Legg til forskjellige sidetall eller tallformater i ulike inndelinger i Word 2016 for Mac

La oss si at du vil bruke ulike sidetall eller tallformater og -stiler i de ulike delene av dokumentet, for eksempel i, ii, iii … for innledningen og innholdsfortegnelsen og 1, 2, 3 ... for alt etter. Trikset er å dele dokumentet inn i deler og sørge for at disse delene ikke er koblet sammen. Deretter angir du sidenummereringen for hver av de inndelingene ved å følge disse trinnene.

 1. Plasser markøren på begynnelsen av den første linjen på siden der du vil stoppe, starte eller endre sidenummereringen.

 2. Klikk Oppsett for å vise Oppsett-fanen.

  Klikk Skift for å velge en sideskifttype som skal settes inn på gjeldende markørposisjon.
 3. Klikk Skift og deretter Neste side.

  Klikk Neste side for å sette inn et inndelingsskift som gjør at teksten etter inndelingsskiftet begynner på neste side.
 4. Dobbeltklikk hvor som helst i topptekst- eller bunntekstområdet der du vil vise sidetall, på siden etter inndelingsskiftet.

  Word åpner toppteksten eller bunnteksten for redigering og viser fanen Topptekst og bunntekst automatisk.

 5. Klikk på Koble til forrige for å oppheve valget av knappen og koble toppteksten eller bunnteksten fra toppteksten eller bunnteksten i den forrige delen.

  Klikk Koble til forrige for å veksle mellom hvorvidt toppteksten eller bunnteksten blir koblet til den i den forrige delen.

  Obs!: Topptekster og bunntekster er koblet separat, så hvis sidetallet er i toppteksten, deaktiverer du koblingen for topptekster. Hvis sidetallet er i bunnteksten, deaktiverer du koblingen for bunntekster.

 6. Gå til fanen Topptekst og bunntekst, klikk Sidetall, og klikk deretter Sidetall.

  På fanen Topptekst og bunntekst klikker du Sidetall på Sidetall-menyen til å legge til et sidetall.

  Word viser Sidetall-dialogboksen.

  Angi plassering og justering av sidetall i Sidetall.
 7. Velg plassering og justering av sidetall i Sidetall. Hvis du ikke vil at sidetallet skal vises på den første siden, fjerner du avmerkingsboksen Vis sidetall på første side.

 8. Hvis du vil velge format eller bestemme hvilket tall nummereringen skal begynne med, klikker du Sidetall > Formater sidetall på fanen Topptekst og bunntekst.

  Hvis du vil formatere sidetall, klikker du Sidetall på fanen Topptekst og bunntekst, og deretter klikker du Formater sidetall.

  Dialogboksen Formater sidetall vises i Word.

  Velg nummerstil og startnummer i Sidetallformat.
 9. Hvis du vil endre nummerstil, velger du en annen stil i Tallformat-listen.

 10. Hvis du vil endre det første sidetallet for den nylig opprettede inndelingen, velger du Start på og angir et tall.

 11. Klikk OK for å godta endringene og lukke Formater sidetall.

 12. Hvis du er ferdig med å gjøre endringer i topp- eller bunnteksten, klikker du Lukk topptekst og bunntekst eller dobbeltklikker utenfor topp- eller bunnteksten i dokumentet.

  Når du vil stoppe å redigere topp- eller bunnteksten i dokumentet, klikker du Lukk topptekst og bunntekst.

Lær mer om sidetall

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×