inkonsekvent formel-knapp , og merker av for Ignorer feil på hurtigmenyen.

Flere ressurser

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Oppdage feil i formler

Skjule feilverdier og feilindikatorer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×