Løse formelfeil i Excel for Mac

Uansett om det er #VERDI!, #NAVN! eller et problem med FINN.RAD kan informasjonen nedenfor gjøre det enklere å rette feilen.

FINN.RAD

Hvis du får feil eller uventede resultater med FINN.RAD, kan du laste ned hurtigreferansen med tips for feilsøking av FINN.RAD.

#VERDI!-feil

Kilden til dette problemet er vanligvis relatert til at man har en blanding av numeriske verdier og tekstverdier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rett en #VERDI! -feil.

#NAVN?-feil

Pass på at du skriver inn navn riktig. Tekst skal omgis av anførselstegn, og arknavn skal omgis i enkle anførselstegn ('). Hvis du vil se andre årsaker og løsninger, kan du se #NAVN? -feil.

#NUM!-feil

Dette kan skje hvis du skrev inn ekstra tegn i en formel. Du skal for eksempel ikke skrive inn $1000 i en formel. Du bør heller angi 1000. Hvis du vil se andre årsaker og løsninger, kan du se Rett en #NUM! -feil.

#I/T-feil

Hvis en formel ikke finner en referert verdi, returneres #I/T-feilen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rett en #I/T-feil.

#REF!-feil

Excel viser denne feilen når en formel inneholder en cellereferanse som ikke er gyldig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rett en #REF! -feil.

#DIV/0!-feil

Dette skjer når et tall er dividert med null (0), eller når en formel refererer til en celle som inneholder 0 eller er tom. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se #DIV/ 0! -feil.

Referanser til andre ark og arbeidsbøker

Hvis du refererer til et annet regnearknavn, skriver du inn ! etter navnet og skriver deretter inn et celle eller område. Hvis arknavnet har mellomrom, angir du navnet i enkle anførselstegn, for eksempel: =SUMMER('Salgsrapport'!A1:A8).

Når du refererer til en annen ekstern arbeidsbok, gjør du følgende.

 • Omgi arbeidsbokens navn i hakeparenteser [ ].

 • Skriv inn den fullstendige banen til filen.

 • Omgi banen i enkle anførselstegn (i begynnelsen av banen og etter navnet på regnearket, før utropstegnet).

  Eksempel: =SUMMER('/Brukere/dittnavn/Skrivebord/[Kv2 drift.xlsx]Salg'!A1:A8)

Andre raske løsninger som kan hjelpe

 • Start alle funksjoner med et likhetstegn (=). Eksempel: =SUM(A1:A8)

 • Bruk * til å multiplisere tall, ikke X. Eksempel: =A1*A8

 • Sørg for at det er like mange venstre- og høyreparenteser slik at de er parvis. Dette eksemplet har 2 par: =HVIS(40>50 SUM(G2:G5),0)

 • Angi alle nødvendige argumenter. Formelverktøyet kan hjelpe deg med dette. Begynn å skrive inn en formel med et funksjonsnavn, og trykk deretter CTRL + A for å se Formelverktøyet.

 • Bruk anførselstegn rundt tekst i formler. Eksempel: =HVIS(A2>B2,"Over budsjett","OK")

 • Endre datatypen for et felt som blir referert til. Trykk + KOMMANDO 1, og velg deretter Tall.

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×