Lagre en tegning som en nettside (. htm-fil)

  1. Klikk fanen Fil.

  2. Klikk på Lagre som.

  3. Klikk webside (*. htm; *. html)i Filtype-listen i dialog boksen Lagre som .

  4. Hvis du vil angi tittelen som skal vises i tittel linjen når siden vises i en nett leser, klikker du Endre tittel. Skriv inn en tittel i boksen side tittel , og klikk deretter OK.

  5. Hvis du vil angi attributtene for Netts IDen mer nøyaktig, klikker du Publiser.

    1. Klikk kategorien Generelt i dialog boksen Lagre som nettside for å angi tegnings sider som skal publiseres og andre visnings alternativer. Se generelle alternativer nedenfor for mer informasjon.

    2. Klikk kategorien Avansert for å angi utdataformatet for Netts IDen, mål skjerm oppløsningen, en verts nettside for å bygge inn den lagrede Netts IDen og andre alternativer. Se Avanserte alternativer nedenfor for mer informasjon.

  6. Klikk OK for å åpne nett leseren og vise Netts IDen.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Siden lagre som nettside: generelle alternativer

Sider som skal publiseres

Du kan lagre alle sidene i diagrammet eller bare et område med sider du angir.

Obs!: Bakgrunns sider er ikke tilgjengelige som separate sider når du lagrer en tegning som en nettside.

Publiserings alternativer

Angir andre funksjoner som skal inkluderes på Netts IDen.

Detaljer

Velg dette alternativet hvis du vil vise data i figurer som personer kan vise ved å trykke CTRL og klikke figuren på Netts IDen.

Obs!: Dette alternativet støttes for utdataformatene VML, JPG, GIF og PNG i Internet Explorer 5,0 og nyere. Detalj kontrollen er ikke tilgjengelig for SVG-utdata.

Gå til side

Velg for å vise en gå til side navigerings kontroll for flytting mellom sider og rapporter i tegningen.

Søke sider

Velg for å vise en kontroll for søke sider som du kan bruke til å søke etter figurer basert på navn, figur tekst eller figur data.

Obs! Dette alternativet krever Internet Explorer 5,0 eller nyere.

Panorere og zoome

Velg for å vise et vindu for panorering og zoom som du kan bruke til å forstørre inndelinger i en tegning raskt i nett leser vinduet.

Obs!: Kontrollen Panorer og zoom støttes for VML-utdataformatet i Internet Explorer 5,0 eller nyere. Panorer-og zoom -kontrollen er ikke tilgjengelig for SVG-, jpg-, GIF-og PNG-utdataformat.

Rapport: x

Velg for å vise rapporter som er tilgjengelige for tegningen.

Obs!:  Hvis du velger en rapport som et publiserings alternativ når du lagrer en nettside, vil Visio prøve å generere den rapporten. Hvis ingen figurer i tegningen oppfyller kravene for rapport spørringen, kan du imidlertid ikke opprette rapporten. Resultatet er at Netts IDen opprettes uten rapporten.

Flere alternativer

Klikk Åpne Netts IDen automatisk i nett leseren hvis du vil åpne den lagrede Netts IDen i standard nett leseren umiddelbart etter at du har lagret Netts IDen.

Kategorien Når du ordner støtte filer i en mappe , opprettes en under mappe med et navn som inneholder navnet på rot-HTML-filnavnet der støtte filer lagres for Netts IDen.

Bruke Boksen side tittel for å definere en tittel for Netts IDen som skal vises i tittel linjen i nett leseren. Som standard brukes fil navnet. Du kan endre dette navnet.

Siden lagre som nettside: avanserte alternativer

Bruk denne dialog boksen til å angi utskrifts formater, oppløsning for mål skjerm, stilark eller verts filer for innebygging av Netts IDen.

Utskrifts formater

Utdataformat-listen

Angir utdataformatet for Netts IDen: SVG, JPG, GIF, PNG eller VML.

Siden SVG og VML er skalerbare grafikk formater, kan du også endre størrelsen på Netts IDene når nett leser vinduet endres.

Hvis du velger et format som VML eller SVG som krever en relativt ny nett leser, blir avmerkings boksen Angi alternativt format for eldre nett lesere gjort tilgjengelig.

Angi alternativt format for eldre nett lesere

Angir et alternativt format (GIF, JPG eller PNG) når siden vises i en eldre nett leser.

Hvis det er merket av for dette alternativet, vises utskrifts formater som støttes av alle nett lesere som støttes av Visio, i rulle gardin listen. Når brukere som har eldre nett lesere, viser Netts IDen, brukes det valgte alternative utdataformatet.

Obs!:  Dette alternativet er valgt som standard. Det anbefales at du lar dette alternativet være valgt for å få plass til den bredeste nett leseren.

Visnings alternativer

Mål skjerm

Angir størrelsen på grafikken som er opprettet for Netts IDen basert på skjerm oppløsningen til skjermen eller enheten som du forventer at meste parten av brukerne kan vise Netts IDen. Grafikken for Netts IDen er tilpasset for å tilpasse nett leser vinduet for mål skjerm oppløsningen.

Velg skjerm størrelsen som Sams varer med den minste oppløsningen for systemene du forventer at andre skal bruke til å vise Netts IDene. Du kan for eksempel angi en løsning på 180x260 for Netts IDer som skal vises på en lomme-PC.

Obs!:  Dette alternativet er bare tilgjengelig for formatene GIF, JPG og PNG. Denne innstillingen er ikke obligatorisk for SVG og VML fordi de er skalerbare.

Vert på nettside

Angir Netts IDen der du vil bygge inn den lagrede Visio Netts IDen.

Du må sette inn følgende HTML-kode på verts Netts IDen for å vise Visio nettside:

<IFRAME src="##VIS_SAW_FILE##">

Obs!:  Alternativet vert i Netts IDen for Visio Netts IDer fungerer bare med nett lesere som støtter <iframe>-koden (for eksempel Windows Internet Explorer).

Stilark

Angir et stilark med farge valg stiler for venstre ramme og rapports IDer i Visio nettside som Sams varer med farge valgene som er tilgjengelige i Visio. Hvis du lagrer en tegning som har et bestemt farge valg, kan du sammenligne dette oppsettet ved å velge et stilark av samme navn her.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×